A Föld Dimenzióváltása – 1. rész – Felkészülni a változásokra

A Föld Dimenzióváltása – 1. rész – Felkészülni a változásokra

A Föld DimenzióváltásaEz a cikksorozat egy olyan változásról szól, melyre megérett az emberiség. Dimenzióváltásnak is hívják, hisz a Föld rezgésszámának növekedésében el fog jutni egy olyan pontra, ahol egy magasabb létsíkra helyeződik át.

"Ne higgyétek, hogy a Földön végbemenő változások nem alkalmasak arra, hogy az ember szemét felnyissák, s általuk meglássa az ő saját isteni valóját. Ne higgyétek, hogy mindaz, amit az általunk közvetített információk tartalmaznak a „végső időkről”, hamisak. Mert ez mind nem igaz.

Mi azért vagyunk most veletek, hogy segítséget nyújtsunk egy nagyszerű átalakuláshoz, mely a világegyetemben végbemegy, s melynek egyik játszmaterülete bolygótok, a Föld. Azért vagyunk itt tovább, hogy hozzásegítsük mindazon lelkeket a megtisztulásban és felemelkedésben, akik leteszik voksukat az isteni szándék akarata mellett. Akik vállalják, s erre érettnek találtatnak, hogy részesei legyenek egy bolygóméretű átalakulásnak, mely már a jelenben is zajlik. Tudom, hogy hihetetlennek tűnik, amit most átadok nektek, információként, de fontos megértenetek a változások mikéntjét, és kimenetelét.

Nagy lesz a szelektálódás Földeteken! Készüljetek fel rá, hogy sok olyan családtagot, közeli barátot, jó ismerőst elveszíthettek, aki eddig sokat jelentett nektek! Tudom, most azt gondoljátok: - „de hát olyan jó ember volt, miért kellett meghalnia?”

A válaszom egyszerű. Mert nem érett meg a változásokra, nem érett meg rá, hogy jelen földi-fizikai valóságában megélhesse a dimenzióváltás jelentősségét, hisz nem volt rá még képes, hogy magába fogadja azt a szintű energiát, mely a felemelkedést szükségessé teszi. Ennek következtében, a földi emberek kevesebb, mint egyharmada válik majd alkalmassá, az új világba való belépésre. Egy másik harmaduk (megközelítőleges érték, a pontos számok majd az ugrás előtt lesznek nyilvánvalóak) egy egészen más bolygón lesznek „elhelyezve”, mely egy nehezebb, de szükséges, és az ő fejlődésüknek megfelelően lassúbb tanpályát biztosít. Maradt hát az utolsó harmad, mely újabb inkarnációt követően visszatér a Föld szférájába, egy másik dimenzióba, másmilyen civilizációs feltételekkel. Persze az utolsó harmadban lévők, az úgynevezett „köztes állapotbeliek” dönthetnek úgy is, hogy egy másik bolygón folytatják tanulásukat, az ő lelkük, szándékuk, céljuknak megfelelően.

Ennyit hát röviden a szelektálódásról, és most nézzük konkrétan, mi is várható, hogyan tudjátok megélni, és milyen feltételek szükségesek a magasabb világokba való bejutáshoz.

Nézzünk először is egy kis visszatekintést. Bolygótok évmilliók óta bizonyos változásokon megy keresztül. Civilizációk jönnek, felemelkednek, bizonyos egyedek itt maradnak, hogy tovább vigyék a fejlődés fonalát. Létezett már az Univerzumban hasonló mértékű bolygóugrás, mint ami most előttetek áll. Más szektorokban, másfajta lények, mit ti, már átéltek ehhez hasonlót.

Most azonban rajtatok a sor. S hogy miért is kerültetek ide? Mert az érettségetek, s a bolygó érettsége lehetővé tette mindezt. Tudnotok kell azt is, a világegyetemben minden ciklikusan zajlik. Vannak bizonyos időkorok /eónok/, melyek lehetővé teszik bármely létező számára, (lehet az akár egy bolygó is), hogy megkezdje létezését, tapasztaljon fejlődjön, s végül egy magasabb tudatállapotba, úgynevezett rezgésszintre lépjen.

A világmindenségben ez a folyamat, évmilliárdok óta zajlik, bár tudd azt is, valójában az idő nem létezik. Ez csak a ti háromdimenziós világotokban érzékelhető. A mindenség fennállásának a rendje megköveteli a ciklikusságot. Ha nem volna fejlődés, folyamatos tanulás, a rendszer összeomlana. Viszont a világegyetem hatalmas intelligenciával rendelkezik, az őt működtető törvények, s az egyetemesen áramló szeretetenergia kapcsán, mely minden létező alapja.

