Az egység törvénye 1. ülés

Az egység törvénye 1. ülés

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE

1981. január 15.

Ré: Ré vagyok. Még nem szóltam ezen az instrumentumon keresztül. Várnunk kellett, hogy pontosan behangolódjék, mivel egy keskeny sávú vibrációt küldünk. Köszöntünk benneteket a Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Figyeltük a csoportotokat. Hívást éreztünk a csoportotoktól, mivel szükségetek mutatkozott a médiumi közvetítés által nyújtandó tapasztalatok diverzitására, mely egy intenzívebb – vagy ahogy ti mondanátok, magasabb szintű – megközelítést jelent testetek, tudatotok és lelketek illúzió-mintázatának tanulmányozási rendszeréhez, amit úgy neveztek, hogy az igazság keresése. Reméljük, hogy egy valamelyest eltérő nézőponttal szolgálhatunk számotokra az információkról, melyek mindig és örökké ugyanazok. A Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációjának csak egy fontos kijelentése van. E kijelentés, barátaim, mint tudjátok is, hogy minden dolog, minden élet, a teremtés egésze egy eredeti gondolat része. Végiggyakorlunk minden csatornát, ha sikerül. A mi nyalábunk vétele valamelyest nagyobb bravúr, mint némely szélesebb vibrációs csatornáé, amiket inkább bevezető és középhaladó jellegű munkákra más tagok nyitottak meg. Időzzünk el egy pillanatra a gondolat fogalmán. Mit jelent, barátaim, gondolkodni? Elgondolkodtatok-e ma? Milyen gondolatokat gondoltatok ma? Mely gondolatotok volt az eredeti gondolat része? Gondolataitok közül hánynak állt középpontjában a teremtés? Volt-e bennük szeretet? És volt-e önként nyújtott szolgálat? Nem egy materiális univerzum részei vagytok. Egy gondolat részei vagytok. Olyan bálteremben táncoltok, ahol nincs anyag. Táncoló gondolatok vagytok. Testetek, elmétek és lelketek némiképp szeszélyes utakat bejárva mozgatjátok, mivel még nem teljesen értettétek meg a felfogást, miszerint az eredeti gondolat részei vagytok. Most átmennénk a Donként ismert instrumentumba. Ré vagyok. (két perc szünet) Ré vagyok. Újra ezzel az instrumentummal vagyok. Közel járunk egy kontaktus beindításához, ám nehézségünk támad keresztülhatolni egy bizonyos mentális feszességen és nyugtalanságon, ami a csatornára némiképp jellemző. Leírjuk ezért az átküldendő vibráció fajtáját. Az instrumentum úgy fogja érezni, hogy egy kis szögben lépünk be az energiamezőbe, a fejtető hátulja tájékán, egy keskeny területen ám erős intenzitással. Nem ajánlhatunk fel szoktatást, saját átviteli korlátaink miatt. Ekképp ha az instrumentum ráérez e sajátos hatásra, talán kimondja gondolatainkat, amint azok elérik őt. Most újra megkíséreljük ezt a kontaktust. Ré vagyok. (másfél perc szünet) Ez az instrumentum ellenáll a kapcsolatunknak. Akárhogy is, biztosíthatunk róla, hogy elégedettek vagyunk, amiért a Donként ismerttel a kontaktus ez idő tájt nem kívánatos az illető instrumentum számára. Ezért most továbbmegyünk a Leonardnak nevezetthez. Újra figyelmeztetjük az instrumentumot, hogy ez egy keskeny sávú kommunikáció, mely az aurába belépő vibrációként érzékelhető. Most átmegyünk ebbe a kontaktusba. Ré vagyok. (másfél perc szünet) Ré vagyok. Újfent üdvözlünk titeket a Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Kérünk, legyetek felénk türelemmel, mivel nehezen fogható csatorna vagyunk. De talán hozzájárulhatunk néhány szemponttal a megértésetekhez. Most pedig örömmel kísérelnénk meg hozzászólni bármely témához vagy kérdésfelvetéshez, ami a szobában lévőknek kívánsága szerint hasznára lehet.

Kérdező: Úgy tűnik, hogy a Konföderáció tagjainak kimondott céljai vannak. Rád is igaz-e ez, és ha igen, mondanál nekünk valami közelebbit arról, hogy mi a szándékod?

