6. dimenziós entitások rabszolgái vagyunk egy börtönplanétán – Az Igazság Felszabadít

6. dimenziós entitások rabszolgái vagyunk egy börtönplanétán – Az Igazság Felszabadít

BörtönplanétaKik irányítják valójában a kulisszák mögött a Földet? Hol van az emberiség szerepe, ebben a könyörtelen játékban? Milyen célok vezérlik a gazdáinkat? Hová tartunk? 

Három részletet emeltem ki, melyek talán nem is állnak olyan távol egymástól. Az első David Icke - És az igazság felszabadít c. könyvéből van:

„Azt hiszem, a Föld bolygón a hatalomátvételt az általam Luciferi – tudatosságnak nevezett erő hajtotta végre. Ezt összefoglaló megnevezésként használom arra az erőre, mi megkísérel hatni az összes földi és földönkívüli életformán keresztül, hogy irányítsa, uralja a bolygót. Rendkívül negatív energia, amely a Negyedik Dimenzióból fejti ki hatását. A Luciferi – tudatosság két fő alakot ölt. Különböző kultúrák különböző szimbolikus elnevezéseket adnak ennek a két fő formának. Az egyik megpróbál bebörtönözni minket a fizikai világba azzal, hogy meggyőz bennünket, utasítsuk el a spiritualitás világára és az élet örök természetére vonatkozó összes gondolatot. A másik a spirituális beállítottságú emberekre irányul, hogy meggyőzze őket, ne vegyék figyelembe a fizikai világ realitásait, és egyfajta spirituális révületben lebegjenek. Az emberek mindkét módon irányítás alá kerülnek, és lehetőségük a fizikai világ pozitív megváltoztatására jelentősen lecsökken.

Szerintem a Luciferi-tudatosság földönkívüli megtestesülése úgy vette át a hatalmat a Föld felett, hogy létrehozott egy vibrációs elven működő börtönt. Többdimenziós lények vagyunk, sok frekvencián (rezgésszámon) és dimenzión át egy időben működünk.

Ezért ha frekvenciaháló van a bolygónk köré szőve, ami vibrációs börtönbe zár, az megakadályozza, hogy hozzákapcsolódjunk saját magasabb szintű tudatosságunkhoz és képességeinkhez, s így többé nem leszünk „egészek”. Ez elvág minket az „Atyától”. Azzal a tudással, amivel a Negyedik Dimenzió bír, ez nem is olyan csodálatos tett, mint amilyennek első hallásra tűnik. A frekvenciák lezárása és zavarása már itt a Földön is használatos, hát még egy nálunk technikailag fejlettebb civilizációban!

A Szovjet birodalom fennállása során információ börtönt hoztak létre azzal, hogy elzáró frekvenciákkal kioltották bizonyos rádióadók adásait, nehogy a népesség foghassa őket. Így az információ, ami a hivatalos irányvonalat zavarta volna, nem érte el a lakosságot. Ezzel vibrációs börtönt hoztak létre, egy információs börtönt. Terjeszd ki ezt a példát a bolygóra, mint egészre, és megkapod a képet, amiről beszélek. A nagyságrend az egyetlen különbség, ez minden.

Azt kell csak szem előtt tartanunk, hogy egy földönkívüli erő, a Negyedik Dimenzióból információs börtönt hozott létre azáltal, hogy elzárta előlünk tudatosságunk magasabb szintjeit. A fátyol leereszkedett. A könnyek fátyla. Hatását tekintve lelki és szellemi karanténba zártak minket.

Amikor a kioltó frekvencia e bolygó köré került – sőt a Naprendszer köré és azon túl is – ugyanez a hatás jött létre. Elvesztettük az érintkezést saját örökkévaló emlékezetünkkel. Elfelejtettük, hogy kik vagyunk, és honnan jöttünk. Vagy legalábbis a túlnyomó többségünkkel ez történt. Azok, akik képesek voltak fenntartani saját rezgésszintjüket, saját frekvenciájukat, továbbra is kapcsolatban maradhattak saját magasabb szintjeikkel, saját Magasabb Énjükkel, mert a vibrációs kapcsolat még mindig megvolt, habár a kioltó frekvencia rontotta e kapcsolat minőségét még számukra is. Mivel a kioltó frekvencia eltűnőben van, ezért egyre több és több ember képes manapság a kapcsolatfelvételt megvalósítani. Ez a bolygónkon napjainkban kibontakozó „szellemi ébredés” alapja.

Hiszem, hogy miután a minket körbevevő vibrációs hálót létrehozták (tanok.hu: a Földet karantén alá vonták), a Luciferi-gondolkodásmódot (tanok.hu: ennek egyébként pontosan „Lucifer Társas Memória Komplexum” a neve) képviselő Negyedik Dimenziós földönkívüliek idejöttek, és genetikailag újrahuzalozták a DNS-t, a fizikai test öröklődő kódját."

(Eddig a David Icke részlet. Részlet David Icke – És az Igazság Felszabadít (1995) c. könyvéből)

tanok.hu: Egy dologban egészen biztosak lehetünk: Az egyik, hogy karantén alatt a Föld, (egy vibrációs háló veszi körül) a másik, hogy évezredekkel ezelőtt, magasabb dimenzióból idejött egy magasan fejlett „Társas Memória Komplexum” (Lucifer) de nevezhetjük őket entitásoknak is, és átvették a hatalmat a Föld felett. A kérdés az, hogy a Lucifer Társas Memória Komplexum valóban a hatodik dimenzióból érkezett, ahogyan azt magukról állítják, és amit az alábbiakban olvashatunk, vagy a negyedikből, amit David Icke állít? A másik kérdés, hogy a karantén előtt vagy után érkeztek? Miért van a karantén? A harmadik kérdés pedig, hogy ki működteti a karantént? A Lucifer Társas Memória Komplexum, vagy a szaturnuszi Tanács rendelte el?

