Az egység törvénye 26. ülés

Az egység törvénye 26. ülés

Utolsó befejező 26. ülés

1981. február 17.


Ré:
Ré vagyok. A Végtelen Teremtő szeretetében és fényében köszöntelek titeket. Most kommunikálok.

Kérdező: Első kérdésem, hogy a változások, amiket itt eszközöltünk, befolyásolni fogják-e bármilyen módon is az instrumentum kommunikációját? Rendben van-e az, amit itt kitaláltunk?

Ré: Ré vagyok. Így van.

Kérdező: Úgy érted, minden kielégítő a további kommunikációkra?

Ré: Ré vagyok. Úgy értettük, hogy a változtatások hatással lesznek a kommunikációra.

Kérdező: Ne folytassuk tovább a kommunikációt a változások miatt, vagy folytassuk?

Ré: Ré vagyok. Tegyetek kedvetek szerint. Mindazonáltal e módosítások nélkül jelen tér/idő nexusban nem lennénk képesek használni ezt az instrumentumot.

Kérdező: Feltételezve, hogy nem baj, ha folytatjuk, a jelenlegi ciklus utolsó 3000 évéhez érkeztünk el, én pedig azon tűnődtem, hogy írott vagy beszélt formában elérhetővé lett-e téve az Egység Törvénye ez utolsó 3000 évben valamilyen komplett módon, mint amilyet most hozunk létre? Elérhető bármilyen más forrásban?

Ré: Ré vagyok. Ebben a denzitásban nincs lehetőség komplett információforrásra az Egység Törvényéről. Bizonyos, az úgynevezett szent könyveitekként rátok maradt írásaitok azonban tartalmaznak részleteket e törvényből.

Kérdező: A Biblia, ahogy ismerjük, tartalmaz részleteket e törvényből?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

Kérdező: Az Ószövetség tartalmaz-e részleteket az Egység Törvényéből?

Ré: Ré vagyok. Így van.

Kérdező: Melyikben van több az Egység Törvényéből, az Ószövetségben vagy az Újszövetségben?

Ré: Ré vagyok. Elzárkózván mindkét gyűjteménytől, melyekről mint az Egység Törvényével kapcsolatos részekről beszélsz, a terjedelem közel egyforma. Amellett az úgynevezett Ószövetség nagyobb menynyiségben tartalmaz negatívan befolyásolt anyagot, ahogy neveznéd.

Kérdező: El tudnád mondani, nagyjából hány százalék az orioni befolyásolás az Ó- illetve az Újszövetségben?

Ré: Ré vagyok. Szeretnénk ezt azok belátására bízni, akik az Egység Törvényét keresik. Nem azért beszélünk, hogy ítéletet mondjunk. Néhányan, akik talán olvassák majd ezt az anyagot, efféle kijelentéseket bírálatként értelmeznének. Csupán javasolhatjuk a figyelmes olvasást, és a tartalmak befelé irányuló emésztését. A megértések nyilvánvalóak lesznek.

Kérdező: Köszönjük. Megköhögtetnéd az instrumentumot? (köhögés)

Kérdező: Köszönjük. Kommunikáltatok-e nemrég népeink valamelyikével harmadik denzitású inkarnált állapotban?

Ré: Ré vagyok. Arra kérlek, alkosd újra a kérdést, pontosítva a „nemrég” fogalmát és a „ti” névmást.

Kérdező: Ré kommunikált-e ebben az évszázadban, az utóbbi, mondjuk, 80 évben népünk valamelyikével?

Ré: Ré vagyok. Nem kommunikáltunk.

Kérdező: Az Egység Törvényét kommunikálta-e az utóbbi 80 évben valamilyen forrás népünk egy entitásának?

Ré: Ré vagyok. Az Egység szempontjait ritkán kommunikálták, noha adódtak ritka esetek az előző 80 évetekben, ahogy az időt méritek. Sok kommunikáció volt a negyedik denzitásból, köszönhetően annak, hogy a negyedik denzitásba való szüret közeleg. Ezek az örökérvényű szeretet és megértés megnyilvánulásai. A többi tanítás azok számára van fenntartva, akiknek a megértésük mélységei (ha megbocsátjátok e névhibát), efféle további kommunikációt javallnak és vonzanak.

