4. Pranayama – Légzésszabályozás

4. Pranayama – Légzésszabályozás

Emlékeztetőül a nyolc lépcső:

 1. Yama – önmérséklet
 2. Niyama – vallásos megfigyelések
 3. Asana – testhelyzetek
 4. Pranayama – légzésszabályozás
 5. Pratyahara – az érzékek visszavonása
 6. Dharana – koncentráció
 7. Dhyana – meditáció és a
 8. Samadhi alkotják a jóga nyolc alapkövét.

A pranayamát a prana és ayama egyesítésének mondjuk. A pranayama az a folyamat, melyben megértjük a prana titkait és megtanuljuk szabályozni azt. Az, aki mesteri szinten kezeli a pranát, az a kozmikus élet és tevékenység legfelső szféráinak gyakorlásában is mesteri szintre jutott.

Aki meghódította és szabályozni képes saját lényegét, nem csupán legyőzte testét és elméjét, de a világegyetemben minden testet, elmét és erőt „legyőzött”. Ily módon a pranayama, azaz felismerni saját mikrokozmikus testében az egész kozmikus életet és megpróbálja elérni a tökéletességet azáltal, hogy a világegyetem erőit meghódítja, magáévá teszi. A különböző gyakorlások csupán ezt a célt szolgálják. Az asana átfogó ismerete és szerepe, működése a pranayama gyakorlásához feltétlen szükséges.

MI A PRANA?

A prana az az energia, mely a világegyetemben megjelenik. Az összes természeti erő – hő, fény, elektromosság, mágnesesség – mind-mind a prana megvalósulási formái. Minden erő, hatalom, képesség és prana közös, egyazon forrásból ered: atmanból. Bármi is, amit ebben az érzéki árnyékvilágban birtokolsz, minden, ami mozog, működik, nem más, mint a prana megnyilvánulása vagy kifejeződése. A prana kapcsolatban áll az elmével, azon keresztül az akarattal, az akaraton keresztül az egyéni lélekkel, az egyén lelkén keresztül pedig a legfelsőbb lénnyel.

Ha ismered, hogyan lehet szabályozni azokat az apró pranahullámokat, melyek az elme által az elmében működnek, akkor az egyetemes prana szabályozásának is birtokában vagy.

Bár az elme egyetlen, mégis négy részre tagolható az általa kifejtett négyféle működés alapján:

 1. MANAS (gondolkodás)
 2. BUDDHI (intellektus)
 3. CHITTA (tudattalan, tudat alatti elme)
 4. AHAMKARA (egoizmus)

Éppígy a prana is egy, mégis öt formát egyesít magában, ötféle működése által:

 1. MUKHYA PRANA (a légzés)
 2. APANA (kiválasztás)
 3. SAMANA (emésztés)
 4. UDANA (az étel lenyelése)
 5. VYANA (vérkeringés)

A mukhya prana a legfőbb, az elsődleges prana.

A JÓGA NADIK

A nadik az asztrális csatornák, vezetékek, melyek asztrális anyagból vannak. Ezeken a nadikon keresztül áramlik az életerő vagy prana-áram. Ezek a csövecskék nagyon finom anyagból vannak, szabad szemmel láthatatlanok. A testet megszámlálhatatlanul sok nadi hálózza be. A Rádzsa – jógában létfontosságú szerepük van. Ezek a finom csövecskék hatással vannak a fizikai testre. (Nem azonos az idegekkel, artériákkal, vénákkal…)

CSAKRÁK

Ahol idegek, artériák és vénák összefonódnak, azt központnak, fonatnak, plexusnak nevezzük. Ennek analógiájára helyezkednek el a sushumna nadiban az életerő központjai vagy plexusai. Ezeket padmáknak vagy csakráknak nevezzük. Minden nadi forrása kanda, az a forrás, mely abban a kereszteződésben helyezkedik el, ahol a sushumna nadi a muladhara csakrához kapcsolódik. A megszámlálhatatlan sok nadi közül az ida, pingala és sushumna a három legfontosabb. Az ida és pingala a gerincoszlop két oldalán helyezkedik el, a sushumna pedig magában a gerincoszlopban fut.

Az ida a bal orrlyukakkal áll kapcsolatban, a pingala pedig a jobb orrlyukkal összhangban működik. Ha a légáram a sushumnán keresztül halad, az elme stabil lesz. Az elmének ez a stabilitása a Rádzsa-jógában a legmagasabb fok. Ha leülsz meditálni, és a sushumna lép működésbe, csodálatos meditációs élményed lesz. Ha a nadikat szennyeződések tömítik el, a légáram nem tud áthatolni a sushumnán. A nadik megtisztítása céljából kell a pranamayát végezned.

PRANA ÉS ELME

Az emberi elme képes arra, hogy felülemelkedjen a hétköznapi tapasztalatokon, és a racionális síknál magasabb szinten létezzen, abban az állapotban, amit a koncentráció tudatfeletti állapotának nevezünk, sőt képes a koncentráció határain túl is jutni. Ekkor szemtől – szembe kerül azokkal a tényekkel, melyek a mindennapi tudat számára felfoghatatlanok, befogadhatatlanok. Ezt megfelelő gyakorlással és a test finom erőinek megfelelő irányításával lehet elérni, mely egy felfelé irányuló lökést ad a magasztosabb régió felé. Ha az elme az érzékelés (észlelés) tudatfeletti állapotába emelkedik, onnan kezd működni, hatni és magasabb rendű tényeket tár fel, magasabb rendű tapasztalatokat szerzünk és magasabb rendű tudást nyerünk. És ez a jóga végső célja.

A jógi számára a vibrációs prana szabályozása a felsőbb tudás lángjának közelébe merészkedést, az azzal való bánást jelenti, a belső én felismerését.