Nézzük meg, hogy Rejtett_Kéz (az egész beszélgetést itt olvashatod el) erről hogyan vélekedik egy 2008-ban vele készített interjúban, egy fórumon:

Részlet a Rejtett_Kéz interjúból (2008):

RejtettKéz: Egy Irányító Család tagja vagyok.

Teremtőnk Törvényének előírása szerint bizonyos időközönként lehetőség nyílik arra, hogy Családunk néhány alkalmas tagja közül valaki röviden kapcsolatba lépjen alanyainkkal, ilyenkor bármit megkérdezhettek tőlünk.

Kérdező: Mi határozza meg az ilyen közlések időzítését?

RejtettKéz: A Világ Főtanácsa, a Teremtő Akarata alapján.

Kérdező: Valóban ingóságként, tulajdonként kezel minket a kormányzat?

RejtettKéz: A kormányok általánosságban véve igen. Az ember “mellékes”, pusztán tetszés szerint

tologatott sakkfigura a táblán. A Család azonban a közhiedelemmel ellentétben nem akar közvetlenül ártani nektek. Az isteni sorsot kell kibontakoztatni, és ebben a játszmában kötelesek vagyunk eljátszanunk a szerepünket, amelyet a Teremtőtől kaptunk. Több szempontból is a saját érdeketeket szolgálja, hogy kellőképpen fel legyetek készítve az elkövetkezendő Aratásra (elválasztásra=ítéletre). Ám a felkészítés talán nem úgy zajlik, ahogy kedvetekre való lenne. Mégis amikor a Negatív Polaritást választjátok, akkor ezt Szabad Akaratotokból teszitek, még ha egy kicsit be is segítünk némi útmutatással. A lelkeket a polaritás bármelyik végletében le lehet aratni.

Kérdező: Ha ez igaz, akkor miként válhatunk szabaddá?

RejtettKéz: Sosem lesztek “szabadok”, amíg ezen a bolygón inkarnálódtok. Az ittlétetek jellegéből is látszik ez. Okkal vagytok itt, és az “itt” egyáltalán nem biztos, hogy valóban az, aminek ti gondoljátok. Hogyan szabadulhattok fel? Azáltal, hogy megértitek, hol vagytok, és rájöttök, miért vagytok itt. A rendelkezésre álló idő gyorsan fogy. Aki az Aratásig nem készül el, annak meg kell ismételnie a ciklust.

Kérdező: Mivel indokolható, hogy a jelenlegi brit királyi családé az igaz vérvonal, de nem Ismael az igazi részese Ábrahám ajándékának? Ha valóban beavatott vagy, akkor tudod, hogy értem.

RejtettKéz: Ki mondta, hogy az az “igaz” vérvonal? Voltak már uralkodó vérvonalak jóval a ti

“Jahvétok” és a “Kereszténysége” megjelenése előtt. Jahve “egy” Teremtő, nem pedig “Az” Egyetlen Végtelen Teremtő. Vannak más, magasabb szintű “istenek”, mint ő. Végeredményben, mindenki Az Egy része, és tudatosan vagy tudat alatt gyakorolja szabad, teremtő akaratát. Kezdj kevésbé hagyományos ismereteket szerezni a teremtés valódi természetével kapcsolatban.

Nem az angol királyi család a legbefolyásosabb dinasztia. Az általad ismert nagy nevek nem

rendelkeznek a valódi ősi hatalommal. Vannak felettük állók a Hierarchiában, akiknek nem is ismeritek a nevét.

Kérdező: Ki a “teremtőtök”, és az ugyanaz, mint a miénk?

RejtettKéz: Kiváló kérdés, közelebb viszi a kommunikációnkat a “Maghoz”. Igen is és nem is. Előbb meg kell értenetek a Teremtést.

Kezdetben volt A Végtelen Egy, Minden Forrása, Intelligens Végtelenség, mindennemű elkülönüléstől mentes abszolútum. Benne végtelen potenciál várja, hogy “váljon valamivé”. Mint a taoista hagyományban a “faragatlan tömb”.

Amikor a Végtelen Intelligencia “tudatára ébred” önmagának, akkor keresi a lehetőséget, hogy megtapasztalja Önmagát, ekkor “megszületik”, illetve “manifesztálódik” az Egyetlen Végtelen Teremtő. (Ez a ti harmadik dimenziós felfogásotok szerint a “Tér”.) Gyakorlatilag a “Teremtő” nem más, mint a Végtelen Tudat, amely Végtelen Intelligens Energiába összpontosul. Az Egyetlen Végtelen Teremtő is tudatára ébred önmagának, és keresi a lehetőséget, hogy megtapasztalja Önmagát, mint Teremtőt, így jön létre a Teremtés spiráljának következő szintje. Az Egyetlen Végtelen Teremtő, Végtelen Intelligenciáját összpontosítva Intelligens Energiává válik (ezt nevezhetjük Nagy Központi Napnak), és felosztja Önmagát kisebb részekre, amelyek ismételten megtapasztalják önmagukat Teremtőkként. (Központi Napokként). Más szóval minden Központi Nap (Teremtő) a Tudat eggyel alacsonyabb fokán van a Teremtés Eredeti “gondolatához” képest, ezen a szinten már némiképp torzul az Eredeti Gondolat. Tehát “kezdetben vala az Ige” helyett inkább kezdetben vala a Gondolat. Az Ige nem más, mint a gondolat kifejeződése, manifesztálódása a Teremtő által.