Kérdező: Akkor a Konföderáció a Föld bolygó megsegítési ütemtervét csak nemrégiben fokozta fel ezen utolsó főciklus vége tájt? Korábbi anyagokból, különösen az Ipari Forradalom kapcsán elmondottakból úgy tűnik, ez történt. Mondanál valamit a hozzáállásokról és az e mögött meghúzódó indokokról? Van-e rá érv, azon kívül, hogy pusztán több szabadidőt akartak elérni a ciklus utolsó, mondjuk, száz évére? Ez volna rá a teljes magyarázat?

Ré: Ré vagyok. Nem ez rá a teljes magyarázat. Körülbelül kétszáz évetekkel ezelőtt, ahogy méritek az időt, jelentős mennyiségű entitás kezdett összegyűlni, akik rangidősség alapján, tanulás/tanítási célokkal öltöttek magukra testet, semmint annak alapján, hogy a folyamattal kevésbé tisztában lévők közül kinek kisebb a tanulás/tanítása. Ez jelzés volt nekünk a kommunikációk megkezdésére. A közétek érkezett Vándorok körülbelül ekkor kezdték el éreztetni magukat, először ötleteket és gondolatokat kínálva fel, melyek a szabad akarat torzulását tartalmazták. Ez előfeltétele volt más Vándorok érkezésének, akik speciálisabb tájékoztatásokat tudtak átadni. A tettet meg kell előzze a gondolat.

Kérdező: Megköhögtetnéd, kérlek, az instrumentumot? (köhögés)

Kérdező: Azon gondolkodtam, hogy az Abraham Lincoln nevű egyén lehetett-e Vándor.

Ré: Ré vagyok. Ez nem stimmel. Az entitás normál, mondjuk úgy, Föld szülötte lény volt, aki úgy döntött, hogy elhagyja testét, és tartós használatba engedi azt át egy entitásnak. A Vándorokéhoz mérve ez egy viszonylag ritka jelenség. Előbbre jutnál, ha a „Thomas” és a „Benjamin” nevezetű Vándorok inkarnációit vennéd alapul.

Kérdező: Feltételezem, Thomas Edisonra és Benjamin Franklinre gondolsz.

Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A Thomas Jefferson hang vibrációs komplexumot kívántuk közvetíteni. A másik stimmel.

Kérdező: Köszönöm. Meg tudnád mondani, honnan való volt az Abraham Lincoln testét felhasználó entitás – melyik denzitásból jött és honnan?

Ré: Ré vagyok. Ez az entitás negyedik rezgésű volt.

Kérdező: Gondolom pozitív?

Ré: Ré vagyok. Így igaz.

Kérdező: Az ő meggyilkolását befolyásolta az Orion vagy valamely más negatív erő?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

Kérdező: Köszönöm. Az utóbbi harminc-negyven évben az ufó jelenség ismertté vált a lakosság előtt. Eredetileg mi tette indokolttá a – mi úgy nevezzük – ufó aktivitás felfokozását az utóbbi negyven évben?

Ré: Ré vagyok. A Konföderációs források által az Albert nevű entitásotoknak felajánlott ismeretek káros fordulatot vettek, és pusztító eszközöket kezdtek velük létrehozni, példa erre a Manhattan Project és annak terméke. A Nikola hang vibrációjú Vándoron keresztül nyújtott információkkal úgyszintén kísérleteztek lehetséges pusztítás céljából, például az úgynevezett Philadelphia Kísérletben. Így hát erős szükségét éreztük gondolatformáink közrebocsátásának, amilyen módon csak hasznosak lehettünk mi konföderációbéliek, hogy a bolygó szférátok megsegítésére irányult tájékoztatásoknak eme eltorzulásait kiegyensúlyozzuk.

