Inuaki interjú – 3.rész

Inuaki interjú – 3.rész

A: Kérlek, folytassuk onnan, ahol megálltunk az előző beszélgetésnél.

D: A növényeknél és állatoknál maradtunk.

A: Arról a gömbről beszéltünk.

D: Igen, az mindennél létezik. Minden, ami teremtve volt, rendelkezik ilyesmivel. Tudod, amikor az ember csinál magának egy házat, az először valami semmihez sem kapcsolódó gömb formájában jelenik meg. Az annak a személynek a  környezetében lebeg, aki kitalálta. Ahogy az ember közeledik annak a befejezéshez, úgy rajzolódik ki jobban, abban a pillanatban, hogy megkezdődik a munkálat, az eljön és hozzákapcsolódik az illető helyhez, és addig marad ott, amíg a ház létezik.

A: És ha vásárolsz egy új lakást vagy egy új házat? Arra gondolok, hogy nem egyedül csinálod, hanem mástól veszed meg.

D: Akkor a gömbbel együtt veszed, mert az a helyé és nem a személyé. A dolog rossz oldala, hogy átveszed az emlékeit és megéléseit azoknak, akik ott laktak. A bánatot, az örömöt és a halált.

A: És ez befolyásol minket?

D: Igen.

A: Vannak olyan személyek, akik kitisztíthatják a házat. Energetikailag és rezgésszinten. Ők ki tudnak olvasni bizonyos dolgokat, amelyek azon a helyen történtek.

D: Igen, mert azok rákapcsolódnak erre a gömbre és információkat gyűjthetnek belőle. Ha van képességük rá, ők meg tudják tisztítani az interferenciáktól és a töltésektől.

A: De nem tudnák megszüntetni és egy újat hozni létre helyette?

D: Nem, mert az illető hellyé. A teremtésével együtt volt létrehozva, és addig fog létezni, amíg a teremtett tárgy el nem tűnik. Ez egy törvény.

A: Tehát Isten megalkotott minket és nekünk is van egy ilyen gömbünk. Mi teremthetünk, és amit kigondolunk, annak lesz egy ilyen gömbje?

D: Nem ugyanilyen, csak valami hasonló. Igen, így van, mi teremthetünk, mert mi részei vagyunk Istennek. Ezért tud az ember fejlődni, kitalálni új dolgokat. Ez az aspektus jelenti a fejlődés, a haladás alapját.

A: Ez azt jelenti, hogy mi képesek vagyunk a Mátrixszal dolgozni.

D: Igen. Mi mindenképpen a Mátrixszal dolgozunk, még akkor is, ha nem találunk  ki semmit, mert minden megélésünk és tettünk a Mátrixhoz megy.

A: De miért?

D: Mert azok energiaformák és a Mátrix az, amely tárolja az energiát.

A: És a karma, sors, csak innen jön?

D: Nem jön, mivel ott található. Elkövetsz egy cselekedet. Mondjuk, segítesz valakin, hogy meggyógyuljon. A Mátrixba bemegy az energia-forma, a jó gondolat, a máson való segítés szándéka és nyomot hagy ott. Ez konzerválódik ott és abban a percben, amikor szükséged van rá, visszaküldődik hozzád.

A: És a rossz tettekkel mi történik?

D: A rossz tettek, ha nevezhetjük így, lényegében negatív energiájú gondolat- formák. Nem történik semmi a Mátrixban miattuk. A személynek kell szenvednie értük. Amikor szükség lesz rá, ezek visszaküldődnek a személynek. Tudod, valójában egyensúlynak kell lennie. Ahogy minél több negatív gondolat-formád vagy cselekedet- formád van, annál jobban válsz a célpontjukká. Ezek olyan balszerencsék.

A: De az embernek nem a jólét és harmónia felé kéne hajlania?

D: De igen, mert a Mátrix elsődleges állapotában harmónia, szeretet, tökéletesség. Ezért minden olyan dolgot, ami nem felel meg a polaritásának, ki kell szedni és eltüntetni. És hogy lehet ezt a dolgot megcsinálni? Vissza kell küldeni annak, aki létrehozta, mert csak a teremtője tudja elemeire és energiájára lebontani.

A: Jó, de léteznek a karmák angyalai?