Egység van. Csak az Egység létezik. A Végtelen Intelligencia és a Végtelen Energia. E kettő valójában Egy, és bennük megtalálható minden Teremtés potenciálja. A Tudat ezen állapotát nevezhetjük “Létezésnek”.

A Végtelen Intelligencia nem ismeri fel a “potenciálját”, mert az az elkülönüléstől mentes abszolútum. A Végtelen Energia viszont felismeri a “bármivé válás” potenciálját, amely által bármilyen vágyott tapasztalást meg lehet valósítani.

A Végtelen Intelligenciát elképzelhetjük az Élet központi Szívveréseként, a Végtelen Energiát pedig úgy, mint Spirituális Éltető Vér (azaz potenciál), amely a Teremtőből lüktet a Teremtés céljából.

A Teremtés a Végtelen Egy Három Elsődleges Torzulásán alapszik.

Szabad Akarat

Ez a Teremtés első Törvénye (torzulása), melynek lényege, hogy a Teremtő Szabad Akaratot kap, hogy az Egytől elkülönült egyéniségként, mégis paradox módon vele egységes létezőként ismerje és tapasztalja meg Önmagát.

 Szeretet

A Teremtés második Törvénye szerint az elsődleges torzulás, a Szabad Akarat a tudatosság fókuszpontjává válik Logoszként vagy más néven Szeretetként (a szó bibliai értelmében). A Szeretet illetve Logosz az ő saját Végtelen Intelligens Energiájának felhasználásával maga is részt vesz a teremtésben, és a fizikai illúziók (“gondolatformák”) széles tárházát hozza létre. Ezeket nevezzük a különféle Dimenzióknak (egyesek megfogalmazásában Sűrűségeknek), melyeket az adott Logosz aszerint tervez meg (Intelligens Tervezettség), hogy a lehető legalkalmasabb legyen Önmaga megtapasztalására.

Gyakorlatilag az Egyetlen Végtelen Teremtő, amely Logoszokra osztja fel Önmagát, a ti 3. dimenzióbeli fogalmaitok szerint nevezhető “Univerzális Teremtőnek”. Vagyis a Logosz a Létezés Univerzális szintjén teremt. A Logosz fizikai Univerzumokat teremt, amelyekben Ő illetve a Teremtő megtapasztalja magát.

(„Legyen világosság!”)

Fény

A végtelen spirituális Éltető Energia fizikai Dimenziókban való manifesztálása céljából a Logosz létrehozza a harmadik torzulást, a Fényt. Az Egynek a Teremtést meghatározó három elsődleges torzulásából rengeteg hierarchia és egyéb “al-torzulások” származnak, amelyeknek megvannak a maguk jellemző paradoxonjai. A Játék célja: belépni a Teremtésnek ezen további részeibe, harmonizálni a Polaritásokat, hogy végül ismét felismerjük Magunkat, mint Teremtőt.

Minden fizikailag megnyilvánuló Energia természete a Fény. Ahol tehát létezik bármilyen fizikai “anyag”, annak magjában, középpontjában jelen van a Fény, az Isteni Intelligens Energia.

A Végtelenre nem jellemzőek olyan fogalmak, hogy “más, mint” vagy “sok”, a Végtelen Teremtő csak Egységet ismer. Ezért, a Végtelen Teremtő az ő Végtelen Intelligenciájával létrehozta a tervet, amely a Tudat és az alsóbb szintű Teremtés Szabad Akaratának véges jellegű alapelvein nyugszik. Ebben az alsóbb szintű Teremtmények is tudatukra ébredhetnek, és kereshetik a lehetőséget, hogy Teremtőként megtapasztalják magukat. Így matrjoska-baba szerűen újabb és újabb fokozatai lettek a Teremtésnek a Teremtés szintjein belül.

Az Egy Végtelen Teremtő (Nagy Központi Nap) Végtelen Energiáját megosztja, és Logosszá válik. A Logosz a Térben óriási Univerzumokat teremt, és további részekre osztja magát, egy sor Központi Nappá alakul, amelyek aztán a saját Univerzumaik Logoszai lesznek, és részt vesznek a Teremtésben. Az Egy Végtelen Teremtő minden egyes különvált része magában hordozza annak esszenciáját, a Végtelen Intelligenciát.

A Szabad Akarat törvényét felhasználva minden Univerzum-Logosz (Központi Nap) megtervezi és létrehozza a “fizikai valóság” olyan verzióját, amely számára a legalkalmasabb arra a célra, hogy Teremtőként tanulmányozza magát. Ismét egy szintet lejjebb lépve Intelligens Energiáját összpontosítva meg nem nyilvánuló [az angol kifejezés “unmanifest” - a ford.] Galaxisokat hoz létre Önmagán belül, és további részekre osztja magát, amelyek szintén Teremtő szereppel bírnak, ezek a Szub-Logoszok, Napok, amelyek szintén fizikai valóságot terveznek és manifesztálnak saját elképzelésük alapján: Napok, Csillagok és Bolygók képében megnyilvánuló Tudat-egységeket.

