A Föld Dimenzióváltása – 2. rész – A szelektálódás lényege

A Föld Dimenzióváltása – 2. rész – A szelektálódás lényege

Az alábbi fejezetből csak a fontosabb részeket emeltem ki a könyvből. Arról fog szólni, hogy mi a szelektálódás lényege, és hogyan zajlik ez az esemény, még most, napjainkban is. De előtte fontos információkat osztott meg velem a Könyv Szerzője, (Dorothy – Dimenzióváltás, - Blog) egy e-mail-ban:

„Kedves Attila!

A Dimenzióváltás folyamata valóban komoly változás a Föld és az emberiség történetében. Minden egyes lélek személyesen "ítéltetik meg", hogy alkalmas-e felvenni a tisztább szeretet energiákat és ezáltal az elkövetkező életeit egy magasabb szintű bolygón fogja folytatni, vagy pedig a változások lezajlása után ide fog visszaszületni. A Föld már évek óta az új energiában (4. dimenziós energia) tartózkodik, ez teszi lehetővé a változás végbemenetelét. Nem véletlen, hogy ennyi zavargás van a Földön, és itt most nem csak az emberek által létrehozott zavargásokra gondolok, hanem természeti csapásokra, és a rengeteg "váratlan" halálesetre, ami sokszor érthetetlen a környezet számára. Miért kellett ilyen fiatalon meghalnia? Ez elég gyakori kérdés manapság.

Természetesen a Dimenzióváltás folyamatában is történtek változások az elmúlt években, nem 144 ezer beavatottról beszélünk, annál jóval több lélek kap lehetőséget a tovább lépésre. És nem fognak emberek eltűnni, hanem természetes halálozással lépnek ki a lelkek a világból.

Örülök a publikációnak, nem sokan foglalkoznak a témával, talán nem is hiszik, hogy ilyesfajta változások végbe fognak menni, pedig a történelemben számos példa van társadalmak megszűnésére és újabb társadalmak létrejöttére. Nagyon érdekesnek találtam az oldalt, jó, hogy ennyi fajta nézőpontból próbálod összeszedni az információkat. Egy személyes javaslatot engedj meg!....”

Üdvözlettel: 

Dorothy

Most térjünk vissza a szelektálódás lényegére.

Dimenzióváltás„A szelektálósás egy tömeges szétválasztódást jelent, mely napjaitokban, a lelkekben megy végbe. Azokban a lelkekben többnyire, akik fizikai testben a Földön élnek, de kihatással van azon lényekre is, akik mint szellemi létezők szolgálnak, vagy éppen támadnak benneteket. Mert tudjátok jól, nem minden létező szolgálja a fejlődéseteket. Az Univerzumban megvan a jelenléte a jónak, mint aképpen a rossznak is. Persze minden meghatározott hellyel, számára fenntartott területtel rendelkezik.

Nehogy azt higgyétek, minden ember rendelkezik olyan képességekkel, melyekkel megválthatná a Világot, s ezáltal önmagát is. Ez nagy tévedés. Minden ember rendelkezik az önmaga számára szükséges tudással és információval, nem csak a múltját-jelenét-jövőjét illetően, hanem egyfajta univerzális tudást is, mely hozzáférhetővé válik, ha az illető bizonyosságot tesz testi-lelki-szellemi tisztaságáról. Mi (Jézus Krisztus, ahogyan nevezték a Földi inkarnációjában, azonban a szellemvilágban senki nem a földi inkarnációjakor használt nevet használja, hanem van egy állandó nevük a lelkeknek odaát. További infó erről) (5. dimenzióbeli magasan fejlett Entitás, aki a Szeretetet jött hirdetni, és a Krisztusi hálót is létrehozta, de erre később még kitérek) itt a szellemi birodalmakban nem osztjuk csak úgy a tudást, és mindenféle érdemrendeket. Azokat ki kell érdemelni. Azokért meg kell dolgozni. Ha fejlődsz, ha teszel önmagadért, ha leteszed a voksod saját isteni oldalad mellett, akkor tovább tudsz lépni a fejlődésed színpadán. Ez olyan, mintha egy magasabb iskolába kerülnél. Leérettségiztél, jöhet hát az egyetem.

Viszont világotokban sok ember él, aki nem sajátította még el a leckét. Hiába csöcsöl az iskolapadban, még nem érett meg ahhoz, hogy vizagát tegyen. Vagy éppenséggel sikertelen lett a vizsgája, mely szükséges az egyetemre jutáshoz. Mit tehet hát ilyenkor? Visszamegy tanulni, s újra járja azokat az évfolyamokat, amik hiányos tudását-tapasztalását eredményezik.