Kérdező: Akkor amit feltételezésem szerint tettetek, nem volt más, mint hogy teremtettetek egy rejtélyes légkört az ufó jelenséggel (ahogy mi nevezzük), majd pedig telepatikusan sok üzenetet küldtetek szét, melyeket az Egység Törvénye szerint el lehet fogadni, de akár el is lehet utasítani, hogy így a népesség komolyan elkezdjen gondolkodni annak következményeiről, amit művelt. Jól sejtem?

Ré: Ré vagyok. Ez részben helytálló. Vannak más szolgálatok is, amiket adott esetben ellátunk. Először is a lelkek, vagy ha úgy tetszik, szellemek integrációja, ezeknek a nukleáris eszközöknek a bevetése nyomán tér/idő kontinuumotokban. Ezt a Konföderáció már végrehajtotta.

Kérdező: Nem teljesen értem, mire gondolsz ezzel. Ki tudnád fejteni kicsit bővebben?

Ré: Ré vagyok. Az anyagot energiává alakító intelligens energia felhasználása e fegyverek környékén olyan természetű, hogy az átmenet a harmadik denzitású tér/időből a harmadik denzitású idő/térbe vagy amit ti mennyei világnak hívtok, sok esetben elvágódik. Következésképp azok személyébe ajánlkozunk, akik lefolytatják a szellem vagy lélek komplexum egységbe rendezését a tér/időből idő/térbe való átmenet során.

Kérdező: Hirosima vagy Nagaszaki példáján keresztül el tudnád magyarázni, hogyan történik ez?

Ré: Ré vagyok. Akik elpusztultak, nem a sugárzástól, hanem az energia felszabadulás traumája által, azok nemcsak a tudat/test/lélek komplexumot észlelték életképtelennek, hanem összezavarodott az egyedi vibrációs komplexumuk is, amelyet ti lélek komplexumnak neveztetek, mi pedig tudat/test/lélek komplexumnak értünk – teljesen megkavarodott, az újrarendeződés lehetősége nélkül. Lévén a Teremtő része, ez egy veszteség lenne a Teremtőnek, és így engedélyt kaptunk, nem az események megállítására, hanem a testétől megfosztott tudat/ test/lélek komplexumok túlélésének biztosítására. Ezt tettük az általad említett események során, nem veszítve szellemet, részt, hologramot vagy mikrokozmoszt a makrokozmikus Végtelen Egységből.

Kérdező: Kérlek, köhögtesd meg az instrumentumot, majd csak körvonalakban le tudnád-e írni, hogyan valósítottátok meg ezt?

Ré: (köhögés) Ré vagyok. Ezt dimenziós energiamezőkben való megértésünk révén valósítottuk meg. A magasabb avagy sűrűbb energiamező uralja a kevésbé sűrűt.

Kérdező: Akkor azt mondod, hogy általánosságban ha mi… a Földnek, a bolygó népességének megengeditek az atomháborút és a háborúból keletkező sok halált, de meg tudjátok teremteni azokat a feltételeket, ahol ezek a halálozások nem járnak nagyobb traumával, mint egy golyó általi halál vagy normál öregkori elmúlás folytáni belépés a miáltalunk úgymondott mennyei világokba vagy asztrális világba. Így van?

Ré: Ré vagyok. Nem így van. Ez nagyobb megrázkódtatás volna. Az entitás azonban entitás maradna.

Kérdező: Tudósítanál minket a Nagaszakiban és Hirosimában ekkor meggyilkolt entitások állapotáról?

Ré: Ré vagyok. Az e traumát átéltek még nem kezdték meg teljesen a gyógyulási folyamatukat. A lehetséges legnagyobb segítséget kapják.

Kérdező: Amikor befejeződik a gyógyulási folyamata ezeknek az entitásoknak, a negyedik denzitás felé igyekeztükben fog-e visszavetést okozni náluk az atombomba általi halál?

Ré: Ré vagyok. Az olyan események, mint amilyen a nukleáris pusztítás, az egész bolygót érintik. A pusztításnak ezen a szintjén nincsenek különbségek, magát a bolygót kell meggyógyítani.