Egy “bolygószintű entitás” (Lélek) a tapasztalást az első Dimenzióban kezdi, belé inkarnálódik Az Egynek valamely elkülönült része. Csakúgy, mint minden Logosz és Szub-Logosz, minden Lélek is a Végtelen Egynek egy kis egyedi részlete. Az elején a bolygó Intelligens Energiája olyan állapotban van, amit “káosznak”, határozatlan állapotnak nevezhetünk. Aztán elkezdődik a már ismert folyamat. A bolygó Energiája tudatára ébred Önmagának (az Első Dimenziót nevezhetjük “Tudatosságnak”), és a Bolygószintű Logosz (amely a teljes egész hierarchiájában Szub-Szub-Logosz) létrehozza Magán belül a nála alacsonyabb szinteket, így kialakul a bolygó felépítése. A levegő és a tűz elemek kombinációjából vizek és föld jön létre, felébred ezek létezésének tudatossága, és megkezdődik az evolúció folyamata, ez képzi a Második Dimenziót.

A Második Dimenziós lények annak ébrednek tudatára, hogy egymástól különálló létezők. Ezután folytatódik az evolúció a Harmadik Dimenzió irányába, amely egyébként az emberi lelkek inkarnációja szempontjából a legalacsonyabb lehetséges szint. Ezen a szinten öntudatra ébredés történik.

Az emberek, illetve a beléjük inkarnálódott Lelkek a Fénybe és Szeretetbe való visszatérést keresik, ahonnan jöttek. A Harmadik Dimenziótól a Nyolcadik Dimenzió felé vándorolnak, a végső cél visszatérni a Végtelen Egységbe.

A “normális” emberi tudatossági szintet meghaladó Dimenziók részletes bemutatása azonban külön témakör, ha többet akartok tudni, valakinek fel kell tennie egy értelmes kérdést, amelyre válaszolhatok, erre azért van szükség, hogy ne sértsem meg a nemtudásra vonatkozó Szabad Akaratotokat.

A fenti bevezető után visszatérhetek az eredeti kérdésedre:

Kérdező: Ki a “teremtőtök”, és az ugyanaz, mint a miénk?

RejtettKéz: Mint mondtam, igen is és nem is. Végeredményben minden élő dolgot (és minden dolog élő) az Egy Végtelen Teremtő eredeti Univerzális Teremtése hozta létre. Tehát abból a szempontból az Egy Végtelen Teremtő összpontosítja Végtelen Intelligenciáját a Végtelen Energia tudatosságába, és létrehozza az egész Teremtést. Viszont nem az Egy Végtelen Teremtő hozott létre közvetlenül, hanem a saját Logoszunk, Szub-Logoszunk, Szub-Szub-Logoszunk és így tovább. Tehát így értelmezve bár alapvetően ugyanabból a forrásból származunk, amely az Egy Végtelen Teremtőből indul ki, mégis a saját közvetlen teremtőink az Egy külön-külön alegységei, Szub-Logoszai. Tehát végeredményben a mi Teremtőnk nem ugyanaz, mint a Tiétek, bár ugyanabból a forrásból származik.

Kérdező: azt mondtad, hogy 13 eredeti vérvonal volt. Viszont a DNS-kutatás bebizonyította, hogy az emberiség mindösszesen 3 vérvonalból származik. Ez azt jelenti, hogy te nem vagy ember?

RejtettKéz: Remek kérdés, köszönöm. Igen, ez helyes, ha úgy vesszük. Ha az utcán szembejönnék, ugyanúgy embernek néznék ki, mint te. Már generációk óta inkarnálódunk a Földre, de valóban nem a Földről származunk.

Kérdező: A tanítás 6 témakörét hozzád hasonlóan egy Atlantiszról szóló könyvben is említik, amely állítólag csatornázott üzenet alapján íródott. Az is egy olyan alkalom volt tehát, amikor válaszoltatok a kérdésekre?

RejtettKéz: Igen, bizonyos szempontból így van. Más, úgymond “nem evilági entitások” is meglátogatták már a bolygótokat, és átadták a Teremtésről alkotott elképzelésüket, illetve “technológiájukat”, amelyet úgy lehetne körülírni, hogy “ti magatok jövőbeli változata”. Az emberiség hibásan kezelte azt az információt, és ez Atlantisz összeomlásához vezetett.

Most, hogy arra már válaszoltam, hogy emberi származásúak vagyunk-e, visszatérhetek arra a kérdésre, hogy ki a teremtőnk. Nagyon vigyáznom kell arra, hogy mit mondok el, de végre el kell mondani az igazságot, és remélhetőleg megúszom a felettem állók ingerlése nélkül.

Beszéljünk tehát a dolgok lényegéről.

A Teremtőtök akit Jahve-nek neveztetek el, nem olyan “Isten” ahogy a bibliátok utal rá, “az Egy Igaz Isten”-ként. Ő (csak) Teremtő (vagy Al-Al-Logosz) nem pedig az Egy Végtelen Teremtő. Még csak nem is Galaktikus szintű Logosz, hanem inkább ennek az egy bolygónak a Bolygószintű Logosza.

A mi Teremtőnk, akire Luciferként utaltál. A “Fény Hordozó” valamint a “Ragyogó” és az “Esthajnalcsillag” (Vénusz).

A mi Teremtőnk nem “Az Ördög”, mint ahogy a bibliátokban hamisan van ábrázolva. Lucifer az amit (akit) “Csoportlélek”-nek vagy “Társadalmi Memória Komplexum”-nak nevezhetnétek, amely a Hatodik Dimenzióig fejlődött, ami valójában azt jelenti, hogy ő (pontosabban “mi”) arra a szintre fejlődött, amely egyenrangú, vagy vitathatóan “magasabb-nagyobb”, mint Jahve szintje (mi magasabbra fejlődtünk tőle). Kinézetre, ha rátekintenél Lucifer teljes Lényének kifejeződésére, akkor olyan látványt látnál, mint a Nap, vagy egy “Ragyogó Csillag”. Illetve ha a Harmadik Dimenzióba lépnénk, akkor olyannak látszanánk, mint amit ti “Angyalnak” vagy “Fénylénynek” neveztek.