Gyakran megesik, hogy itt a szellemi birodalmakban megelőlegezünk néhány embernek olyan képességeket és lehetőségeket, melyekre szellemileg érett volna, a lelke szándéka szerint fejlődésre érdemes. Igen ám, viszont mivel a fizikai sík korlátozott, a maga háromdimenziós valóságával, lehetőséget ad az egyénnek, hogy fejlődése kimeneteléről másképpen döntsön. Vagyis, nemcsak hogy nem él a számára felajánlott lehetőségekkel, de gyakran emberi korlátai miatt ellene is fordul azoknak. Ilyenkor az illető felfelé ívelő „szellemi” karrierje, fokozatos hanyatlásnak indul. S mivel az őt szolgáló tiszta szándékú szellemi létezők nem tudják már kiépíteni a munkájukat, s fenntartani a vele való kapcsolatot, egyszerűen elhagyják az illetőt. Ez nem egy esetben történt meg a Földön. Szépreményű entitások, akik „elsődleges” meghívóval rendelkeztek az Új-Kor gyermekének, egyszerűen hátat fordítottak saját szellemi-lelki fejlődésüknek, s a sorsuk hanyatlani kezdett.

Előljáróban megjegyzem, ez nem jelent feltétlen fizikai megrekedtséget, hisz pontosan ennek ellentéte történhet. Az illető rezgésszáma lezuhan, s az őt segítő magas szintű angyalok helyét felváltják az úgynevezett démoni szolgálók, akik azt a feladatot kapták, hogy ne engedjék az illetőt fejlődni, a megvilágosodást ők nehezebb úton érhetik el.  Hisz ott tartják az embert, s a lelket is azon az alacsony rezgésszámon, mely lehetetlenné teszi, hogy testébe felvegye a fényt, kiárassza azt, s ez által a bolygóval együtt felemelkedhessen egy magasabb tudatállapotba, amikor eljön az ideje. Most tudom, csodálkozol. És azt is tudom, értetlenül nézel magad elé, miért van, hogy ISTEN, aki maga is a szeretet forrása megengedi az ilyen dolgok meglétét.

Had emlékeztesselek valamire! Kérlek, értsd meg, az ember szabad akaratú lény, mely eldöntheti, merre is folytassa útját, ha útelágazáshoz ér. Ez az ő fogadalma, amikor a Földre születik. Minden egyes lélek, aki fizikai formát ölt, fogadalmat tesz a szellemvilágban, hogy betartja az isteni törvényszerűségeket, s ennek elsődleges pontja, a szabad akarat cselekvése. Ezért is szeretik ennyire ezt a bolygót a lények, hisz kedvükre kreálhatják saját életútjukat, jelenüket-jövőjüket, s mivel itt a Földön kissé nehezített körülmények vannak, ez jelentősebb lelki-szellemi fejlődést is lehetővé tesz.

S most térjünk vissza a saját témánkhoz. Egy olyan bolygó lehetőségét igyekszünk megteremteni, mely békét, elégedettséget, harmóniát és szeretetet hoz az emberek mindennapjaiba. Mely megkívánja a másokkal való szoros együttműködést, mely másfajta teremtési lehetőségeket elevenít fel, s mely a fény meglétével erősíti a többi civilizáció, s a szellemi birodalom fejlődését is. Ti itt a Földön hősök és hősnők vagytok, akik hatalmas lehetőséget kaptatok Istentől, a fejlődésre és megtapasztalásra. Nagyon büszkék vagyunk rátok mindannyian. Büszkeséggel tölt el a munkátok, melyet a világotokért tesztek, s mellyel önmagatokat, és egymást segítitek.

Bevallom, amikor közöttetek jártam, sok nehézséggel találtam szembe magam, s bár a halálom előre eltervezett volt, úgy érzem megérte minden fáradtság és nehézség, amin keresztül mentem földi életem során. Nagyon sok jó barátra leltem, és sok tanítványom munkálkodik még ma is világotokban, akik a felemelkedést igyekeznek előmozdítani. Becsüljétek meg őket! Becsüljétek mindazokat az embereket, akik igyekeznek jót tenni a világért, s a rajta lévő emberiségért. Tudom, sokszor nem értitek őket. Mint ahogy annak idején sokan nem értettek engem sem. Nem azt kértem, hogy imádjatok s leboruljatok a lábam elé. Azt szerettem volna csupán, ha meglátjátok saját, isteni voltotokat önmagatokban. Nem azért jöttem közétek, hogy csodákat vigyek véghez! Hanem, hogy megmutassam, ti mekkora csodára vagytok képesek. S most kétezer évvel később az emberiség nem sokat értett meg abból, amit annak idején tanítottam neki. Nem azt várom, hogy templomokban összegyűlve imádkozzatok érettem! Nem azt szeretném, hogy feladjátok mindeneteket, s elforduljatok a világtól a hit nevében! Nem kértem háborúkat, s nem kértem Istent magasztaló önkénteseket sem! Amit kértem, az saját nagyságotok, saját isteni dicsőségetek tudatra ébredése volt, hogy rádöbbenjetek végre, ti is mindannyian hatalmas spirituális lények vagytok.

