A Föld dimenzióváltása – 3. rész – A Lélek Színpadai

A Föld dimenzióváltása – 3. rész – A Lélek Színpadai

„Szeretnék most egy olyan témáról beszélni nektek, mely sokatok számára érthetetlen, megmagyarázhatatlan s talán embertelennek tűnik. Elöljáróban leszögezném, a Szellem végtelen szeretetét árasztja felétek, emberek felé. Nincs az a tudás, hatalom, vagy sorsszerűség, mely arra sarkallna, hogy szenvednetek kelljen, hacsak másképp nem döntötök!

De tudjátok, a döntés a tiétek. Mindig a ti kezetekben van. A szellemvilág magas szintű lakói mindig a segítségétekre sietnek, bárhogy is alakuljon az életetek. A döntési folyamat tehát a ti kezetekben van.

Most pedig nézzük, miről is kell a léleknek döntenie. Először is eldönti, kész van-e arra, hogy jelen valóságában részese legyen a Föld felemelkedésének, kész van-e arra, hogy magába fogadja azt az isteni minőséget, mely szükséges a dimenzióváltás megélhetéséhez. Kész van-e rá, hogy lényét átitassa a mindent betöltő fény energiájával?

Ha a válasz igen, a fejlődése rendben van. Ám ha a lélek nemmel felel, nézzük meg, milyen lehetőségek közül választhat. Először is pár szót azokról a fejlődni képtelen lelkekről, akik földi életüket háborúskodással, mészárlással gyűlölködéssel, zsarnokoskodással élték. Akik azon voltak, hogy minél többet ártsanak embertársaiknak. Nézzük, vajon velük mi lesz?

Milyen „játszótérre” fognak kerülni ezután?

Vannak az Univerzumnak olyan szegletei, úgynevezett „büntetőbolygói” melyek készek arra, hogy az ilyen alacsony rezgésszámú létezőket befogadják. Ezeken a helyeken, melyek egyébként az Univerzumotok egy igen kieső részén helyezkednek el, nem sok fény található. Felszín alatti bányákban, démoni lények szolgálatában léteznek azok a halandók, akik fejlődésük színterének választják ezt a helyet. Nem azt mondom, hogy ez a pokol, mert olyan nem létezik. Ez csupán egy alacsony tudatosságú létezők számára fenntartott „játszótér”, melyen az isteni tudást hosszabb időbe telik elsajátítani, nehezített körülmények között. Vagy dönthet egy fejlődő korszakát nemrég elkezdő bolygó mellett, ahol ősemberi állapotokkal találkozhatunk. Nem beszélve más színterekről, ahol pl. a félelem-szeretet hányadát tanulják meg kezelni.

Nem azért dönt a lélek ilyen színtér mellett, mert gonosz szándékú lenne. Nem is azért, mert alkalmatlan Isten szeretetére. Hiszen Isten, a „minden ami van”, magába foglalja az árnyékot éppúgy, miként a fényt is. Vannak olyan rögzítő lelkek, a maguk 1 Hz-es tartományában, akiknek feladatuk szerződést kötni a Föld azon lényeivel, akik fejlődésre képtelennek mutatkoztak.

Emberi szemmel azt mondhatjuk, azok az emberek kerülnek majd ide, akik tartózkodnak a fénytől, félelemben, rettegésben élnek, akik szándékukkal és cselekedeteikkel a sötét oldalt erősítik önmagukban, s ezáltal elzárkóznak a magasabb szintű isteni minőségük megélésétől.

A szeretet a gyűlölet ellentéte. Ugyan azon energia poláris végpontjai. Mint a fekete és a fehér a közte létező valamennyi színnel, mely az érzelmeid kifejező skálája. Ezek a lelkek nem azért döntenek Isten eme távoli planétái mellett, mert annyira rosszak lennének, csupán nem tudnak kellő fényt magukba fogadni. Földi testben élve, még nem értették meg, milyen hatalmas isteni lények is ők.

A szelektálódás valójában azt jelenti, minden teremtmény, mely napjaitokban a Földhöz kötődik, hamarosan arra a helyre kerül, ami az ő további fejlődésének a legalkalmasabb.