Engedd meg, hogy értelmezzem:

Ameddig egy entitás (Csoport Lélek Összesség) a 6. Dimenzióig fejlődik az ahhoz az időhöz képest a 8. Dimenzióból a Végtelen Egy Teremtővel való Újra-Egyesülés csak egy ugrás, kis szökdelés és onnan vissza az Intelligens Végtelenbe, feloldódás Minden Forrásába [gyorsuló tendenciára utal, ahol az alacsonyabb dimenzióban töltött idő sokkal hosszabb, mint ahogy feljebb fejlődik, majd visszaolvad - a ford.].

Mi (a mi Vérvonalbeli Családunk), mint a “Csoport lélek” vagy “Társas Memória Összesség” a 7. dimenziós Felemelkedés határán voltunk, bár ezen a szinten, mielőtt az Aratás jön, megvan a választásunk, hogy magasabbra fejlődjünk, vagy visszatérjünk alacsonyabb dimenzióba segíteni másokat a saját evolúciójukban, örökül hagyva a tudásunkat és a bölcsességet (Fényt) azoknak, akik kérik a segítségünket, a saját Szabad Akaratukkal.

Most, meghozva a döntésünket hogy itt maradjunk és segítsünk az Egységben a mi galaktikus testvéreinknek és nővéreinknek, jelentkeztünk erre a megmérettető feladatra a Vének Tanácsánál, amely a Galaxis Őrzőjeként működik a Szaturnusz bolygón levő 8. dimenzióbeli “Főhadiszállásukon”.

Jahve, annak a ténynek köszönhetően, hogy NEM (ahogy jogában állt, mint Planetáris Logosz) adta át az “ismerd meg önmagad” Szabad Akaratát az Ő bolygóján inkarnálódottaknak, nagyon kicsi evolúciós fejlődésnek örvendhetett. Ezért minket (Lucifer) küldtek, hogy segítsünk. Ahogy a Bölcsek (Öregek) Tanácsa kiadta a parancsot mi “Leestünk”, vagy Lezuhantunk abba az állapotba, amelyben nehéz munkával és figyelemösszpontosítással megint újra tudtunk materializálódni a saját Harmadik Dimenziónkba.

Jahve beleegyezett az érkezésünkbe, valójában ő volt az, aki elsődlegesen kérte a Tanácstól, hogy a változás “Katalizátora” beléphessen a Teremtésébe, és hogy megosszuk vele a Felemelkedésünk során szerzett tudásunkat és bölcsességünket. Mivel a bolygó híján volt a Szabad Akaratnak ezért nem létezhet Polaritás és így nem volt ami “közt” választani lehetett volna. Ahogy a Teremtések könyvében is ábrázolva van, a bolygó nagyon “Édenszerű” természetű volt. Valóban ez egy nagyszerű “paradicsom” volt, mégis az ide születő Lényeknek nem volt ösztönzése, hogy a Harmadik Dimenzión túl fejlődjenek, így kevés remény volt arra, hogy valaha is Hazautazhatnak az Egyhez. Jahve valójában boldog volt, hogy fenntarthatta a kis háziállat Éden Projektjét, de kevés esélye volt arra, hogy a Lelkek haza tudjanak találni, ezáltal valójában egy gyönyörű Börtönné vált az egész. Jahve, modern kori szavakkal mondva egy jóindulatú diktatúrát tartott fenn.

Polaritás nélkül (mely a Szabad Akaratból ered) csak a Szeretet és Fény Egysége lenne, és nem lenne választhatóság, hogy “ettől eltérő” dolgot tapasztalhassanak. Így mi lettünk a változás Katalizátora, hogy biztosítani tudjuk ezt a választhatóságot, így elhozva a Polaritást. Jahve beleegyezett abba, hogy a Föld lakóinak bemutassuk a Szabad Akaratot, azáltal hogy felajánljuk nekik az alapvető választás lehetőségét, akár akarták (szerették volna) akár nem. Innen van “a Jó és a Rossz Tudásának Fája” (pontosabban a Pozitív és Negatív Polaritásának Tudása).

Jahve elviszi a lakóit az új “kertbe” és azt mondja nekik, hogy bármit csinálhatnak kivéve ezt az egy dolgot, így megteremtve bennük a vágyat, hogy megtegyék azt az egy dolgot, amire megkérték őket, hogy ne tegyék. Innen ered a “Választás”. Mi biztosítjuk a Katalizátort azáltal, hogy elmondjuk nekik a Tudás megszerzésének előnyeit, ha esznek a fáról, a többi pedig már történelem.

Jahve úgy gondolta a “Gyermekei” azt fogják választani, hogy továbbra is engedelmeskednek neki, és amikor rájött, hogy nem, akkor nagyon mérges lett. Ahogy ő maga is leírja az írásaiban, ő egy “Féltékeny Isten” és nem örült annak, hogy a “gyermekei” az engedetlenséget választották és követték a tanácsunkat. Mi előre meghatározott Ciklusig vállaltuk, hogy itt maradunk az Emberi evolúció Katalizátorának szerepét biztosítva, szó szerint felajánlva a Negatív választást, azt, amit ti “gonosznak” neveztetek el. Mivel biztosítva lett a Szabad Akarat, Jahve nem tudta visszavonni és mi itt maradtunk, mint ahogy erre szerződtünk is, hogy továbbra is biztosítsuk a bolygónak a Kettősség választhatóságát. Azóta Jahve bezárt bennünket (mint Lélek Csoport) a Föld asztrál síkjára (ami nagyon korlátozó és kényelmetlen egy olyan Bölcsességgel és tapasztalattal rendelkező Lénynek, mint mi). Az Öregek Tanácsa megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy kiszabadulhassunk (Jahve akarata ellenére), de csak azzal a feltétellel, ha lemondunk a Föld bolygó Szolgálatáról, vagy maradhatunk és beteljesíthetjük, amire vállalkoztunk, de akkor el kell tűrnünk Jahve saját maga által kikiáltott “Haragját”. Maradtunk és ennek az lett a karmikus következménye, hogy a mi Jahve által bezárt Lélekcsoportunk, a mi saját egyéni Lelkeink (a Tanács parancsa által) “uralkodhatnak” Jahve népe felett, a bolygón való fizikai megtestesülés idejéig.