Tudom, hogy beszűkült a látásotok. Tudom, hogy a háromdimenziós világ „elfedi” előletek a teljesség megtapasztalását. De tudom azt is, minden egyes emberben él a remény Istenvilágának a megélésére. Tudom, mert a szívetekbe látok. És látom azt is, sokan miért fordultak el önnön belső tiszta fényüktől, miért fordultak szembe a szeretet tanításával, látom a körülményeket, amik közé ártatlanul megérkeztek. S látom azt is, hogy formálnak a csalódások, a hitetlenség, s az elszigeteltség rosszindulatúvá benneteket.

Látom a fájdalmatokat, amit megéltek mindennap. Látom az esendőségeteket, a harcaitokat, amit megéltek önmagatokkal, és a világgal. Látom a szándékotokat, s a hitet mely bennetek él. És látom azokat a szent törekvéseket is, melyek bearanyozzák a létezéseteket.

Nekem sem volt könnyű, de más időket éltünk akkor. Nem voltak ilyen lehetőségek. A Föld alacsony tudatszintje nem tette lehetővé a közvetlen bejutást magasabb létsíkokra. Halálom után mindez megváltozott. Az általam létrehozott Krisztus-háló megmentette a Földet a teljes hanyatlástól, s a szellemi birodalmakban is jelentős ugrások következtek be.

A mennyei szférákban örömujjongással fogadták visszatértemet, s biztosíthatlak, téged is így fogadnak majd barátaid, családtagjaid, segítőid, ha hazaérkezel. De meg kell, hogy értsd, bolygótok hatalmas lehetőséget kapott a fejlődésre! Nem kell immáron sokáig ezt a nehéz, rögös utat járnotok. Nem kell a létetekért nap, mint nap véres verítékkel megküzdenetek.

Persze lesznek olyan lelkek, akik még nem érzik idejét, hogy fejlődésük eme szintjére lépjenek. Nekik más lehetőség lesz biztosítva. Visszatérhetnek a Földre, de egy másik testben fogják ezt megtenni. Sok-sok tanulás, munka, kikapcsolódás és regenerálódás vár még rájuk odaát.

Tudnotok kell azt is, egy lélek, s ez által az ember mindig több lehetőség közül választhat. Most sem lesz ez másképp. De vannak bizonyos szabályszerűségek, melyek betartása az ütemezett fejlődés feltétele. Örülnék, ha megértenéd, hogy mindez a szeretet nevében és jegyében zajlik.

Nem ítél meg senki titeket. Egyedül magatok vagytok, akik önmagatok felett ítéletet mondtok.

Mintegy 26000 évente van egy ciklus, mely most a végéhez közeledik. Ezt ősi maja és inka naptárakban, többek között ismert próféciákban is megjövendölték. Nem lesz világégés, és nem lesz semmiféle pusztulás sem. Csupán egy harmonikus és szeretetteljes átalakulás zajlik, mely magával vonja Földetek felszíni átrendeződését is.

Kérlek, ne hidd, hogy mindez csupán szóbeszéd, hisz mindaz, amit leírtunk, véghez is fog menni, csak az a kérdés, te hol fogsz helyet foglalni a sakktáblán? Nem kérem tőletek, adjatok fel mindent, amit eddig tettetek. Nem kérem, hogy borítsatok aszalt, és kezdjetek új életet. Boldog vagyok, amikor látom a ti boldogságotokat, s érzem, jól mennek dolgaitok. Hiszek abban, hogy felelősséggel, hittel és szeretettel olyan teljes élet élhető, mely a világi javakban is bőséges áldást hoz rátok. Erre próbállak ösztönözni. Vannak nagy tanítók, akik az élet teljességét hirdetik. Hallgassatok rájuk! Hallgassatok jobban a megérzéseitekre, még akkor is, ha látszólag ostobának is tűnik a belső hang sugallata. Lelketek pontosan tudja, mit miért tesz.

Hívjatok és megjelenek! Kérjetek és segítséget kaptok! Zörgessetek és az ajtó megnyittatik előttetek! Szeretlek benneteket!"

A következő részben a lélek színpadairól fogunk néhány szót megemlíteni.

Forrás:

Dorothy - Dimenzióváltás

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!