Ré: Ré vagyok. Most kommunikálunk. Nekünk is megvan a magunk helye. Mi már nem a Szeretet vagy a Fény szerintiek vagyunk, hanem azok közül, akik az Egység Törvénye szerintiek. A mi vibrációnkban a polaritások harmonizálnak, a komplexitások leegyszerűsödnek, a paradoxonoknak megoldásuk van. Mi egyek vagyunk. Ez a mi természetünk és célunk. A ti bolygótokon mi idősnek számítunk, és változó mértékű sikerrel szolgáltuk az Egy, Egység, Egységesség Törvényének továbbítását népeitek felé. Jártuk a Földeteket. Láttuk társaitok arcát. A Konföderáció sok tagjáról ugyanez nem mondható el. Azt találtuk, hogy ez nem vezet eredményre. Mindamellett nagy felelősséget éreztük aztán, hogy megmaradjunk ama kapacitásban, hogy torzulásokat és hatalmakat, melyeket az Egység Törvényére aggattak, eltávolítsunk. Ezt tesszük továbbra is, amíg – mondjuk úgy – a ciklusotok, a maga rendje és módja szerint véget nem ér. Ha nem ez, akkor a következő. Nem vagyunk részei időnek, és ennélfogva veletek lehetünk időitek bármelyikében. Elegendő információt nyújt ez számodra ahhoz, hogy szándékunkat leszűrd, testvérem?

Kérdező: Igen. Köszönöm.

Ré: Örömmel vesszük vibrációidat. Van másik kérdés?

Kérdező: A „Ré” névről az egyiptomiakkal összefüggésben hallottam. Van bármilyen közöd ahhoz a Réhez?

Ré: Ré vagyok. Igen, a kapcsolat egyezés. Világosabbá tegyük?

Kérdező: Igen.  

Ré: Mi az, amit nem értesz?

Kérdező: Beszélnél kicsit részletesebben arról, hogy milyen szereped volt az egyiptomiakkal?  

Ré: Ré vagyok. A Ré vibráció identitása a mi identitásunk. Mi, egy csoportként – vagy amit ti talán társas memória komplexumnak neveznétek – kapcsolatba léptünk bolygófélétek egy népcsoportjával, akiket egyiptominak hívtok. Mások a mi denzitásunkból ugyanekkor Dél-Amerikában létesítettek kapcsolatot, és az úgynevezett „elveszett városok” az ő törekvésük volt az Egység Törvényéhez hozzájárulni. Szóltunk egyvalakihez, aki hallott és értett, és aki olyan pozícióban volt, hogy az Egység Törvényét kinyilvánítsa. Azonban a korabeli papok és közemberek hamarosan eltorzították az üzenetünket, megfosztva azt a – mondjuk úgy – könyörülettől, amiről az egységesség, annak szerves természeteként, megismerszik. Minekutána ez magában foglal mindenkit, így nem vethet ki senkit. Mikor már nem rendelkeztünk megfelelő közvetítőkkel, akiken keresztül az Egység Törvényét kinyilatkoztattuk volna, kivontuk magunkat a mára hipokrita pozícióból, melybe hagytuk, hogy minket helyezzenek. És más mítoszok – vagy akár mondhatjuk: más megértések, amiknek több közük van a polaritáshoz és vibrációs komplexumotok dolgaihoz, újra felülkerekedtek abban az adott társadalmi komplexumban. Elegendő mennyiségű információt képez ez, avagy beszéljünk tovább?

Kérdező: (nem hallható)  

Ré: Van másik kérdés?

Kérdező: (A kérdés elveszett, mert a kérdező túl messze ült a magnótól, így a beszéde nem hallatszódik.)