Most nézzük meg, mi történik azokkal, akik nem rosszindulatúak, kétszínűek, gyűlölködők, ám jelen valójukban nem szeretnék hordozni a fényt. Ne érts félre, nem azokról beszélek, akik visszafordultak, hanem azokról, akik egy másik megtestesülésben folytatnák a felfelé vezető utat. A Földön élő emberiség negyven százaléka ebben a cipőben jár.

Most pedig beszéljünk egy kicsit azokról a nagyszerű lelkekről, akik saját tudásukra támaszkodva, bátran felvállalják a harcot, és birtokukba vesznek egy magasabb rezgésszámot, mely megegyezik a mindenkori Föld rezgésével, vagy annál még magasabbal. Ők azok a bátor lelkek, akik ebben a kritikus időszakban kiállnak az igazság mellett, és vállalják, hogy bármi külső támadás ellenére, véghez viszik azt a munkát, amit leszületésükkor vállaltak. Ők azok a bátor férfiak, és nők, akik megértik a változások fontosságát, akik feladják az életüket, a karmájukat, az egó állarcukat, s teszik mindezt azért, hogy egy jobb jövőt élhessenek meg, hogy egy jobb, szebb és nemesebb jövő megalkotásában részt vehessenek. Nem különbek ők más szellemi létezőktől, csupán a Föld eme kozmikus utolsó órájában, tekintetüket az égre emelik, szívükbe fogadják az Isten jelenlétét. Megértik, hogy ami a bolygón végbemegy, nem valami álmese. Értik és érzik, a valóság sokkal komplexebb, mint ahogy sokan látják. A tudatukba fogadják az eljövendő eseményeket, sokan közülük intuitív módon kapcsolatban is állnak a szellemvilág segítőivel, és megfelelő információkat kapnak a változásokról, amik zajlanak, s zajlódni fognak. Természetesen mint minden, ez is folyamatos változás alatt áll. Sokan katasztrófáktól tartanak, ám nem kell félnetek. Hogy a jövőtöket illetően mi hogyan zajlik majd, azt jórészt a ti hozzáállásotok dönti el, de legfőképp sokszor csak az utolsó pillanatban realizálódnak.

Had említsem meg itt, hogy számtalan tanács létezik szellemi síkokon, akik mind a Föld felemelkedéséért dolgoznak, s az annak, más létezőkre gyakorolt hatását elemzik, módosítják és igazgatják. Döntéseket hoznak sorsotokat illetően, egyezményeket közvetítenek más galaxisok létezői felé, megállapodásokat kötnek, s összehangolják az Univerzum minden szegletét a Földön végbemenő változásoknak megfelelően.

Azért említem meg ezt, hogy nehogy azt higgyjétek, ez valami kicsi játszma. Igen komoly tétje van egész világmindenség szerte, a legalsóbb szféráktól kezdve a legmagasabb isteni minőségekig.

Mind az árnyék, mind a fényesség Isten valódi csodáját tükrözi, mely hűen megnyilvánul itt a háromdimenziós térben. A dualitás kettősségében mindenki megtalálja a maga számára legmegfelelőbbet. Hogy kinek mi számít jónak, s ugyanúgy rossznak, csupán megítélés kérdése. Mi itt a szellemi világokban nem ítélkezünk felettetek. Egyedül ti élitek meg saját magatokat. Nem számít igazán, melyik oldalon állsz, még ha ez furcsán hangzik is, mert a fejlődésed biztosítva lesz. Ám, ha a szíved nyitva, s a szeretet lángja megérinti bensődet, a te utad a fény felé vezet. S akkor, ha feltekintesz a létrádon, nem a nehézségeket fogod látni, nem a rosszakarókat, akik próbálnak letéríteni utadról, hanem azt a nemes célt, ami mindig is ott lebegett a szemed előtt.

Hisz minden létező Istenből indul ki, s egyszer hozzá is tér vissza. S neked nem kell mást tenned, mint kinyilvánítani igaz szándékodat az isteni valóság előtt, mely a fejlődésre, a felemelkedésre, s a fény hordozására sarkall.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!