Kategória: Az egység törvénye 1.

Az egység törvénye 26. ülés

Az orioni entitások legtipikusabb megközelítése a könnyen befolyásolható, ti úgy mondjátok, gyenge entitások kiválasztása, tőlük remélik ugyanis a nagyobb mennyiségű orioni filozófia elterjesztését. Néhány kevesebb orioni entitást tér/idő nexusotok némely erősebben polarizált negatív entitása invitálja be. Ebben az esetben amazok információkat osztanak meg, pont úgy, mint mi tesszük e pillanatban.

Az egység törvénye 25. ülés

Képzeld el, ha gondolod, az agyadat. Ezután képzeld el azt teljes egységben társadalmad összes többi agyával. Ekkor ti közös akarattal rendelkeztek, és ami különben egy gyenge elektromos töltés fizikai illúziótokban, az immár egy irdatlanul erőteljes gépezet, mely által a gondolatok tárgyként vetíthetők ki. Ebben a kísérletében az Orion csoport bombázza avagy támadja a fénnyel felfegyverzett Konföderációt.

Az egység törvénye 24. ülés

Körülbelül 3600 évvel ezelőtt, ahogy az időt méritek, egy beözönlés történt az Orion csoportbéliek részéről, ahogy nevezed őket. A torzult gondolkodás és cselekvés növekvő negatív befolyásainak hatására ezek képessé váltak munkálkodni azokkal, akiknek ahogy mondhatnátok, régmúlt időkből eredő benyomása az, hogy különlegesek és különbek.

Az egység törvénye 22. ülés

Egy fénylény jelent meg egy olyasmit hordozva, amit fénypajzsnak lehetne nevezni. Beszélt a mindenség egységéről és végtelenségéről, és mindazokról a dolgokról, amik a szüretre készeket várják. Arany szavakkal rajzolta meg az átélhető szeretet csodáit. Majd telepatikus kapcsolatot létesítve bemutatót tartott azoknak, akiket a planetáris komplexum tekintetében aggasztott a harmadik denzitás szorult helyzete.

Az egység törvénye 21. ülés

Az említett entitásoknak számos átmenete volt, az első 500 ezer évetekkel ezelőtt, ahogy ti méritek az időt. Ekkor az entitások egy csomóba mentek át. Ez, ti úgy mondanátok, eónokig eltartott, többszázezer évetekig. A nekik segíteni próbálók újra és újra képtelenek voltak elérni őket. Egy a ti időmércétekkel hozzávetőlegesen 200 ezer évetekkel ezelőtti időpontban egy konföderációs entitás képes volt elkezdeni meglazítani ezt a csomót, amelyet a planetáris megsemmisülés idején senki sem került el.

Az egység törvénye 20. ülés

A harmadik denzitású ciklusbani második denzitású bizonyítványosztás leggyakrabban talán az úgynevezett háziállatoknál fordul elő. Az állat számára, mely a közte és a harmadik denzitású entitás közti kötődés egyéniesült befolyásainak van kitéve, ez az individualizáció egy éles növekedést eredményez a második denzitású entitás képességeiben, hogy így a fizikai komplexum megszűntével a tudat/lélek komplexum nem tér vissza az adott faj, ha úgy tetszik, differenciálatlan tudatosságába.

Az egység törvénye 18. ülés

Az anyagnak, amelyről beszélünk, a vibrációs hang komplexuma az LSD. Nem okoz gyatra kontaktust, amennyiben a kontaktussal egyetértésben használják. Az adott anyaggal az a gond, hogy ennél az anyagnál egy nagyon – mondjuk úgy – drámai hatáscsökkenés tapasztalható. Az instrumentum minden alkalommal egy kiugró vitális energia felé torzulással kezdi az ülést, amit ez az anyag hoz létre.

Az egység törvénye 17. ülés

Éles növekedést fogtok látni azon emberek számában – ahogy a tudat/ test/lélek komplexumokat ti nevezitek – akiknek rezgési potenciáljai tartalmazzák a negyedik-vibrációs torzulások potenciálját. Ezért az látszik majd, hogy egy – mondjuk úgy – újfajta embercsoport van születőben. Ezek azok, akik a negyedik denzitású munkára öltöttek testet.