Ré: Ré vagyok. Tekintsétek úgy, ha gondoljátok, hogy az univerzum végtelen. Ez idáig nem lett igazolva vagy cáfolva, de biztosíthatunk benneteket afelől, hogy saját magatoknak, a felfogásotoknak és annak, amit a keresésetek útjának mondanátok, vagy az érzékeléseteknek a mindenséget illetően, soha nincs vége.   Abból, ami végtelen, nem lehet több, mert a számosság véges fogalom. Ahhoz, hogy végtelen legyen, azonosítanotok vagy definiálnotok kell a végtelent mint egységet, máskülönben a kifejezésnek nincs megfelelője vagy értelme. Egy Végtelen Teremtőben csak egység van. Láttatok egyszerű példákat az egységre. Láttátok a prizmát, amely megmutatja az összes színt, ami a napból ered. Ez egy leegyszerűsített példa az egységre. Igazából nincs helyes vagy helytelen. Nincs polaritás, mert egyszer minden összebékül táncotok egy pontján a tudat/test/lélek komplexumon át, amellyel magatokat szórakoztatjátok különböző módokon torzítva e jelen időszakban. Ez a torzítás semmi esetre sem szükséges. Ezt ki-ki maga választja egy alternatívaként a minden dolgot összekötő gondolat teljes egységének megértésére. Itt nem hasonló entitásokról vagy dolgokról beszélünk. Ti vagytok minden dolog, minden lény, minden érzés, minden esemény, minden helyzet. Ti vagytok az egységesség. Ti vagytok a végtelenség. Fény/szeretet vagytok, szeretet/fény vagytok. Vagytok. Ez az Egység Törvénye. Nyilatkozzunk e törvényről még nagyobb részletességgel?

Kérdező: (nem hallható)

Ré: Van más kérdés most?

Kérdező: Szólnál a várható planetáris változásokat illetően, amelyek fizikai valóságunkat érintik? (háttérzaj)

Ré: Ré vagyok. Jobbnak láttam várni, míg az instrumentum újra elérte az egyedülállóság és egy-pontúság kellően mély állapotát, mielőtt szóltunk volna. A változások nagyon, nagyon (megszólal a telefon, Ré szünetet tart) magától értetődők. Nekünk nincs dolgunk a Szüretet előidéző feltételekkel.

Kérdező: Más kérdés. Lehetséges-e más entitások megértésében gyorsítást kelteni, vagy minden erőfeszítés … önmagunkra … ? (nem hallható) Más szóval, ha egy egyén erőfeszítéseket tesz arra nézve, hogy általánosságban katalizátorként működjék a planetáris öntudatra ébresztés fokozása céljából, jelenthet-e ez valamilyen segítséget ez irányban, vagy azon kívül, hogy önmagára hatással van, mást nem érhet el vele?

Ré: Ré vagyok. Két részletben fogunk válaszolni a kérdésedre, mely részletek egyenlő fontossággal bírnak. Először is, meg kell értened, hogy a megkülönböztetés saját magad és mások között nem látható a mi számunkra. Mi nem tekintjük úgy, hogy szétválasztás létezne az általad személyiségként kivetített torzulás tudatosság-növelő törekvései és az általad másik személyiségként kivetített torzulás között. Ebből a megfontolásból tehát tanulni ugyanazt jelenti, mint tanítani, hacsak nem valami mást tanítasz, mint amit tanulsz, mert ez esetben vajmi kevés jót tettél magadnak/nekik. Ezen a felfogáson érdemes eltöprengened a tudat/test/lélek komplexumoddal, mivel ez egy olyan torzulás, ami a tapasztalataid részét képezi jelen nexusban. Válaszunk második részéhez fordulva hadd mondjuk ki saját, noha korlátolt felfogásunkat. A csoport-személyiségű öntudat a közös felfogás egy állapota a tudat/ test/lélek komplexumok azon többi torzulásával, akik a tudat/ test/lélek komplexum-egyén vagy -csoport közvetlen közelségében találhatók. Vagyis mi beszélünk hozzátok és közben elfogadjuk mind a saját, mind a ti torzulásaitokat azért, hogy kinyilatkoztassuk a mindenség törvényeit, különös tekintettel az Egység Törvényére. Nem vagyunk elérhetők az emberek nagy tömege számára, minthogy a kommunikációnak itt nem egy könnyen megérthető módjáról vagy egy könnyen emészthető filozófiáról van szó. Lényünk ennek ellenére remélhetőleg a tanítási törekvés egy éles példáját képezi, annak mind szükségességére, mind majdhogynem reménytelenségére nézve.   E kis csoport minden tagja igyekszik felhasználni, megemészteni, változatokká szőni az információkat, melyeket eme instrumentum tudat/ test/lélek csatornáiba torzítás nélkül küldünk. A kevesek, akiket megvilágosítotok azáltal, hogy fényetek megosztjátok velük, az elégségestől jóval nagyobb érvet képeznek a lehetséges legnagyobb erőfeszítésre. Egyet szolgálni annyi, mint mindenkit szolgálni. Következésképp a kérdésre feleletként mi azt a kijelentést kínáljuk fel, hogy csakugyan, egyetlen tevékenységet érdemes csak végezni, és ez nem más, mint a tanulás/tanítás vagy tanítás/tanulás. Más semmi nincs, ami segítségére lenne az eredendő gondolat kimutatásának saját önvalótokat kivéve, éspedig a torzulásoknak, amik a felderítetlen, kimondhatatlan vagy misztérium övezte lényből jönnek, igen nagy a számuk. Így, próbálni letisztázni, és tanításotok útvonalán társaitok között mind több csoporttudat/test/lélek-torzuláson keresztülvergődni, egy nagyon derék törekvést jelent. Bátrabban nem is szólhatnánk a szolgálatra irányuló vágyatok felől. Beszéljünk-e valamilyen más kapacitásban erről a témáról?

