6. Dharana – Koncentráció

6. Dharana – Koncentráció

Emlékeztetőül a nyolc lépcső:

  1. Yama – önmérséklet
  2. Niyama – vallásos megfigyelések
  3. Asana – testhelyzetek
  4. Pranayama – légzésszabályozás
  5. Pratyahara – az érzékek visszavonása
  6. Dharana – koncentráció
  7. Dhyana – meditáció és a
  8. Samadhi alkotják a jóga nyolc alapkövét.

A koncentráció vagy dharana az elme egyetlen helyre, gondolatra vagy tárgyra rögzítését jelenti. Rögzíthetjük az elmét akár külső, akár belső dologra. Miután a pranayama segítségével szabályozni és irányítani tudjuk a pranát, a pratyahara segítségével pedig az érzékeket, meg kell kísérelni egyetlen pontra szegezni az elmét. A koncentráció alatt csupán egyetlen gondolathullám van az elme taván, az elme minden más működését leállítja, vagy felfüggeszti.
A Hatha - jóga iskola szerint az a jógi, aki 20 percen át képes légzését felfüggeszteni, nagyon jó koncentrációs képességgel rendelkezik. Elméje nyugalomban van. A pranayama stabillá, kiegyensúlyozottá teszi az elmét, eltávolítja a nyugtalanságot, fokozza a koncentráció erejét. Az elme egyetlen dologra rögzítése az elme koncentrációját jelenti. Csupán akkor tudod megtenni ezt, ha mentes vagy az elme mindenféle szétszórtságától.

AZ ELME SZÉTSZÓRTSÁGA

Annak, hogy a koncentráció nem jön létre, az az oka, hogy az elme módosulásával azonosítottad magad. Nem saját természetes állapotodban vagy ilyenkor, a belső énben, legbelül, hanem különféle gondolathullámokhoz csapódsz s azokhoz kötöd magad. Beépülsz az elme elváltozott módosulásaiba.
A fájdalmas gondolatok azok, melyek szomorúságot, szenvedést hoznak és az ilyen szomorúság növekedésének nyújtanak táptalajt és persze az ilyen cselekedeteket hordozó gondolatok növekedésének.
A szenvedélyektől való megszabadulás és gyakorlás révén azonban e fájdalmas gondolatok is szabályozhatóak. Ennek a szabályozásnak következtében a koncentráció, a koncentrált állapot szinte természetessé, megszokottá válik. A következő gyakorlatok a koncentráció fejlesztésére valók. Rendszeres gyakorlásuk a siker biztosítéka.

DHARANA AZ ÉRZÉKELÉSRE, AZ ÉRZÉKSZERVEK ÁLTALI ÉSZLELÉSRE

A magasabb rendű érzékelésre, észlelésre irányuló koncentráció az elme stabilitását fokozza.
Az orrhegyre koncentrálva a jógi isteni, magasztos illatot érez. A nyelvcsúcsra koncentrálva a jógi isteni ízeket érez, a szájpadlásra koncentrálva isteni színeket lát, a nyelv középső részére koncentrálva isteni tapintást érzékel. A nyelvtőre koncentrálva isteni hangokat hall.
A Holdra, a Napra, a bolygókra, drágakövekre, nemesfémekre irányuló koncentrációval magasabb szuperszenzuális (érzékeken túli) észleléseket nyersz és eléred a samadhi állapotát.

DHARANA A SATTWA MINŐSÉGŰ ELMÉN

Az elme szomorúságtól mentes állapotára irányuló koncentráció az elme kiegyensúlyozásának másik módja. A sattwa minőségre koncentráláshoz elengedhetetlen, hogy az elme székhelyére, a szívre koncentrálj, az alábbi leírás szerint:
A szív alatt egy nyolcszirmú, fejét lefelé hajtó lótuszvirág helyezkedik el. Lélegezz be, fújd ki a levegőt és kapcsold ki a szívet. Ez a kilégzés a lótuszt szirmaival felfelé fordítja. Kilégzés közben képzeleteddel segíts: képzeld el, hogy a lótusz felfelé fordul. Aztán meditálj a ragyogó, sugárzó fényen, mely a lótusz belsejében van.
Van egy speciális koncentrációs módszer ezzel a lótusszal kapcsolatosan. A szent szótag - AUM - (OM) különböző részeit kell elhelyezned a lótuszban. A lótusz közepén van a Nap szférája, az ébredési állapot, a székhelye az „u” betűvel. E szféra felett ott a tűz, az alvás székhelye, az „m” betűvel. E felett helyezkedik el a tudatfölötti állapot, a belső én (self) - minden lény belső énje, ami brahman nada néven ismeretes - , ez a negyedik állapot, amit brahman ismerői félkész állapotnak neveznek. A lótusz szárában fut brahman artériája, mely felfelé tekint. Áthalad a Nap szféráján. Ez az elme székhelye. A jóginak erre a központra kell összpontosítania.