Legyünk tisztában egy dologgal. Minden, ami itt van (fizikai élet/inkarnációk) egy nagyon bonyolult és ügyesen megtervezett Játék, amely által az Egy Végtelen Teremtő eljátssza a feledés játékát, elfeledve ki is Ő, hogy újra megtanuljon visszaemlékezni, és ezt megtéve Teremtőként tapasztalja és ismerje meg Önmagát. Egészen le hozzánk, a Minden, Ami Van kis egyéni szikrájáig. A színpadon kívül (nulla-pont idő vagy anti-anyag Világegyetem) és az “Életek” között melyben megtestesült “emberi lények”-ként jelentek meg [a megtestesült életek során emberi lények, az életek között pedig színpadon kívül - a ford.], mi mindannyian mi és ti (mint Lelkek) jó barátok vagyunk. Testvérek és Nővérek az Egyben.

Az életek között mindannyiunk jót nevet azokon a részeken, amelyeket a “játékban” eljátszott, már előre várjuk, és nagy örömünket leljük benne, hogy előkészítjük az eljátszandó következő fejezeteket.

tanok.hu: Eddig a Rejtett_Kéz interjú részlet, ismétlem 13 évvel azután, hogy David Icke már ’95-ben írt a könyvében a Lucifer Társas Memória Komplexumról, és arról, hogy átvették a hatalmat.

Rejtett_Kéz még említést tesz a karanténról, és az eljövendő „Aratás” –ról is:

…Ti valójában azok vagytok, amit Te “Isteni Lelkeknek” hívsz, az Egyetlen Végtelen Teremtő szikrái. Ti maga az Élet vagytok (Fény), emlékezve és tanulva, hogy kik is vagytok valójában (mi azért jöttünk ide, hogy segítsünk nektek ebben), és igen, pontosan ti az anyag csapdájában vagytok (vagy még pontosabban karanténban), ezen a bolygón, amit Ti Földnek hívtok.

A Teremtődnek Jahve-nek köszönheted ezt. Te vagy a szülöttje, vagy egyéniesülése A Lélekcsoportjának (vagy Társadalmi Memória Komplexumnak). Makrokozmikusan nézve te VAGY Jahve. Az asztrálsíkba való bebörtönzésünk “karmikus” hatása rád is kihat. Nem tudom ezt pontosabban elmondani, anélkül hogy megsérteném a Zavar Törvényét. Ezt magatoknak kell kitalálni.

Szóval, hogy mi a pontos válasz az eljövő aratásra, most elmondom.

Bolygótok a Galaktikus Logoszotok teremtésének törvényei alá tartozik. A Galaxis időciklusokban működik, amelyet a Napéjegyenlőségek Elmozdulásaként ismertek [itt a nagy galaktikus napéjegyenlőségre gondol, amely során egyre jobban eltávolodik a naprendszerünk a központi Naptól, illetve újra közelít hozzá és ez két egyforma időciklus, váltakozva - a ford.].

Ahogy mondtam is, keresd Maya Naptárt, hogy mélyebb belátásod legyen abba, hogyan működik a Galaxis (igen pontos), de a beszélgetésünk célja miatt egy gyors áttekintést adok.

A maják használtak egy asztrológiai időszakot/ciklust, aminek a neve: “Equinoxes-Napéjegyenlőségek Váltakozása”. Ez egy 26.000 éves időszak, amelyben a Föld áthalad az állatöv mind a 12 jegyén 2.152 évig maradva mindegyikben. Mindegyik az asztrológiai évekből egy hónapot ábrázol a fő Kozmikus

Évből. A “Maya” ciklus megegyezik a Nap (Szoláris Logosz) és a Központi Nap (Alcyone) - a Hét Nővér-Plejádok csillagzat központi napja közti 26.000 éves körforgásának.

Ennek az Időszaknak/Ciklusnak a vége, előfutára a szó szoros értelemben vett Új Világ Idejének, az Új Teremtésnek. Az Új Mennyországnak és az Új Földnek, és a Nagy Aratás idejének.

A kisebb ciklusok az Aratáshoz vezetnek és utána az élet normálisan folytatódik a bolygón. A Nagy Ciklusok Nagy Aratáshoz vezetnek és a Harmadik Dimenziós jelenlegi élet végéhez. Vedd úgy, mint egy “Kozmikus mosást” és mélytisztítást, amely során a bolygó megpihen és regenerálja önmagát [herself - önmagát, de női nem, az angol ezt kifejezi külön - a ford.].

Amikor ennek az életciklusnak vége, minden dolog eltűnik és minden dolog újra képződik.

Az Emberiség per pillanat kollektíven egy olyan Lénnyé fejlődik és nő, amire már régóta rendeltettetek, de mint minden munkánál, nem az anya vagy a baba a főnök, hanem maga a Születés, mint Ősi erő, kibontakoztatva saját sorsát.