Kérdező: Elérhető leszel-e további kommunikációkra? Hívhatunk téged a jövőben is?

Ré: Ré vagyok. Jó a kapcsolatunk ezzel az instrumentummal a transz terén szerzett nemrégi tapasztalatai révén. Képes lesz a gondolatainkat kommunikálni a jövőtökben. Tanácsoljuk azonban, hogy gondotok legyen egy-egy pillanatra kizökkenteni a közvetítőt, majd pedig a megfelelő eljárást alkalmazni segítségül az instrumentumnak, akinek bizonyos mértékig szüksége van arra, hogy újra belépjen a tudat/ test/lélek komplexumba, amit élettapasztalata céljául jelen időre/ helyre választott. Értitek azt, hogyan táplálhatjátok az instrumentumot?

Kérdező: Nem. Elmondanád?

Ré: Először egy rövidke csendet javaslunk. Ezt követően az instrumentum a ti denzitásotokban névnek nevezett vibrációs komplexumának többszöri elismétlését. Ismételjétek, amíg választ nem kaptok.   Aztán a kezek nyak tájékára helyezését egy rövid időre, hogy az instrumentum feltölthesse az elemeit, melyek – hogy úgy mondjuk – jelenleg nincsenek teletöltve e sajátos mezőnél. És végül egy kortyot a vízből, melybe minden jelenlévő szeretete belé lett adva. Ez talpra állítja eme entitást, mivel a torzulásai nagy érzékenységet mutatnak a szeretet vibrációi felé, a feltöltött víz pedig enyhülést vált majd ki nála. Értitek?

Kérdező: Nem teljesen.

Ré: Ré vagyok. Elmédben keresünk, hogy megtaláljuk az Alrac vibrációt. Ez az a vibráció a részedről, amely a legnagyobb mennyiségben tartalmazza azt, amit szeretetnek mondanátok. Mások Carlának szólítanák ezt az entitást. A víz feltöltését a jelenlévők végzik kezüket a pohár fölé emelve, a szeretet erejének vízbe való belépését vizualizálva. Ez megtölti e nagyon hatékony médiumot ezekkel a vibrációkkal. Ez az instrumentum, most, nagyon kimerült. Mindamellett a szíve olyan, hogy továbbra is nyitott marad számunkra és használhatónak egy csatornaként. Ez az, amiért időt/teret fordítottunk annak elmagyarázására, hogy a torzulásokon, melyeket kifáradásnak neveztek, hogyan lehetséges enyhíteni. Semmilyen körülmények között ne érintsétek meg ezt a közvetítőt, amíg nem felelt nevének kimondására. Nem kívánom az instrumentumot fizikai erejének határaira vinni. Ereje kezd alacsonnyá válni. Ezért most el kell hagynom az instrumentumot. Az egység dicsőségében és békéjében távozom tőletek. Járjatok békével, az Egy Teremtő erejében örvendezve. Ré vagyok.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!