Kérdező: Kimondottan arra gondoltam, ha egy entitás ott volt akkor Hirosimában vagy Nagaszakiban, és ciklusunk végére elérte volna a szüretelhetőséget, akkor az atombomba általi halál okozhatott-e neki olyan megrázkódtatást, hogy a ciklus végére mégsem lesz szüretelhető.

Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. Mihelyst megtörténik a gyógyulás, a szüret rendületlenül továbbmehet. Mindamellett a tett folytán az egész bolygó gyógyításon fog átesni, nem téve megkülönböztetést áldozat és támadó között, lévén a kár a bolygót érte.

Kérdező: Megköhögtetnéd az instrumentumot, és… (köhögés)

Kérdező: …le tudnád-e írni a bolygószintű gyógyítás mechanizmusát?

Ré: Ré vagyok. A gyógyítás az elfogadás, a megbocsátás és hogyha lehetséges, a rehabilitáció folyamata. Mivel az idő/térben a rehabilitáció nem érhető el, társaitok közül sokan próbálkoznak most a rehabilitációval mialatt fizikai testükben tartózkodnak.

Kérdező: Hogyan próbálkoznak ezek az emberek a rehabilitációval a fizikai testükben?

Ré: Ré vagyok. Kísérletükben szeretetet táplálnak a bolygó egésze iránt, vigaszt, és a sebek és e tettek egyensúlyhiányának begyógyítását.

Kérdező: Amikor az ufó jelenségeket a lakosság jó része előtt nyilvánvalóvá tettétek, sok embercsoport számolt be kontaktusról és ufó entitásokkal való telepatikus kapcsolatról, és feljegyezte annak eredményeit, amit ő telepatikus kommunikációnak értelmezett. Volt-e a Konföderációnak olyan célzata, hogy kimondottan ufók iránt érdeklődő csoportokkal kezdeményezzen párbeszédet?

Ré: Ré vagyok. Ez így van, ámbár tagjaink némelyike gondolatforma kivetítéseket alkalmazva az idő/térből kilépett a ti tér/időtökbe, és – a Tanács engedélyével – időről időre azt választotta, hogy földreszállás nélkül megjelenjék egeiteken.

Kérdező: Akkor a megvalósult földreszállások mindegyike – az Eisenhowerrel való kapcsolatba lépés kivételével – az Orion csoporttól vagy hozzá hasonló csoportoktól eredt?

Ré: Ré vagyok. Leszámítva, mondjuk úgy: hovatartozás nélküliek szórványos eseteit, ez így van.

Kérdező: Szükségszerű-e a földreszállások minden esetében, hogy a bennük részt vevő entitások az Orion csoportot hívják, vagy ezen entitások némelyike anélkül kerül kapcsolatba az Orion csoporttal, hogy nem is azt a csoportot hívja?

Ré: Ré vagyok. Ehhez a válaszhoz mélyére kell hatolnunk a negatív negyedik denzitású felfogásnak. Ez nehéz számotokra. Mihelyst elérték a harmadik denzitású idő/tér kontinuumot az úgynevezett ablakaitokon keresztül, a keresztesek szabadon zsákmányolhatnak, és a következmények száz százalékig a, mondhatjuk, szemtanú/alany/vagy áldozat polaritásának függvénye. Ez a negatív negyedik denzitásúak őszinte hitéből adódik, hogy ha önmagát szereti, azzal mindenkit szeret. Minden egyes másik-énnek, akit ily módon megtanít vagy leigáz, olyan tanára lesz így, aki őt az önös szeretetre tanítja. Ezen tanításnak kitéve a szándék negatív avagy önmagát szolgáló negyedik denzitású tudat/test/lélek komplexumok szüretét megvalósítani. (Világosabbá teszi mindezt az 1981. május 25-i, 53. ülés anyagából való alábbi részlet)

Kérdező: Tudnál mesélni a pozitív másokat szolgáló Konföderáció e bolygó lakosaival kialakított kontaktusai során felhasznált különféle módszerekről, a kapcsolatteremtés különböző formáiról?

Ré: Ré vagyok. Tudnánk.