Szóval 2012. december 21., nem az a nap, amikor minden fény azonnal elalszik, és minden hirtelen megváltozik, inkább mi most egy folyamatban vagyunk ennek az átmenetnek, az egyik Világ Időszakból a következőbe. A változások úton vannak, és változatlanul gyorsulni fognak, ahogy haladunk a kulminálódó dátumig.

A 26.000 éves időszak 5 kisebb időszakból áll, mindegyik 5.125 évet tartalmaz. Minden egyes ilyen ciklusnak van saját Világ Ideje, vagy Teremtői Ciklusa.

A jelenlegi nagy időszak neve: Az Ötödik Nap Kora.

Az ötödik kor a korábbi négynek a szintézise/egyesítése. A kezdő időpont, amikor a Föld az Ötödik Világba lépett, i.e. 3113-ban augusztus 13-án volt, a maják jelmagyarázatában így van írva:

13.0.0.0.0.

Egy kis segítség, hogy megértsd ezt a jelmagyarázatot:

13=Baktun,

az első 0=Katun,

a második 0=Tun,

a harmadik 0=Uinal,

a negyedik 0=Kin

Ezek a maja szavak a periódusok idejei: 1 nap = Kin (ejtsd: kín (angolul; keen) 20 nap (hónap) / Kin = Uinal

360 nap (év) / Kin = Tun

20 Tun / évek = Katun (k'ah toon) 20 Katun = Baktun (bock toon)

1 Baktun = 5.125 év

Minden nap ettől a ponttól kezdve ezeknek a napoknak a számától számolódik, ettől a kozmikus kezdéspont eseménytől. Az 5.125 éven belül 13 kisebb időszak van, amely “13 Baktun Számlálás”, vagy “hosszú számlálás” néven ismert. Minden baktun időszak 394 évig tart, vagy 144.000 napig. A Nagy Teremtő Időszakon belül minden baktun egy történelmi időszak volt, specifikus sorssal (rendeltetéssel) azok fejlődése végett, akik minden egyes baktun-ba inkarnálódtak (testesültek meg).

A Föld bolygó és a lakosai jelenleg a 13. baktun időszakon keresztül utaznak/haladnak, az utolsó periódusban 1618-tól 2012-ig. Ez az időszak “a materializmus diadalaként” és “az anyag transzformálásaként/átalakulásaként” is ismert.

Decemberben a napforduló nap a Tejút sávjában lesz, közvetlenül a galaxis “Sötét repedés (hasadék)” pozíciójában, egy együttállást alkotva a Galaktikus sík és a Napforduló Meridián között. Az előtt állunk, hogy szó szerint együttállásba kerüljünk a Kozmikus, a Galaktikus, a Szoláris és a Lunáris síkokkal. Ez az az esemény, ami lassan egy pontba került, ezer éves periódusok alatt, ezt a napéjegyenlőségek előre haladása hozta el. Olyan, mint az Univerzális Fogaskerekek “elfordulása”. Ez hozza el a Nagy Aratás és az Aratás Urának visszatérését.

És a bolygó befejezi a felemelkedését a 4. Dimenzióba, a Szeretet Dimenziójának rezgésébe. Ez alatt a felemelkedés alatt, 3 féle rés/hasadás lesz a Földön lévő lelkek számára. A túlnyomórészt negatív pólusúak, elkísérnek minket, amíg mi a negatív (vagy Önszolgáló) aratásban “diplomázunk”. Mi (Lucifer) létre fogunk hozni egy új 4. Dimenziós Földet, ami Negatív, Önmagát Szolgáló Polaritáson fog alapulni. Le kell dolgoznunk a saját negatív karmánk saját részét, ami abból a negativitásból ered, amit létrehoztunk ezen a bolygón. Amint ezt megtettük, újra szabadok leszünk, és ismét elfoglalhatjuk a helyünket a Világegyetemben (Galaxis), a 6. Dimenzió Őrzői és Tanítóiként.

A túlnyomórészt pozitív polaritásúak (Szeretet és Fény) a csodálatos, új 4. Dimenziós Földbe emelkednek, ahol elkezdtek dolgozni az Együttérzés és Szeretet bemutatásán és megtanulásán. Ez egy nagyon csodálatos és “arany” kor lesz. A 4. Dimenzió elkezdi kinyitni az igaz erőtöket, az Egyetlen Végtelen Teremtő egyedi individuális részeként. Véghez viszel majd olyan dolgokat és csodákat, mint amit Jézus ígért, hogy tenni fogtok, és még nagyszerűbb dolgokat annál. Ez egy nagyon csodás időszak lesz számotokra.

Az emberiség többsége a Földön akiket úgy tekinthetünk, mint “langymeleg” (luke warm), meg fog tapasztalni egy zéró idő periódust (amit ekszaktikusnak fognak érezni), ahol teljesen egynek fogod magad érezni az egyetlen Teremtővel, aki bátorítóan emlékeztet és futó pillantást ad, hogy ki is vagy Te, mielőtt a feledékenység leple még egyszer leereszkedik és át fogsz transzportálódni a másik 3. dimenziójú bolygóra (a Föld Replikába) és folytatod a munkát magadon és tanulod, hogy ez az élet itt a választások meghozásáról szól. A következő Aratásig továbbra is “karanténban” fogsz maradni a 3. dimenziós anyagban, ez idő alatt bizonyítanod kell, hogy megtanultad, hogyan légy még Pozitívabb Lény, jobban összpontosítva mások Szolgálatára, mint csupán önmagadra. Amint ezt meg tudod csinálni, a következő Aratásnál elnyered a jogot, hogy csatlakozhass hozzánk és élvezhesd az örökségedet a Galaktikus Társadalom tagjaként, és együtt fogsz velünk Az Egy Testvéreivel és Nővéreivel ülni a Galaktikus Irányítótestület, a Bolygók Konföderációjának tagjaként.

