Apokrifek

Az apokrif apokalipszisek és az apokrif prófétai irodalom sajátos egységet alkotnak. Olyan pszeudo-iratokat sorolunk ide, amelyek az Isten emberek elől elrejtett világába akarnak bepillantást adni olvasóinknak, ilyenképpen vagy a kezdeti, teremtéstörténeti eseményeket, vagy a világmindenség Istentől rendelt jövőjét akarják feltárni, vagy a mennyei világba akarnak betekintést nyújtani.

Apokrif Apokalipszisek


Apokrif Evangéliumok


 

A Tizenkét Pátriárka Végrendeletei címet viselő zsidó apokrif irat egyike azoknak a népies vallási iratoknak, amelyeket a legkorábbi keresztény nemzedékek felhasználhattak hitük világának kifejtéséhez. Benne egy olyan szövegemlék maradt a kezünkben, mely jelentős részleteiben a messiásváró zsidóság gondolatvilágát tartalmazza.

A XII pátriárka végrendeletei


Barnabás evangéliuma

(Gnosztikus evangéliumok)


 

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!