Kérdező: Megtennéd, kérlek?

Ré: Ré vagyok. A kapcsolat leghatékonyabb módja az, amelyet most éltek át ebben a térben/időben. A szabad akaratba való belegázolás igen elkerülendő. Ennélfogva az illúziótok síkján Vándoroknak számító entitások lesznek kizárólagos alanyai az úgynevezett „Close Encounters”, vagyis a szemtől szembe találkozásokat alkotó gondolati projekciók, illetve a pozitív irányultságú társas memória komplexumok és a Vándorok összejöveteleinek.

Kérdező: Egy példán keresztül be tudnál mutatni egy ilyen, társas memória komplexum és Vándor közti találkozót, olyan szemszögből, hogy mit tapasztal ebből a Vándor?

Ré: Ré vagyok. Egy ilyen példa az előttetek ismert Morris* esete. Ebben a bizonyos esetben a korábbi kontaktus, melyet más, az entitás baráti körébe tartozó entitások éltek át, negatív irányultságú volt. Ám emlékezhettek, hogy a Morris nevű entitás érzéketlen volt erre a kapcsolatra és nem látta – a fizikai optikai szervével – ezt a kontaktust. A belső hang azonban felhívta a Morrisként ismert figyelmét, hogy egymaga menjen el egy másik helyre, és ott a másik kontaktus gondolatforma alakú és küllemű entitása jelent meg és meredt rá, felkeltve így vágyát, hogy ezen esemény valódisága és általában inkarnációja tapasztalatai után kutasson. Ez a felnyílt szem érzete vagy felélénkülés az effajta kontaktusok célja. Az időtartam és a felhasznált képek az ezt a lehetőséget az aktiválódás jegyében megélő Vándor tudatalatti várakozásainak megfelelően változók.

Kérdező: Egy konföderációs típusú űrjármű „Close Encounter”-e esetében azt feltételezném, hogy ez a közeli találkozás egy gondolatforma típusú járművel valósul meg. Voltak-e Vándoroknak „Close Encounter”-jei földreszállt gondolatforma típusú űrhajókkal az elmúlt néhány évben?

Ré: Ré vagyok. Ilyesmi megtörtént, ámbár sokkal kevésbé gyakran, mint az Orion típusú úgynevezett közeli találkozások. *Ez D. T. Elkins és Carla L. Rueckert: Az UFO titkai c. könyvének 1. számú esetére utal. (Louisville, L/L Research, 1976, 10. és 11. oldal) Megjegyeznénk, hogy egy végtelen egységű világegyetemben a „Close Encounter” fogalma mulatságos, hiszen nem önmaga önmagával jellegű- e benne valamennyi találkozás? Hogyan lehetne tehát bármely találkozás egyéb, mint igencsak közeli?

Kérdező: Nos, ha már az önmagával való találkozásoknál tartunk, lehet-e egy pozitív polarizációjú Vándornak valaha is úgymondott szemtől szembe találkozása az orioni vagy negatív irányultságú polarizációval?

Ré: Ré vagyok. Hogyne. A…

Kérdező: (félbeszakítva) Miért lehetséges ez?

Ré: Ré vagyok. Noha előfordul, ez eléggé ritka és vagy abból fakad, hogy az orioni entitások nem képesek felmérni a pozitivitás mélységét, amellyel szembetalálkoznak, vagy pedig abból, hogy az orioni entitások vágya az, hogy – mondjuk úgy – eltávolítsák eme pozitivitást a létsíkról. Az orioni taktikák alapesetben az egyszerűbb elmetorzulások választásai, amelyek a kevesebb szellemi és lelki komplexum tevékenységre utalnak.

Kérdező: Nekem igen sok változatban jutottak tudomásomra egyénekkel létesített kontaktusok. Tudnál általános példákat említeni a Konföderáció által alkalmazott módszerekre az érintkezésbe lépni kívánt Vándorok felébresztésére vagy részleges megébresztésére?