Rövid időn belül elérkezünk egy olyan ponthoz, mely a hanyatló kor végét, s egy új, emelkedettebb civilizáció kezdetét jelöli. A dátum még nem végleges, de előreláthatóan 2010-re tehető. Nem csak egy 26 000 éves ciklus záródik le, de a Föld fejlődése szempontjából egy korszak vége is, amit úgy jellemezhetnénk, bolygótok kijárta az általános iskolát, s most tovább lép gimnáziumba. A teljes dimenzióváltás akkor fog lezajlani, ha a Teremtő erre jelt ad. S hogy ez mikor következik be, csak Ő tudja egyedül. Mindannyian a nagy EGY szolgálatában állunk. A köz, az egyetemes fejlődés rendjének érdekében dolgozunk, cselekszünk és közvetítünk.

Felkészüléseteknek első pontja így hangzik.

„Nyisd ki a szíved az igazságnak, hogy beáramolhasson az élet”

De mit is jelent ez a mondat? Hogy nyithatnád ki a szíved, s miféle élet áramlik majd belé? A szív a legfőbb szeretet központja. Érzelmi testetek energia-csomópontja. S az igazság a szeretet energiában keresendő, a legfőbb igazságok a szeretet vibrációját közvetítik. Az élet nem más, mint energia. Energia, mely a túléléseteket jelenti. A túlélést, s a létezést biztosítja a legalapvetőbb fizikai formáktól kezdve a legmagasabb szellemi birodalmakig. Energiából áll a testetek, energia vesz körül benneteket mindenhol, amerre csak mentek. Energiából állnak az eszközeitek, melyeket használtok, s energia alkotja a természeti képződményeket is.

Az első lépés spirituális fejlődésetekben, mikor rádöbbentek arra, létezésetek sokkal kiterjedtebb, mint gondolnátok. Nem kell ahhoz bölcs tudósnak lenni, hogy rájöjjetek, hogyan tudtok hatni az anyagra, gondolataitok, érzelmeitek kisugárzása által. Hogyan tudtok bekapcsolódni a teremtésbe döntéseitek s cselekedeteitek következtében. Ezért az első lépés, hogy szembesüljetek saját, isteni valótokkal! Minden spirituális fejlődés alapja ez.

Második lépésben tárjátok ki a szíveteket, s hagyjátok, hogy a mindent átfogó szeretet érzése töltsön el benneteket! Engedjétek el a félelmeiteket, melyek csak lehúznak és meggátolnak a fejlődésben. Ébredjetek rá a létezés csodálatos voltára, mely az örök fény és szeretet állapotában nyugszik.

Harmadszorra pedig értsétek meg, minden cselekvéseteknek egyenes arányú következményei lesznek! Ez alól nincs kivétel. A karma törvényei épp úgy irányadóak a szellemi világokban, mint nálatok a Földön is. Ha tudnád, hogy valójában magadnak ártasz, mikor egy másik embernek teszel rosszat, megtennéd? Ha tisztában lennél a szükségszerű következményekkel, gyűlölködnél? Vagy elítélnéd embertársaidat olyan cselekményért, amit talán magad is elkövettél már? Ha tisztában lennél minden előző megtestesüléseddel, vajon milyen szemmel tekintenél a világra?

A felkészülés első lépése tehát nem más, mint rádöbbenni eredendő isteni voltodra, hogy te is a nagy EGY-hez tartozol, és megnyitni a szíved saját s a mindent átfogó szeretet áramlására, majd tudatosodni tetteid karmikus következményeivel. Ez spirituális fejlődésed alapja.

S mindez hogy kapcsolódik témánkhoz? Az isteni létezésed, a benned munkálkodó szeretet, a karma lesz az, mely meghatározza jövőbeni lehetőségeidet, szerepedet, feladataidat. Mely megmutatja milyen színterek várnak rád a következő életekben, kikkel, hol, mikor és miért fogsz találkozni, s mely besorolást választhatod a szellemi hierarchiában. Hangsúlyozom, nagy lépés előtt áll az emberiség, s hogy te melyik színpadot választod, az egyedül rajtad áll! Sosem késő felébredni, s az isteni éned felé fordulva hagyni, hogy a fény ragyogja be létezésedet!"

Forrás:

Dorothy - Dimenzióváltás

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!