D: Igen, itt így ismerik őket, de ezek a Mátrix irányító entitásai. Ezek tökéletes harmóniában vannak vele, benne élnek és az egyensúly megtartásáért felelnek. Így ők felügyelik azt, hogy testfelvételkor betartsák a törvényeket. Az ember visszaveszi azt, amit adott. A Mátrix eredetileg egészséget, békét, intelligenciát adott neki és ő gyűlöletet, ellenségeskedést és szenvedélyt, akkor ő ezeket a rezgéseket kapja vissza.

A: A következő életében?

D: Igen, de nem feltétlenül. A legjobb az lenne, ha ebben az életében kapna mindent vissza. Sokkal könnyebb lenne.

A: De mi mindannyian egyenlők voltunk egyszer? Nem?

D: Mi mindannyian egyenlők vagyunk. Minden, ami az Univerzumban és a Mátrixban van, egyenlő. Mindenki össze van kötve itt a földön. A mátrix ugyanazon szegmenséhez tartozunk. Inua például egy másik szegmenshez tartozik, ennek ellenére  mi a mátrix szintjén vagyunk összekötve vele (az Inuával). Különállóak vagyunk, de mégis valahol egy helyre tartozunk.

A: Ez azt jelenti, hogy az inuakik a testvéreink?

D: Igen. Ugyanahhoz az energiához, gondolathoz, tervhez, teremtéshez tartozunk. A mátrixban van egy bizonyos szegmensünk, amiből létrehoztak. Annak az energiája megfelel a mi energiánknak és befolyásol minket. A tudatalatti szintjén vagyunk összekötve. De ami valakivel történik, az mindenkivel történik. Mi több, a föld és a naprendszer szoros kapcsolatban van az emberrel. Egy ember tettei az összest befolyásolják.

A: Jó, de miért lennék én felelős azért, ha egy ember le akarja dobni az atombombát?

D: Mert te hallgatólagos beleegyezésedet adtad. Ha azok, akik nem értenek ezzel egyet, összetartanának, vagy legalább te arra gondolnál, hogy ez a dolog nem jó, mert rossz, mert meg kell állítani valahogyan, ha a teljes szívedből kívánnád, hogy ez a dolog ne történjen meg, a te gondolat-formád eljutna a mátrixba, az energiahullámokká alakulna és azokat más személyek foghatnák fel. Manapság a földön az emberiség súlyos közönyben él. Az embereket még a béke, és a csend sem érdekli. Igazi vágyakra gondolok, melyek a lélekből fakadnak, nem csak azért vannak kifejezve, hogy jót okozzanak.

A: Én nem hiszek abban, hogy a békevágyam önmagában eredményhez vezetne.

D: Te nem hiszed, a többiek még annyira sem, inkább ne törődjünk ezzel és hagyjuk a dolgokat a maguk medrében, arra alapozva, hogy mások, ügyesebbek, felkészültebbek, megcsinálják helyettünk. Miért dolgozzál, amikor lazítani is lehet?

A: Ez nem teljesen igaz, mi nem ismerjük ezeket a dolgokat. Valamit hallottam, de senki nem hiszi, mert azokat nem lehet bebizonyítani.

D: Be lehet bizonyítani, de mindannyinknál belülről kell jönnie és nem mások által mondva. A földieket megtanították, hogy mások elképzelései, előítéletei vagy információi alapján döntsenek. Azt mondták nekünk, hogy megszületünk, élünk és meghalunk. Miért? Ki döntötte ezt el?

A: Isten.

D: Nem. Mi döntöttük el. Mi egy gondolat-energia-formát hoztunk létre a Mátrixban, amelyhez, természetesen, mindannyian rácsatlakoztunk, vagy még a gyermekeinket is rácsatoljuk, tudományosan megmagyarázva ezeket a dolgokat. Mi programoztuk be magunkat. Neked kéne mondanod, hogy nem szeretnél csatlakozni, hogy nem fogadod el, hogy nem tartozol a csoporthoz, hogy mást szeretnél.

A: És sikerülni fog?

D: Persze, sőt! Egy új gondolat-energia-formát fogsz létrehozni, amihez fel fognak sorakozni mindazok, akik szeretnék megismerni vagy megértik azt.