Ré: Ré vagyok. A Vándorok felébresztésére szolgáló módszerek változók. Mindegyik megközelítés központi eleme a tudatba és a tudatalattiba való oly módú belépés, hogy elkerüljük a félelemkeltést és maximalizáljuk az esélyét egy megérthető szubjektív élménynek, amelynek az entitás számára jelentése van. Sok ilyen alvás közben történik, mások számos tevékenység közepette az ébrenlét óráiban. A megközelítések rugalmasak és nem feltétlenül értendő közéjük a Close Encounter szindróma, ahogyan azt ismeritek.

Kérdező: És mi a helyzet az orvosi vizsgálatok jelenségével? Ez hogyan áll összefüggésben a Vándorokkal és a konföderációs illetőleg orioni kontaktusokkal?

Ré: Ré vagyok. A konföderációs gondolatforma-egyének által felkínált gondolatforma-élmények jellegét és részleteit az entitás tudatalatti várakozásai határozzák meg. Így ha egy Vándor fizikai vizsgálatra készül, akkor szükségszerűen ezt fogja a riadalom vagy nyugtalanság oly kis mértékű torzulásával megtapasztalni, amennyire csak a Vándor tudatalatti torzulás várakozásainak természete azt megengedi.

Kérdező: Nos, akkor mind a konföderációs, mind az orioni hajók fedélzetére felvitt személyek egyaránt egy látható módon orvosi vizsgálatot tapasztalnak meg?

Ré: Ré vagyok. A kérdésed helytelen gondolkodásra vall. Az Orion csoport használja a testi vizsgálatokat, ami egy módja az egyén megfélemlítésének és annak, hogy az egy fejlett második denzitású élőlény, mint mondjuk egy kísérleti állat érzéseit élje át. Egyesek szexuális élményei ennek a tapasztalásnak egy alfaját képezik. A szándék az orioni entitások földi lakosok fölötti uralmának demonstrálása. A gondolatforma élmények szubjektívek és legnagyobbrészt nem ebben a denzitásban játszódnak.

Kérdező: Ezek szerint konföderációs és orioni kontaktusok egyaránt létrejönnek, és ahogy értem, a szemtől szembe találkozások kettős természetűek. Történhetnek a konföderáció részéről, de lehetnek orioni jellegű kapcsolatok is. Így van?

Ré: Ré vagyok. Így van, azonban a kontaktusok túlnyomó része orioni eredetű.

Kérdező: Nos, az entitásoknak nagy választéka él a Földön, már ami a szüretelhetőséget illeti, mind a pozitív, mind a negatív irányultságban. Az Orion csoport vajon e spektrum széleit veszi célba – a szélsőségesen pozitív ill. negatív irányultságúakat – a földi entitásokkal való kapcsolatai során?

Ré: Ezt a kérdést némileg bonyolult pontosan megválaszolni, de azért megkíséreljük. Az orioni entitások legtipikusabb megközelítése a könnyen befolyásolható, ti úgy mondjátok, gyenge entitások kiválasztása, tőlük remélik ugyanis a nagyobb mennyiségű orioni filozófia elterjesztését. Néhány kevesebb orioni entitást tér/idő nexusotok némely erősebben polarizált negatív entitása invitálja be. Ebben az esetben amazok információkat osztanak meg, pont úgy, mint mi tesszük e pillanatban. Az orioni entitások számára azonban ez kockázatot jelent azon gyakoriság végett, amivel eztán a szüretelhető negatív planetáris entitások ugráltatni próbálják és parancsokat osztogatnak az orioni kontaktoknak éppúgy, ahogy eme entitások ugráltatják a negatív planetáris kontaktokat. A keletkező küzdelem az irányításért, hogyha elvesztik, ront az Orion csoport polaritásán. Egy elvétett orioni kontaktus magasan polarizált pozitív entitásokkal hasonlóan nagy zűrzavart tud okozni az orioni seregben, hacsak a keresztesek nem képesek átpolarizálni a tévedésből felkeresett entitást. Ilyen előfordulásról viszont csaknem sosem hallani. Következésképp az Orion csoport jobban szeret csupán a gyenge entitásokkal fizikai kapcsolatot létesíteni.