PRANA ÉS LÉGZÉS

Ami a fizikai idegvezetékekben áramlik, az a durva prana. Az, ami a nadik asztrális csövecskéin áramlik, azt finom vagy pszichikus pranának nevezzük. A légzés a durva prana (külsődleges) megjelenési módja, kifejeződése. Szoros és közeli kapcsolat van a durva és finom prana között.

Ha az elme és a prana megszűnnek létezni, gondolatok sem ébrednek többé. Elme és a prana viszonya fenntartó és fenntartott viszonyának fele meg. Ha egyiküket elpusztítják, a másik szintén megszűnik létezni. Mindkettő elpusztítása adja a mokshát. Ha a prana elválik a testtől, minden szervműködés leáll.

PRANAYAMA GYAKORLATOK

Belégzés, kilégzés és a légzésvisszatartás, térben és mennyiségben a változatosság széles skáláját jeleníti meg. A légzésvisszatartás erőt ad. A visszatartás időtartamát fokozatosan kell emelni. Ha a visszatartás idejét 3 perc fölé akarod emelni, akkor már elengedhetetlen a guru segítsége. Útmutató vagy egyéb segítség nélkül is felfüggesztheted a légzést 2-3 percig. Ennek óriási jelentősége van az idegek megtisztítása, az elme stabillá tétele és az egészség fenntartása, megőrzése szempontjából.

Az „idő” a belégzés, kilégzés és légzésvisszatartás idejére vonatkozik. Ezt matrákban számolják. 12 matra a belégzésre, 48 matra a visszatartásra és 24 matra a kilégzésre. A matra az időegységet jelenti.

Matrának azt az időtartamot nevezzük, mialatt a kezet háromszor, nem túl lassan, de nem túl gyorsan körbeforgatjuk a térden, majd egyszer csettintünk az ujjunkkal. Néha egy szempillantásnyi időt nevezünk matrának. Az egyetlen, normál légzés által igénybe vett időmennyiséget is szoktuk matrának nevezni.

A mennyiség azt jelenti, hogy hányszor ismételjük a pranát. Fokozatos gyakorlással oda kell eljutnunk, hogy reggel, délután, este és éjfélkor 80-80 pranayamát végezzünk. Mikor a jóginak sikerül szabályoznia a pranát, azt PRANAJEYÁ-nak nevezzük, azaz a „prana meghódításának”.

BEVEZETŐ GYAKORLAT

Ülj padmasanában vagy siddhasanában. Lassan lélegezz be mindkét orrlyukadon anélkül, hogy bármiféle hangot kiadnál. Ne tartsd vissza a lélegzeted, de nagyon – nagyon lassan végezd. Ismételd ezt a folyamatot 10-20 alkalommal este és reggel is. Ezt követően megkísérelheted a sukh purvhak gyakorlatot, mely már a lélegzet visszatartást is magában foglalja.

SUKH PURVHAK

Ülj padmasanában vagy siddhasanában. Zárd be a jobb orrlyukat a jobb hüvelykujjaddal. Lélegezz lassan be a bal orrlyukon keresztül. Most zárd be a bal orrlyukadat jobb kezed kis- és gyűrűsujjával. Tartsd vissza a levegőt addig, amíg még nem kényelmetlen és kellemetlen. Aztán vedd el  a hüvelykujjadat és nagyon lassan engedd ki a levegőt a jobb orrlyukadon. Mikor teljesen befejezted a kilégzést, lélegezz be újra a jobb orrlyukadon. Zárd le a jobb orrlyukat, tartsd vissza a levegőt, amíg tudod. Aztán vedd le az ujjadat és lélegezz ki a bal orrlyukon keresztül. Ez a hat folyamat alkot egy pranayamát.

Kezdetben végezz 10 pranayamát reggel, és 10-et este. Fokozatosan növeld a légzésvisszatartás időtartamát.

Ez a gyakorlat eltávolít minden betegséget, megtisztítja a nadikat, szilárddá teszi az elmét a koncentrációhoz, serkenti az emésztést, fokozza annak hatékonyságát, segít a brachmacharya fenntartásában és képessé tesz megfelelő gyakorlás után – ha elérkezett az ideje – a kevala kumbhak végzésére.

KEVALA KUMBHAK

Ebben a gyakorlatban nincs se belégzés, se kilégzés – csupán légzésvisszatartás. Kizárólag a haladó jóginak ajánlható. A kumbhaknak (légzésvisszatartásnak) két típusa van: sahita és kevala. Azt, amelyik ki- és belégzéssel társul, a sahita kategóriába soroljuk. Az, amelyik mentes ki- és belégzéstől egyaránt, az kevala kumbhak. Ekkor a gyakorló elérte a jóga tökéletességét.

 A KONCENTRÁCIÓRA KÉPES ÉS ALKALMAS ELME

A pranayama gyakorlása után az elme nagyon stabillá válik és bármely pontra irányítható. A rajas (nyugtalanság, nyughatatlanság) és a tamas (mozdulatlanság, tehetetlenség), amik árnyékot vetnek a lélek fényére, elpusztulnak és a lélek valódi természete válik felismerhetővé. Semmi sem hatékonyabb, mint a pranayama, hiszen ez megtisztítja az idegeket és az elmét egyaránt. A pranayama gyakorlásával megsemmisülnek mindazok a karmák, melyek a különféle tevékenységekbe taszítják az embert. Ezek a karmák úgy működnek, mint megannyi ernyő (filmvászon), ami eltakarja az elme tisztaságát. A pranayama mindenféle bűnös karma határát közömbösíti. Megszünteti a test, érzékek és elme működési zavarait. Az állandó gyakorlás képessé teszi a gyakorlót a tökéletes brachmacharya felismerésére.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!