DHARANA A VÁGYAKTÓL MENTES ELMÉN

Meditálhatsz a tiszta elmén, vagy Mahatma vagy egy bármely nagy ember, Jézus vagy Buddha szívén is. Az elme beolvadása egy másik, olyan elmébe, ami örökké tiszta, kiegyensúlyozott és áldott, biztos, hogy meghozza a megfelelő hatást, ami a samadhihoz vezet.

HARANA AZ ÁLOMBAN SZERZETT TUDÁSON

A mély alvásban és álom közben szerzett tudásra való koncentráció kiegyensúlyozottságot hoz az elmének és a samadhi felé vezet. Koncentrálhatsz vagy meditálhatsz bármely látomáson, amit álmodban láttál. Meditálhatsz magán az alvás áldott állapotán is, vagy azon az egyszerű kijelentésen, hogy „boldogan, kellemesen és csodálatosan aludtam”. A jóga szerint az alvás nem csupán egy tiszta - üres állapot. Azt az elme megtisztulása és az Úr kegyessége révén híveinek az Úr látomása vagy az általa üzent mantra (elhívás) jelenhet meg álom közben.

DHARANA A KIVÁLASZTOTT TÁRGYON

Az egyén saját maga által kiválasztott tárgyon való koncentráció az elme kiegyensúlyozottságát eredményezi. Meditálj bármin, ami az elmének és neked kedves, kellemes, amit elméd szeret. Kezdetben válassz olyan „durva” tárgyat, amit az elme szeret, pl. egy ceruza, alma, rózsaszál, felhő. Az elmét először a durva tárgyakon való koncentrációhoz kell hozzászoktatnunk, aztán fokozatosan, rendszeres gyakorlással képessé válik a finom dolgokon való koncentrációra is, mint pl. a belső csakrák vagy elvont ideák, eszmék. Vonulj félre, egy magányos helyre. Ülj kényelmesen, mégis stabil testhelyzetben. Csukd le a szemed. Őrízkedj a szenvedélyektől, elragadtatástól. Csodálatos koncentrációt élvezhetsz így. Ha egy bizonyos dologra koncentrálsz, próbálj minden más dolgot kívül rekeszteni. A Hatha - jógik a tratak gyakorlása közben egy fekete pontra koncentrálnak. Ez a kezdők számára nagyon jó.

A KONCENTRÁLT ELME

A samadhiban a jelen és a múlt eggyé válik. Csupán egyidejű, folyamatos tudás létezik. A jógi számára minden jelenné lesz. A koncentráció állapotában az idő nem számít többé, nem vagy az idő tudatában. Ha mélyen belefelejtkezel, elmerültél egy bizonyos tárgyba, témába, észre sem veszed az idő múlását. Ez a mély koncentráció tesztje. Ha az elme tökéletesen belemerül egy tárgyba, ki az, aki a test tevékenységét és fizikai valóját érezné?
Öt elmeállapot van:

1. MUDHA - a feledékeny elme
2. VIKSHIPTA - a szenvedélyes, szeszélyes, szétszórt elme
3. KSHIPTA - a kóborló, kalandozó elme
4. EKAGRATA - az egyhegyű elme
5. NIRUDHA - a szabályozott elme

A kshipta állapotában az elme sugarai szétszóródnak, állandóan kóborol az elme. A mudha állapotában semmiről sem tudsz, szinte teljes a tudatlanság, sötétség, nagyon könnyen megbánthatsz másokat. A vikshipta állapotában az elme pillanatokra összpontosul, de aztán újra hosszú ideig csak kóborol, kalandozik, csapong. Az ekagrata állapot egyhegyű és koncentrált. A jógi ennek az elmeállapotnak a segítségével léphet be a samadhi állapotába. Az ötödik állapotban a gondolathullámokat teljesen uralod, képes vagy szabályozni, de a benyomások, amik pedig a gondolat csírái, még jelen vannak. A kshipta, mudha és vikshipta állapotokban a jóga nem lehetséges, ez csupán az ekagrata és nirudha állapotokban válik lehetővé.

DHARANA ÁLDÁSOS HATÁSAI

Állandó gyakorlással az elme könnyedén tud meditálni a legapróbb parányon, illetve a leghatalmasabb tárgyon. Ez a koncentráció tesztje, próbája. Az ilyen jógi már a koncentráció teljes birtokában van s nincs szüksége további gyakorlásra.
Aki a koncentrációt rendszeresen gyakorolja, jó egészségnek örvend, s derűs, pozitív szemléletmódja alakul ki. A koncentráció segítségével behatol, belelát a dolgokba. A finom, ezoterikus jelentések villámként hasítanak tudatmezejébe és a Gita és az Upanishadok olvasása közben azok belső jelentését és filozófiai jelentőségét is megérti. Aki koncentrációt gyakorol, gyorsan fejlődik. Sokkal nagyobb hatékonysággal képes ellátni feladatát.
A koncentráció megtisztítja és lecsendesíti a kavargó érzelmeket, erősíti a gondolatáramlást és megtisztítja a gondolatokat. A koncentráció elősegíti az egyén anyagi fejlődését is.
Annak, aki rendszeresen gyakorolja a koncentrációt, semmi sem lehetetlen, számára bármi elérhető.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!