A: És hogy csináljam, hogy megértsék?

D: Én azt ajánlom mindenkinek, akik elolvassák ezt a könyvet, hogy csatlakozzanak rá minden vasárnap 22:30-kor az új gondolat-energia-formára. Mi most egy gondolat-energia-formát hozunk létre, amely azt mondja, hogy az ember halhatatlan. Megszületik, felnő és így marad. Erős, egészséges, életerős.

A: Jó, de ez azt jelenti, hogy túlnépesedünk. Hogy végtelen sok ember születik.

D: Ne idegeskedj, minden szabályozva van. A lélekszámot csak a Mátrix határozhatja meg. Másképpen nem megy.

A: Ha nem hal meg senki, de mégis el szeretnél menni?

D: Ez magától szabályozódik.

A: Jó, próbáljuk meg. Minden vasárnap 22:30-kor. Mit kell tennünk?

D: 5 percen keresztül ismételve azt mondjuk, hogy fiatalok vagyunk, érettek vagyunk, egészségesek vagyunk, életerősek vagyunk, jók vagyunk, szeretetteljesek vagyunk, és nem létezik halál. Örökké élni fogunk.

A: Megpróbálni megpróbálhatjuk, de ha mindenki másképp gondolja, vagy ha hozzátesz még valamit?

D: Minden szó felszabadít egy fajta energiát és színt. Az a gondolat-energia-forma a mátrixból, amelyet mi hoztunk létre, azok számára lesz elérhető, akik hasonló rezgést küldenek. Semmi nem zavarhatja meg, mert az egy bizonyos hullámhosszon, frekvencián volt létrehozva.

A: Jó, így fogunk eljárni.

D: Megéri!

A: Azt mondtad, hogy minden, amit az ember csinál, az elején egy gömb formájában jelenik meg és utána valósul meg anyagi szinten. Mi van azokkal a dolgokkal, amiket mások csináltak és mi megvásároljuk?

D: Nekik megvan a saját gömbjük. Például, amikor egy számítógépet veszel, az alapjául egy elképzelés szolgált, amely egy gondolat-energia-formát hozott létre, amely materializálódott. A kezdeti objektumnak megvan a gömbje, amihez a többi kapcsolódik.

A: Vagyis ha vásárolsz egy ruhát, annak nincs meg a saját gömbje?

D: Nem, ő az eredetivel van összekötve.

A: Jó, de például tudjuk, hogy vannak átkozott gyémántok, amelyek a tulajdonosuknak bajt okoznak.

D: Emberek által létrehozott dolgokról beszéltem. A természetben mindennek megvan a Mátrixból származó gömbje. Vagyis mindennek, amit Isten hozott létre, megvan a saját, egyedi gömbje, amely egy másik nagyobbhoz kapcsolódik; az ember által teremtetteknek saját gömbjük van, de ezek közösek, csak egy van belőlük, függetlenül, hogy hány másolatot készítenek róluk, más energiájuk van, különböznek a Mátrixból származóktól.

A: De ha a szomszédom ugyanahhoz az építőhöz megy és az enyéméhez hasonló házat épít?

D: Nem számít, lehet ugyanolyan, de saját gömbje lesz, mert a létrehozó változik.

A: És hogy van az, hogy a ruha megtartja az ember lenyomatát, aki viselte azt? Azt jelenti, hogy az energia a közös gömbbe jut, és onnan mindenki kiveheti?

D: Nem, a megmaradt energia a tárgy valamiféle lenyomata. Ha például örökölsz egy ágyat, részed lesz a benne alvók megéléseinek. Ha megtisztítod, megváltoztatod a huzatját, megfested, az energia eltűnik, újjá válik. Ha a lenyomatot benne hagyták volna a gömbben, az nem lett volna kiszedhető.

A: És az állatok?

D: Azoknak saját gömbjük van, de kisebbek, amelyek a maguk módján egy nagyobb, hatalmasabb gömbhöz csatlakoznak, amelyben megtalálhatóak a faj jellegzetességei. Ez történik a kövekkel, növényekkel és a többivel.

A: Megértettem. Amikor egy ember meghal, hová megy a gömbje?

D: A Mátrixba, a szegmenshez, amihez tartozik.