Az egység törvénye 16. ülés

Az egyensúly dimenziótól dimenzióig értendő. Az úgynevezett keresztesek beavatkozási kísérletei csak az ő felfogásuk dimenziójának keretei között elfogadhatók. Azonban a dimenzió – melyet a harmadiknak hívtok – tudat/test/lélek komplexumai egy külön szabadakarati dimenziót képeznek, amely mondjuk úgy, nem képes teljesen felismerni a manipulációra irányuló torzulásokat.

Az egység törvénye 15. ülés

A gyors öregedés ezen a harmadik denzitású bolygón a bolygó energiamezejének éteri részében található fogadó hálózat komplexum egy folyamatos egyensúlytalansága miatt történik. Népetek gondolatforma torzulásai az energiafolyamoknak a bolygó mágneses atmoszférájába – amennyiben így neveznétek az energiamintáknak ezt a hálózatát – egy olyan belépését eredményezték, hogy a megfelelő áramlatok nem telítődnek fel rendesen e létezési oktáv – mondjuk úgy – kozmikus szintjéről érkező kiegyensúlyozott vibrációs fény/szeretettel.

Az egység törvénye 14. ülés

Az első próbálkozás népetek megsegítésére a 75 ezres időpontban volt. Ezt a 75 ezer évetekkel ezelőtti kísérletet már leírtuk korábban. A következő kísérlet körülbelül 58 ezer évetekkel ezelőtt történt, és a ti mértéketekkel jó hosszú ideig eltartott, méghozzá a Mu lakóival – ahogy nevezitek ezt az embercsoportot vagy tudat/test/lélek társas komplexumot.

Az egység törvénye 13. ülés

A következő lépés illúziótoknak még mindig ebben a tér/idő nexusában zajlik, előrehaladva fejlődésében, ahogy azt illúziótokban érzékelhetitek. A következő lépés egy végtelen válasz a teremtő vezérelvre, mely egyik elsődleges torzulásában követi az Egység Törvényét: az akarat szabadsága. Ennélfogva sok-sok, végtelen számú dimenzió lehetséges.

Az egység törvénye 12. ülés

Minden igyekezetet megtesznek, hogy karanténban tartsák ezt a bolygót. Mindazonáltal az őrzők hálózata, nagyon hasonlóan bármely más, tetszőleges szintű járőrszolgálat mintájához, nem gátol meg minden egyes entitást a karanténba való bejutástól, mivel ha kérés érkezik fény/szeretet formában, akkor ennek tudomásul vételével az Egység Törvénye kielégíttetik.

Az egység törvénye 11. ülés

A Maldek planetáris társas memória komplexum hasonló volt a ti saját szférátokhoz az energia irányulás vegyességében. Ennélfogva – bár ismeretlen – legvalószínűbben egy vegyes szüret lett volna, némelyek a negyedik denzitásba begyűjtve, mások az önmagát szolgáló negyedik denzitásba, a döntő többség pedig megismételve a harmadik denzitást.

Az egység törvénye 10. ülés

Ez az idő hozzávetőleg 705 ezer évetekkel ezelőtt volt. A ciklusok itt ezen a szférán sokkal, de sokkal korábban kezdődtek viszonylagos képességének köszönhetően, hogy első dimenziós életformákat tartson fönn naprendszeretek tér/idő kontinuumának egy korábbi pontjától. Ezeket az entitásokat olyannyira sokkolta ez az esemény, hogy egy olyasmiben voltak, amit ti társas komplexum görcsnek vagy félelemtől való bénultságnak mondhatnátok.

Az egység törvénye 8. ülés

Népetek birtokában van, ez idő/tér jelenben, annak a műszaki vívmánynak – amennyiben így fogalmaznátok –, amely képessé tesz olyan alakú és típusú járművek létrehozására és röptetésére, ami előttetek úgy ismert, mint azonosítatlan repülő tárgyak. Sajnálatos, népetek társas memória komplexum vibrációs szintje számára, hogy ezek az eszközök nem az emberiség szolgálatában készülnek, hanem esetleges destruktív felhasználásra.

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!