Kategória: A XII. Pátriárka végrendeletei

Apokrifek

BENJÁMIN VÉGRENDELETE

BENJÁMIN VÉGRENDELETE A TISZTA GONDOLKODÁSRÓL I. 1. Benjámin szavainak hiteles másolata ez, amelyet fiainak mondott, százhúszesztendős korában. 2. Megcsókolta őket és így szólott hozzájuk: – Ahogyan Izsák Ábrahámnak százesztendős korában született, úgy én Jákobnak. 3. Rákhel az én születésemkor meghalt, így nem volt tejem, ezért Bállá, atyám ágyasa táplált engemet. 4. Rákhel, József születése után…

Apokrifek

JÓZSEF VÉGRENDELETE

JÓZSEF VÉGRENDELETE A MÉRTÉKTARTÁSRÓL I. 1. József végrendeletének hiteles másolata ez, azokban a napokban, mikoron meghalni készült, egybehívta fiait és testvéreit, majd így szólott hozzájuk: 2. – Testvéreim és gyermekeim, hallgassátok meg Józsefet, akit Izrael oly nagyon szeretett, hallgassátok meg tehát gyermekeim a ti atyátokat. 3. Életemben eleget láthattam az irigységet meg a halált, de…

Apokrifek

ÁSZER VÉGRENDELETE

ÁSZER VÉGRENDELETE AZ ERÉNY ÉS A ROSSZ KETTŐS ARCULATÁRÓL I. 1. Ászer végrendeletének hiteles másolata ez, amit fiainak mondott el életének százhuszadik esztendejében. 2. Egészséges volt még, amikor így szólott hozzájuk: – Hallgassátok meg atyátokat, Ászer fiai, ami az Úr színe előtt egyenes, azt most megmutatom néktek. 3. Mert az Isten két utat, kétféle gondolkodásmódot,…

Apokrifek

GÁD VÉGRENDELETE

GÁD VÉGRENDELETE A GYŰLÖLETRŐL I. 1. Gád végrendeletének hiteles másolata ez, amit fiainak elmondott életének százhuszonhetedik esztendejében. 2. Jákobnak hetedik fia voltam, de mind között a legbátrabb a pásztorkodásban. 3. Éjszakánként én vigyáztam a nyájra, amikor az oroszlán, a farkas, a párduc, a medve meg a többi vadállat közeledik a nyájhoz. Ezeket mind üldözőbe vettem,…

Apokrifek

NEFTALIM VÉGRENDELETE

NEFTALIM VÉGRENDELETE A TERMÉSZETES JÓSÁGRÓL I. 1. Neftalim végrendeletének hiteles másolata ez, amelyet végső napjaiban mondott el, életének százharminckettedik esztendejében. 2. Ennek hetedik hónapjában jöttek össze fiai, ő meg lakomát és italokat adott nekik. 3. Mielőtt még elszenderült volna, megmondotta nékik, hogy meg fog halni, de azok nem hitték el. 4. Erejében adott hálát az…

Apokrifek

DÁN VÉGRENDELETE

DÁN VÉGRENDELETE AZ INDULATOSSÁGRÓL ÉS A HAZUGSÁGRÓL I. 1. Dán szavainak hiteles másolata ez, amelyeket utolsó napjaiban mondott el fiainak. Életének százhuszonötödik esztendejében összehívta egész nemzetségét, 2. és így szólott hozzájuk: — Hallgassátok meg beszédemet, Dán fiai, fogadjátok el atyátok szájából ezeket a szavakat. 3. Szívemben és egész életemen át megtapasztaltam, hogy az igazság a…

Apokrifek

ZEBULON VÉGRENDELETE

ZEBULON VÉGRENDELETE A JÓSZÍVŰSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL I. 1. Zebulon szavainak hiteles másolata ez, amelyet életének száztizennegyedik esztendejében elmondott gyermekeinek, (harminckét) évvel József halála után. 2. Hallgassatok reám, Zebulon fiai, fogadjátok meg atyátok szavait! így szólt hozzájuk: 3. Zebulon vagyok, aki szülei számára jó adományt jelent, mivel az én születésem idején lett atyám erőssé mind…

Apokrifek

ISSZAKÁR VÉGRENDELETE

ISSZAKÁR VÉGRENDELETE AZ EGYSZERŰSÉGRŐL I. 1. Isszakár szavainak hiteles másolata ez. Mikoron összehívta fiait, így szólott hozzájuk: – Hallgassatok most gyermekeim atyátokra, Isszakárra, fogadjátok be fületekbe a szavaimat, Isten szerettei! 2. Jákobnak ötödik fia voltam, aki a mandragóráért járó fizetségképpen születtem meg. 3. Abban az időben ugyanis Ruben mandragórát hozott haza a mezőről, és Rákhel,…

Apokrifek

JUDA VÉGRENDELETE

JUDA VÉGRENDELETE A BÁTORSÁGRÓL, A PÉNZSÓVÁRSÁGRÓL ÉS A PARÁZNASÁGRÓL I. 1. Juda szavainak hiteles másolata ez, amelyeket halála előtt intézett fiaihoz, 2. mikor összegyűltek nála, így szólott hozzájuk: 3. Negyedik gyermeke voltam atyámnak, és anyám a Juda nevet adta nekem, mondván: Elismerem az Úr színe előtt, hogy ő a negyedik gyermeket is megadta nékem. 4.…

Apokrifek

LÉVI VÉGRENDELETE

LÉVI VÉGRENDELETE A PAPI TISZTRŐL ÉS A FELFUVALKODÁSRÓL I. 1. Lévi szavainak hiteles másolata ez, amelyeket fiaihoz intézett, hogy mindenben ezek szerint járjanak el, mert mindez ott áll előttük egészen az ítélet napjáig. 2. Egészséges volt még amikor fiait magához szólította, de már tudta, hogy meg fog halni. Amikor egybegyűltek, így szólt hozzájuk: II. 1.…

Apokrifek

SIMEON VÉGRENDELETE

SIMEON VÉGRENDELETE AZ IRIGYSÉGRŐL I. 1. Simeon szavainak, hiteles másolata ez, amelyet halála előtt fiainak elmondott, életének százhuszadik esztendejében, és ugyanebben az évben halt meg József is. 2. Elgyengülésének napjaiban összejöttek látására, ő pedig erőt véve magán, felült, megcsókolta őket és így szólott hozzájuk: II. 1. Halljátok hát mindazt, amit a szívemben őrizek, hallgassatok hát…

Apokrifek

RUBEN VÉGRENDELETE

RUBEN VÉGRENDELETE A BELÁTÁSRÓL I. 1. Ruben végakaratának hiteles másolata ez, amelyet halála előtt fiainak meghagyott, életének százhuszonötödik esztendejében. 2. József halála után két esztendővel, elgyengülésének napjaiban összegyűltek az ő fiai meg fiainak fiai, hogy még láthassák őt. 3. Akkor ő így szólott hozzájuk: – Gyermekeim, én meghalok, elindulok atyáim útján. 4. Amikor meglátta ott…

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!