A: Létezik pokol? Arra a pokolra értem, amire általában gondolunk?

D: Nem tudom, mit értünk a poklon, de a gömb a saját helyére kerül, amely megfelel a tartalmának. A mátrixszegmensünk több szintből áll. A gömbök a nekik megfelelő rezgésszinten vannak.

A: Vannak, és mit csinálnak? Egyszerűen ott vannak?

D: Nem, kapcsolatba lépnek azokkal, akik ott vannak, a nekik megfelelőekkel.

A: De ez nem időveszteség?

D: Én is ezt mondom neked. Mi azt akarjuk, hogy minél hamarabb felnőjünk, és egyúttal, hogy minél hamarabb meghaljunk, hogy visszajussunk a Mátrixhoz. Miért? Még nem sikerült megértenem. A mi helyünk azon a bolygón van, amelynek részei vagyunk. Minél többet kell segítenünk, tökéletesítenünk, el kell jutnunk az igazság és teremtés megismeréséhez, de idejövünk és sietünk, hogy elmehessünk.

A: Felfogod, mit jelentene, ha Hitler, a gyilkosok vagy a diktátorok végtelenségig élnének?

D: Többet nem lenne lehetséges. Ha az emberiség az élethez, békéhez, egészséghez és örökkévalósághoz csatlakozna, nem jöhetnének többet ide, amíg nem válnának olyanná, mint a többiek. Ki lennének zárva a mátrix által a reinkarnáció alól (az itteni reinkarnációra gondolok). Az nem engedné meg többet nekik, a rezgésüknek megfelelően ki lennének taszítva a Föld mátrixszegmenséből és olyan helyre vinnék őket, amely megfelel a rezgésüknek.

Meg kell értened, hogy a többség szabja meg az irányt.

A: Jó lenne, ha a vezetőink egy részét eltávolítanák és elvinnék innen!

D: Akarjátok! Valójában minden egyes vasárnap este akarjuk együtt, hogy akik nem felelnek meg a Mátrix Igazságainak, azok legyenek kiszedve, eltávolítva, elszállítva egy másik szegmensbe!

A: Én azt hiszem, hogy ez egy karma dolog. Ezt érdemeljük.

D: Ostobaság. Ezt mondván, mi egyetértünk velük és ők lényegében a mi segítségünkkel maradnak itt.

Nekünk nincs semmilyen karmánk. Valójában az ember azon a ponton van, hogy befejezze a karma törvényét.

Mi nem tartozunk senkinek, semmivel így tehát nem kell fejet szegnünk. Meg kell mondanunk, mindenki egyedül, kiáltanunk kell a szomszédoknak, rokonoknak: Vége! Elegünk van! Elég volt idáig! Állj! Mostantól kezdve szabadok vagyunk! Kérjük a Mátrixot, hogy vigyen el mindenkit, aki megszegi a játékszabályokat, aki az Igazság ellen szegül, aki valamilyen formán leigáz és elnyom. Az altalajkincsek, a víz, a levegő, az élelem, az üzemanyag, a bolygó gazdagságai mindannyinkat megilletnek. Badarság, hogy teremtésének egy részét Isten csak egyetlen ember, egyetlen család kezébe adta volna. Miért?

Kérjétek a jogaitokat! Saját magatokért, a leszármazottaitokért tegyétek!

A: Milyen szépen és egyszerűen hangzik! Megérted, hogy ez egy utópia? Akik a bolygó gazdagságát birtokolják már évszázadok, generációk óta rendelkeznek ezzel az előjoggal.

D: És az elsőknek ki adta ezt a jogot? Isten döntött így? Van valamilyen papírjuk? Valamilyen egyezségük Vele? Ők egyedül adták maguknak. Elvették azt, ami nem az övéké, de még rosszabb, mindannyinktól elvették.

A: Jó, de ha a tulajdonjogot nem tartanánk be, káosz lenne!

D: Nem, mert akkor az emberek megértenék, hogy minden az övéké és elvehetnének bármit, bármikor, amikor szükségük van rá. Többet venni annál, mint amire szükség van, értelmetlen. Ha nem versengenénk a szomszéddal, ha nem csodálnánk meg egy házat vagy egy autót, akkor mi lenne? Tudd meg, hogy neked is bármid lehet, ha akarod vagy kívánod.