Kérdező: Akkor általánosságban azt mondhatjuk, hogy ha egy egyénnek közeli találkozása van egy ufóval, vagy bármely más, láthatóan ufókkal kapcsolatos élménye, akkor alaposan meg kell vizsgálnia a kontaktust és annak őrá gyakorolt hatását ahhoz, hogy eldöntse, az most vajon orioni vagy konföderációs kapcsolat volt-e. Így van?

Ré: Ré vagyok. Így igaz. Amennyiben félelmet és pusztulást talál, akkor a kapcsolat igen valószínűen negatív természetű volt. Ha az eredmény remény, barátságos érzések és egy céltudatos, mások szolgálatának pozitív érzésére való ráébredés, akkor a konföderációs kontaktus jegyei nyilvánvalóak. (eddig a részlet az 1981. május 25-i, 53. ülés anyagából)

Kérdező: Megköhögtetnéd, kérlek, az instrumentumot? (köhögés)

Kérdező: Akkor feltételezem, hogy a Konföderáció által telepatikus kapcsolatot létesített valamennyi csoport kiemelt célpontja az orioni kereszteseknek, és azt is gondolom, hogy igen nagy százalékuk üzeneteit sikerült beszennyeznie az Orion csoportnak. Meg tudnád mondani, hány százalékuk információi fertőződtek az Orion csoportéval, és hogy képes volt-e bármelyikük is tisztán konföderációs csatorna maradni?

Ré: Ré vagyok. Ha megadnánk neked ezt a felvilágosítást, azzal néhány élő személy szabad akaratába vagy zavartságába gázolnánk. Csak arra kérhetünk minden csoportot, vegyék fontolóra a filozófiák illetőleg az úgynevezett konkrét információk relatív hatását. Nem a közlemények konkrétsága az, ami a negatív befolyásokat bevonzza, hanem a rá helyezett horderő. Ez az, amiért oly gyakran ismételgetjük, amikor konkrétumokat kértek tőlünk, hogy ezek jelentőségükben elhalványulnak, miként a fű is megfonnyad és elszárad, de az Egységes Végtelen Teremtő szeretete és fénye mindörökre kihat a teremtés végestelen tartományaiban, újra és újra megalkotva önmagát az örök folytonosságban. Minek tehát a füvön aggodalmaskodni, amely kihajt, elhervad és kiszárad az évszak szerint, hogy aztán újra kinőjön, hála az Egy Teremtő végtelen szeretetének és fényének. Mi ezt az üzenetet hozzuk. Az egyes egyén csupán felszínesség, mely él és hal. A mélyebb értelemben a létnek sehol sincs vége.

Kérdező: Nagyon szépen köszönjük. Ha lennél kedves megköhögtetni az instrumentumot, akkor feltennék még egy… két gyors kérdést. (köhögés)

Kérdező: Az instrumentum kérdezteti, hogy meddig fognak tartani az LSD megkóstolásából adódó erőtlenítő hatások, amelyeket tapasztal, illetve tehetünk e valamit az instrumentum kényelméért?

Ré: Ré vagyok. Először is, a testi komplexum gyengeségi időszaka körülbelül három holdciklusotokat tesz ki: az első fogyasztás körülbelül egy holdciklusotoknyit okoz, míg a másodiknak egy halmozott vagy duplázó hatása van. Másodszor, az instrumentum jól van. Igen lelkiismeretesek vagytok.

Kérdező: Ahogy mondtad is, ez egy egyenes és keskeny ösvény. Sok az elterelő tényező. Létrehoztunk most egy bevezetést az Egység Törvényébe, végighaladva és érintve a 75 ezer éves ciklus főbb pontjait. E bevezetés után majd szeretnék egyből rátérni a fő munkára, amely az evolúció vizsgálata. Nagyon méltányolom, és nagyrabecsülést és megtiszteltetést érzek, hogy részese lehetek ennek, remélve, hogy meg tudjuk valósítani ezt a következő fázist is.

Ré: Ré vagyok. Most búcsúzom tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát jókedvvel és boldogan örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!