Inuaki interjú – 5.rész

Inuaki interjú – 5.rész

A: Szeretnél valami különlegeset elmondani nekem?

D: Nem, kérdezzél csak te. Aghton csak annyit mondott, említsem meg neked, hogy kb. hat ördögűző szertartást csináltak nekem, különböző helyeken. Anyám oda akart tenni, hogy bizonyos dolgokat elmondjak, főleg mert egyes papok nem azok voltak, akiknek látszottak, de meggondolta magát, mert ez a kapcsolat megromlásához vezetett volna köztem és a családom között.

A: Hogy érted, hogy nem azok voltak, akiknek látszottak? Nem voltak papok?

D: De igen, de figyelmen kívül hagyták a saját meggyőződésüket.

A: De ismered azt a szóbeszédet, hogy csináld azt, amit a pap mond és nem azt, amit ő csinál.

D: Nem. Azt kell csinálnod és azt kell mondanod, amit helyesnek és jónak tartasz. Hogy példát adj a saját rezgéseddel és megéléseddel, neked, földi halandónak tanúbizonyság a feladatod. Miért kéne másokat rávenned, hogy olyan dolgokat tegyenek meg, amiben nem hiszel?

A: Mert létezik egy magatartásforma, léteznek bizonyos erkölcsi elvek.

D: Helyes, azonban azokat csak azok hirdethetik, akik hisznek bennük.

A: Rendben, térjünk vissza a csakrákra. Az szerettem volna megkérdezni, inuakiknak szintén hét csakrájuk van?

D: Nem. Tíz van. Van hét olyan, mint a földieknek, meg három, párhuzamos korongokhoz hasonló, amelyek a fejtető fölött helyezkednek el.

A: Úgy értsem, hogy a többiek energetikai szinten azonosak?

D: Nem. Dehogy.

A: De miben különböznek?

D: Nekünk itt a Földön hét csakránk van, de a testünk körül hét, különböző színű energiamező található. Lényegében a csakrák színével azonosak. Egymásba helyezett koncentrikus gömbökhöz hasonlítanak.

A: Ezeket bioenergia-mezőknek nevezzük.

D: Jó, de ezek a bio-mezők a földieknél jellemzők. Az inuakiknál ezek már nincsenek meg. Megvoltak valamikor régen, de amikor a bolygójuk meglépte az ugrást, ezek tökéletes energiagömbökké alakultak át. Ezek aranyszínűek.

A: Milyen célja van ennek a gömbnek?

D: Ez segít a szervezet egyensúlyának beállításában és megőrzésében. Ennek segítségével kommunikálni lehet, mivel amikor ezt szeretnéd csinálni, ez megnövekszik és eljut addig a személyig, amellyel beszélni szeretnél. Ennek a segítségével aktiválódik a Merkaba is. Valójában e gömb segítségével történik minden.

A: És nekünk is ilyen lesz, miután megtörtént az ugrás?

D: Igen, de itt most megpróbálnak egy új kísérletet végrehajtani.

A: Vagyis?

D: Megpróbálják végrehajtani az ugrást és a jelenlegi testet megtartani.

A: De az inuakik nem tartották meg a testüket?

D: Csak a formáját. A testük könnyebb lett, energikusabb, lényegében az egész bolygó megváltozott, úgy szerkezetileg, mint energetikailag. Most megpróbálják megtartani a testet és megváltoztatni az energiáját. Az embereknek megvan az esélyük, hogy megtartsák a jelenlegi testüket. Vagyis, hogy az megőrizze a molekuláris felépítését. Csak a DNS módosul meg. Az embernél pillanatnyilag a DNS kódok egynegyede aktív. A többi nem működik.

A: És mit jelent ezeknek az aktiválása?

D: Aktiválva az összes ilyen DNS kódot az ember képes lesz testében megőrizni a mátrixbeli fényt, rezgést, hangot és információt. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan a teljes Univerzum pulzusára és lélegzetére lesz csatlakozva.

Harmóniában fog élni vele. Látnod kéne a DNS-t, amint az a fény, hang és rezgés továbbítójaként működik.

C: Hogy érted, hogy az Univerzum pulzusára?

D: Az Univerzumnak van egy pulzusa, egy rezgése. Ez a galaxisnak küldődik, majd átveszi a föld, ahonnan felfogja a fej, amely átküldi a szívnek, majd ez szétszórja a testben. Jelenleg így történik, de a DNS kódoknak, amelyek részben blokkolva vannak, az ember csak egynegyedét veszi át a küldött rezgésnek.

A: Neked is csak a DNS-ed egynegyed része aktív?

D: Nem, majdnem 70%-a aktív. Valóban nem vagyok az egyedüli. Sokan vannak.

A: De miért nem aktiválódik mindenkinél?

D: Mert nem mindenki csinálja meg az ugrást. Akik nem jönnek velünk tovább, azoknál nincs értelme aktiválódnia. Ha aktiválódva mennének a mátrixba, az nagy zavarokat okozna, úgy a mátrixszegmensben, amihez tartoznak, mint az entitásoknak. Nekik addig kell a Mátrixban maradniuk, amíg egy másik bolygón nem történik egy hasonló esemény, de ez hátrányosan érintené őket, mert egyetlen élet alatt kéne megoldaniuk minden zavaró gondolat-energia-formát, amit a saját mátrixszegmensükbe küldtek.