A: Szép lenne!

D: Én csak annyit mondok, hogy így kell lennie és biztosan így is lesz. Az emberek és a bolygó megérdemli ezt. Ahhoz a ponthoz érkeztünk, hogy az emberiségnek kezébe kell vennie a saját sorsát. Hogy saját maga döntsön. Hogy egyedül gazdálkodjon és megfontoljon dolgokat. Hogy megalkossa a maga törvényeit és kiválassza a vezetőit. És többet ne engedje meg, hogy az Igazság és az Élet el legyen véve tőle.

A: És hogy csinálhatjuk meg ezt?

D: Elsősorban, higgyetek abban, hogy minden megváltoztatható. Másodsorban kérjétek a Mátrixtól a rabságból való felszabadítást és a szabad kormányzás jogát.

A: De mi vagyunk azok, akik a vezetőket választottuk!

D: Nem, semmiképpen sem. Ők választották magukat. Máskülönben, akik a bolygót vezetik, mindig ugyanazok. Igaz, hogy változnak, úgy értem fizikailag, név szerint, hely szerint, de ők több ezer éve ugyanazok. Egymást váltják, ide-oda sétálnak, de lényegében, mint gondolat-energia-formák mindig ugyanazok.

A: A különböző okkult szervezetekre gondolsz, amelyekről azt állítják, hogy a világot vezetik?

D: Igen, azzal a módosítással, hogy azok tényleg vezetik. Az egész: a választások, a demokrácia, a szabadság, a törvények valójában egy színlelés, egy csalás. Gondolkodj, ha odatesznek, hogy kötelezően két államelnök közül kell választanod. Az egyik erőszakos, a másik meg gyilkos. Nincs más választásod. Melyiket választod?

A: Egyiket sem. Nem megyek szavazni.

D: Persze, és az egyik mindenképpen győztes lesz. Miért? Mert egyesek azt hiszik, hogy érveik vannak az egyik vagy a másik mellett!

A: Jó, de ha elmegyek, és az egyikre szavazok, a logika azt mondja, hogy a kettő közül csak az egyik fog nyerni.

D: Helyes, de megvan a lehetősége, hogy bojkottáld a választásokat. Hogy kinyisd a szádat. Ha senki nem menne el, ha nulla jelenlét lenne, akkor egyik sem győzne. Ez lenne az első lépés.

A: Igen, de elmennének az embereik, rokonaik…

D: Sokáig érvelhetünk. Máskülönben az életet úgy mutatták be nekünk, hogy logikus legyen. A megérzésre és a lélekre nem szabad hallgatni! Először próbálj meg valamit és csak utána mondd, hogy nem lehet!

A: Talán megpróbáljátok ti, az újonnan jöttek, mert mi elfáradtunk!

D: Igen, egyszerűbb az örökséget okolni… sokkal egyszerűbb, mint rávenni magad, hogy megoldd…

A: Hát ti, a mostaniak, a kristály, indigó gyermekekre gondolok... Apropó, te ezek közé tartozol?

D: Nem. Ők másféle lelkek.

A: Azt hallottam, hogy nagyon különlegesek...

D: Igen, de nem mindenik. Nem mindenik, akinek a felépítésében szerepel a lila szín, azért jött ide, hogy segítse a bolygót. Egyesek azért voltak küldve, hogy destabilizálják, éppen most, ebben a helyzetben. De különben Aghton azt üzeni, hogy nem mindenik hiperaktív és rosszul nevelt gyermekkel kell elnézően bánni. A jó érzéknek semmi köze a mező színéhez. A szülök azok, akik bizonyos szempontból túltengőeknek tartják és megpróbálják a nevelés kudarcát egynéhány olvasott dologra kenni. Ugyanúgy az autizmusnak kevés esetben van köze az e világba való alkalmazkodással.

A: Igen, de azt mondják az autista, hiányosságokkal rendelkező gyermekekről, hogy nem felelnek meg a bolygó rezgésszintjének...

D: Lehetetlen, hogy nem felelnének meg, mivel a Mátrix ugyanazon szegmenséből jönnek. Ők a Föld kezdete óta ott vannak, megfelelnek neki, sőt függnek tőle.