A Galaktikus társadalomban, mely természetesen nem korlátolódik csupán a Földre, néha idegen lények is látogatást tesznek bolygónkon, (olykor le is zuhannak, hogy a katonaság markaiban aztán kikérdezhessék) és az egyikkel, aki Airl-nek nevezte magát, szintén beszélt arról, hogy börtönben, fogságban vagyunk ezen a bolygón. Sőt, beszél a bolygónk illetve a naprendszer köré vont „kioltó frekvenciáról” is, melyet David Icke a „könnyek fátylának” nevezett, s mely elzár minket a Felsőbb Énünktől, elzár minket a spirituális fejlődés minden szintjétől. Ha olvastad a Dr. Michael Newton: Lelkünk útja c. könyveit, abban részletesen tájékozódhatsz az életek közti életről, a reinkarnációról. Ezzel zárom ezt a bejegyzést.

„A Domain nem olyan régóta, mindössze 10 ezer éve hatolt be a Tejút galaxisba Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom már évmilliók óta terjeszkedik a galaxisban és mindenfelé erős és rejtett állásokat épített ki. Nagy csaták voltak a naprendszerben a Domain és a Régi Birodalom erői között, ami kr.u.1235-ben ért véget, amikor is a Domain megsemmisítette a Régi Birodalom utolsó űrhajóját is és akkor foglalták el a Régi Birodalomnak nevezett „társaság” által birtokolt bázisokat. Amikor körül néztek a Földön, azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom minden Földre került embert megfosztott memóriájától. 1914 tavaszán azonban felfedezték, hogy egyik felderítőjük, akit a Földre küldtek körülnézni, Ferenc Ferdinánd testét foglalta el, úgy hogy annak eredeti gazdáját kizavarta a testből. A merénylet azt eredményezte, hogy a tiszt szintén akárcsak a többi ember, elveszítette identitásának a tudatát.

Amikor a domain utánanézett, hogy hogyan történhetett ez, akkor fedezték fel, hogy a galaktika ama része, ahol a Föld is található, egy elektronikus hálóval van bevonva, amely minden itt élő Is-Be-t agymosásnak vet alá. Itt arról van szó, hogy valamennyi spirituális lény valamennyi életének, sok millió éves múltjának teljes memóriatárát megsemmisíti ez az elektrosokk-ként ható elektromágneses sugarakat kibocsátó rendszer. Minden egyes Is-Be hipnotikus állapotában parancsot kap arra, hogy halála után térjen vissza a bázisra. A Domain kiderítette, hogy a Régi Birodalom a Földet amolyan börtön bolygónak használja, ahová korlátlan számú alkalommal mindig újra és újra úgy küldi vissza az Is-Be-ket, hogy azok egész múltja minden alkalommal kitörlődik. Minden alkalommal, amikor visszatérnek (haláluk után) a birodalmi bázisra, be kell számolniuk az életükről.

Olyan ez, mintha egy-egy küldetést teljesítenének és arról kellene jelentést adniuk. Kétféle embertípust szeretnek visszaküldeni a Földre: a bűnöző típust, akikkel saját világukban sem tudnak engedelmességre, munkára bírni valamint az ellenállást kifejtő szabadgondolkodókat és „forradalmárokat”, továbbá minden olyan Is- be-t, aki a Birodalom ellen katonai akciókban vett részt. A visszaküldöttek között vannak az un. érinthetetlenek: művészek, énekesek, írók, mindenféle előadói műfajban jeleskedő emberek. Továbbá értelmiségiek, feltalálók, mindenféle géniuszok, továbbá tehetséges vállalkozók és más olyanok, akiket saját rabszolgatartó társadalmaikban nem tudnak használni. Aki bármilyen indíttatásból nem hajlandó alávetni magát a gazdasági, politikai és vallási uralomnak, azt memóriájától megfosztva a Földre küldik.

Ferenc Ferdinándról is felfedezték, hogy egy magasrendű Is-Be lakik benne, ezért a Marson lévő föld alatti bázisukra vitték és ott egy ketrecben tartották fogságban. A „tisztnek” 27 év múlva sikerült megszöknie és visszatérnie a Domain bázisára. Útmutatása alapján a domain hadi-űrhajót küldött a bázis megsemmisítésére, ami meg is történt. A bázis a Sidonia (ahol a Marson az Arc látható) közelében volt. Az elektromos besugárzás helyét azonban nem sikerült lokalizálniuk, így az emberiség hipnotizálása akkor (1947-ben) is zavartalanul folyt.

A Föld börtönplanétaként való felhasználása magyarázza a földi népesség szokatlan tarkaságát, ami az emberfajták, a kultúrák, a nyelvek, az erkölcsi szabályok, a vallási és politikai hatások nagy változatosságában jut kifejezésre. Ez más planétákon szokatlan: azokon a lakosság -ha van-, homogén. Amíg nem sikerül detektálni és megsemmisíteni ezeket a fegyvereket, melyek hipnotikus csapdába ejtenek minden földi lakost, addig a Föld mint eddig is, börtön planéta marad.”

Forrás:

David Icke – És az Igazság Felszabadít 1995

Hidden_Hand – Above Top Secret Fórum 2008

Lawrence R. Spencer- Alien Interview 2008

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!