A: És akkor mi van velük?

D: Nem gondolok mindenikre, de a nagyrészük hibázott a bolygó vagy az emberek ellen. Nagy, hatalmas hibákra gondolok. Ők halálukkal a Mátrixban hagyják ennek a súlyát. Ez maga módján a következő életben is kapcsolatba lépik velük és letargiát (közönyt) küld nekik, hogy ne legyenek képesek ugyanazt a dolgot elkövetni és ugyanakkor, hogy visszaküldje nekik azt, amit csináltak. Ezért a társaik elutasítják, kiközösítik őket. Ennek ellenére a mi felelősségünk, hogy segítsük őket, mert ők hozzánk tartoznak, mi magunkhoz. Egy bizonyos szinten összekötődünk.

A: És a többiek, akik nem tartoznak ehhez a kategóriához?

D: Ők nemes lelkek, érzékenyek, különlegesek, de akik az előző létezésük egy bizonyos pontján szintén nagyon megzavarták a mátrix mezőjét. Valójában nagyon kevesen vannak. Onnan ismered fel őket, hogy nem agresszívak és a problémáik ellenére szeretetet sugároznak; csendesek, udvariasak, érzik a közeledés, a kapcsolattartás szükségét, és akik velük találkoznak, barátokként kezelik őket. Ők azok, akik egy jól meghatározott céllal jöttek ide. A többségük úttörő, feltaláló vagy forradalmár volt. Hagytak valamit az emberiség számára, lehet, hogy rosszul használták vagy értelmezték és most azért jöttek, hogy megváltoztassák azt. Forradalmasítani tudnak bizonyos területeket. A problémájuk az, hogy két világban élnek, ha kifejezhetem így magamat. Látják azt, amit mi nem látunk. Az embereknek még nincs meg a képességük, hogy segítsék őket. Teletömik gyógyszerekkel és bizonyos szocializáló programokra teszik.

A: Itt ellentmondok neked! Ezek a dolgok a segítségükre vannak!

D: Nem igaz. Abban segítenek, hogy olyanok legyenek, mint a többiek, amikor ők különlegesek. Békén kéne hagyni őket, az árnyékba maradjanak, hagyni, hogy kifejlesszék igazi képességeiket. Ők azok, akik be tudják bizonyítani, hogy más is létezik az anyagon túl, hogy a gondolat ereje a legerősebb rezgéshullám, hogy a tér és idő uralható, meghódítható.

A: Már elvesztettél! Nem akarok ellentmondani neked! Beszélnél nekem az indigó gyermekekről, akik segíteni jöttek a bolygóért? Ők honnan jönnek?

D: Ők vagy a Földnek megfelelő szegmensből vagy más szegmensekből jöttek. Akik a mátrix ugyanazon helyéről jönnek, azok emelkedett entitások, akik új irányvonalakat nyitnak. Akik máshonnan jönnek, azok magasabb entitások, a Mátrix más szegmenséből származnak, a bolygó segítése a céljuk. Mindkét kategóriának megvan a képessége, hogy tudatosan rákapcsolódjon a mátrix memóriájára és felhasználja a tudását. Ők alkalmazkodnak a legjobban és leghamarabb az új rezgésszinthez. Ők azok, akik képesek lesznek visszaszerezni a Földet, és bánni vele.

A: És velünk, többiekkel, akik nem fognak az új paraméterekre hangolódni, mi fog történni?

D: Ők a Mátrix egy másik szegmensébe lesznek vezetve. Máskülönben a belsejében ez bármikor megtörténik. Egy idő után kitisztulnak a szegmensek. Összegyűlnek azok, akik egy bizonyos energetikai és rezgési szintnek felelnek meg és létrehoznak egy új mátrixszegmenst.

A: Mint egyfajta új közösség?

D: Igen, pontosan. Ezek egy helyre lesznek téve, és ott maradnak, amíg nem indul be egy új tisztulási folyamat.

A: Ez a helyzet, amiben mi jelenleg vagyunk?

D: Gondolkodj, ide is egyforma rezgésűek voltak hozva. Százezer év alatt eltávolodtunk egymástól, és most elérkezett a kiegyenlítődés pillanata.

A: Ez az első kiegyenlítődés?

D: Nem, ez a harmadik.

A: Beszélnél nekem a többiről?

D: Nem, mert nem ismerem azokat.

A: Értsem úgy, hogy időről időre az univerzum szétválasztja az entitásokat? A jók együtt maradnak, és a rosszak elmennek?

D: Nem tudjuk szétválasztani a jót a rossztól. A Mátrix dönti el, ki marad, és ki megy el. Ez egy rezgési tényező.

A: És ez a dolog mindig megtörténik? Egy helyre vihetik az összes szegmens entitásait?

D: Igen, de azoknak rezgésszinten meg kell egyezniük és csak akkor, ha egy új, bizonyos rezgésszintű szegmens létrehozását döntötték el.

A: Hát nem különböznek az univerzumok, bolygók és fajok?

D: Ahogy mondtam, egy bizonyos szinten összekötődünk. Ugyanabból a kovászból vagyunk gyúrva.

A: Igen, de más törvényeknek engedelmeskedünk. Ha összetennénk a földieket és az inaukikat egy helyre, mi lenne?

D: Ez lehetetlen, mert ők rezgésileg nem felelnek meg. Inuakik azok voltak, akik mi most vagyunk. Nem létezik már az Inuán olyan, aki megfelelne a legfejlettebbnek itt a Földön.

A: Vagyis ők jobbak, nyugodtabbak, szeretőbbek?

D: Ők már nem zavarják meg a Mátrixot. Semmivel. Ellenkezőleg, segítik, hogy beállítódjon, pozitívan feltöltődjön.

A: Hogy csinálják ezt a dolgot?

D: A tetteikkel, gondolataikkal és megéléseikkel. Tudják, hogy állandóan ehhez kapcsolódnak és harmóniában élnek vele. Semmi értelme megzavarni az egyensúlyt.

A: Látom, hogy elkezdtél forgolódni. Meg szeretnél állni?

D: Igen, de előtte jó lenne, ha megértenéd, hogy mindennek van logikája. Semmi sem létezik véletlenül és önmagától. Minden dolog vagy minden élőlény mögött egy gondolat bújik meg, egy gondolat- rezgés-forma.

A: Igen, de egyeseket az emberek csinálták. Tehát az ember is tud materializálni dolgokat.

D: Igen. Sajnos nem csak jó és hasznos dolgokat.

A: Az állatok megzavarhatják a Mátrixot?

D: Nem, mert azok a központi gömbhöz csatlakoznak, és ezt védő entitások irányítják, akik nem engedik meg.

A: És az embereknek nincs?

D: Nem, mert ők egyvalamiben mások. Istenhez hasonlóak, akik képesek egy gondolat-formával teremteni.

A: Mondd csak, ezek a ötletek, mint például a találmányok nem léteztek korábban  a Mátrixban, és onnan kivehették azok, akiknek szánták.

D: Igen, mondhatnánk. Egyes ötleteket már korábban kigondolták. Vegyünk  például egy repülőt. Azt több ezer évvel ezelőtt már az első ember kitalálta, aki feltette a kérdést, hogyan lehet a madarakhoz hasonlóan repülni. Mindenki, aki erre a dologra gondolt, hozzátette az energiáját, amikor is egy szép napon, amikor valaki, aki ugyanarra hullámhosszra került, továbbfejlesztette az ötletet és gyakorlatba ültette, materializálta.

A: De nem léteznek Isten által létrehozott gondolatok?

D: Nem. A Föld szegmensében levő gondolatokat az emberek hozták létre. Még léteznek más gondolat-energia-formák, amelyeket más szintek entitásai hoztak létre.

A: Nem értem.

D: Tegyük fel, hogy az inuakik engedélyt adnak a kristályok fényének fémek megmunkálásában való felhasználására. Két megoldás létezik. Vagy reinkarnációra küldenek egy entitást, aki megőrizheti az eredeti mátrixszegmens memóriáját, vagy egy gondolat-energia-formát küldenek a Föld mátrixszegmensébe. A második változatot használják a leggyakrabban.

A: Ez azt jelenti, hogy neked hozzáférésed lévén az Inuakik életének adataihoz, azért jöttél, hogy valami különlegeset hozzál?

D: Igen, de erről a következő alkalommal szeretnék beszélni.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!