A: És akik itt maradnak, azok kódjainak teljes aktiválódása mikor fog megtörténni?

D: Miután megtörtént az ugrás. Azok elkezdenek aktiválódni, de csak azután lesznek a maximumon.

A: Miért?

D: Mert a Föld csak a rezgésszintű ugrás után lesz rendben. Jelenleg a Föld szenved. Tele van ellentétes energiákkal.

A: Vagyis?

D: Te tudod, hogy az egyedüli rezgések, amelyek számítanak, az a gyűlölet és a szeretet? A többi csak leszármazottja ezeknek.

A: De az ember egy élet során keresztül megy az összesen.

D: Igen, de eljött az idő, hogy eldöntsük, melyik oldalon szeretnénk lenni. Eljött az ideje annak, amikor azt éljük meg, amit kibocsájtunk, mivel a Föld már nem vesz át semmit tőlünk, sőt visszaadja azt is, amit a teljes életünk során leadtunk. Ugyanez történik a Mátrixszal is. Egy általános megtisztulás megy végbe.

A: Talán ez az oka a sok betegségnek.

D: Igen, ez is lehet egy magyarázat arra.

A: És hogy szabadulsz meg a sok negatív emóciótól?

D: Hogy megszabadulj a negatív érzésektől, meg kell tanulnod alárendelni magad, szembenézz velük és átalakítsd szeretetté.

A: Jó, de ha félsz a kutyáktól. Nincs mit csinálnod.

D: De igen. Szeretned kell. Minden este beszélj az irányító gömbjükkel és szeretet, megbocsájtás, segítség gondolatokat küldj a Mátrixhoz, az ők fajukhoz. Meg teheted ezt a teljes félelmeddel és gyűlöleteddel. Mindent meg kell keresni és fel kell hozni a tudatosság szintjére, majd át kell alakítani szeretetté és fénnyé. Előtte kell ezt megtenni, hogy az új energiát be tudd fogadni.

A: Ez valami új, speciális energia?

D: Nem, ez női energia.

A: De az létezik már!

D: Igen, de nem volt kifejező energia. A teljes idő alatt a Földet férfi energia vezette. Most ez a dolog meg fog változni. Az új rezgéssel, a női energia egyenlő lesz a férfiével.

A: Úgy sejtem, ez egy jó dolog! Láttam, mi történt a férfi energiával.

D: Természetesen ez egy jó dolog, mert mindkét energia ki fogja egyenlíteni rezgésileg és energetikailag a Földet. Egyfajta erő egyensúly lesz.

A: Tudott tény, hogy ha az erők egyenlők, azok semlegesítik egymást,

D: Ami jó, mert ez egyensúlyt és tökéletességet jelent.

A: De a nők is vezettek egy adott pillanatban.

D: Igen, aztán jöttek a férfiak, majd megint a nők és újból a férfiak. Négy hasonló ciklus volt, és most az ötödikbe fogunk belépni. Valójában ez megfelel bizonyos eseményeknek.

A: Milyen eseményeknek?

D: Volt a tűz ciklusa, majd a föld, ezt követte a levegő és a víz ciklusa.

A: És mi maradt még?

D: Maradt az éter ciklusa. Most fogunk belépni ebbe. Úgy gondolok az éterre, mint a Mátrix állapotára, és ahogy a Mátrixban minden egyensúlyban van, itt is egyensúlyban kell lennie.

A: Mondd csak, ezek a ciklusok meg voltak előre tervezve?

D: Minden meg van tervezve. Az Univerzumban minden egy bizonyos logika  szerint működik. Semmi sem történik véletlenszerűen.

A: Milyen logika szerint?

D: Ezek egyetemes törvények. Az Univerzum ezek szerint működik, de az összes a szeretetből származik.

A: Amikor szeretetről beszélsz, akkor a földi szeretetre gondolsz?

D: Az a szeretet, amit itt tapasztalhatunk, egy apró része a szeretet Mátrixban lévő gondolat-energia-formájának. Itt nem tud teljesen tudatosulni benned.

A: Adnál egy példát?

D: Az Univerzum szeretete a földi harmónia, béke, megelégedettség, tisztelet, megértés, önmagunkkal való megbékélés, csend állapotának az egyvelege. Valami ilyesmi.

A: Addig még sok van!

D: Nem, ellenkezőleg, már nincsen sok.

A: Te azt hiszed, hogy az emberek olyan hamar lemondanak a régi szokásaikról?

D: Igen, mert akik maradnak, új tudatossággal fognak rendelkezni. Más rálátásuk lesz a egészre. Ők automatikusan az új energiára és információra fognak kapcsolódni, és ebből kifolyólag az énjük elkezd átalakulni, formálódni. Mindenkinek belülről fog jönni.

A: És energiailag hogy fog ez megmutatkozni?

D: A csakrák kinyílásával, amelyek maximális kapacitáson és optimális paramétereken fognak működni. Abban a pillanatban, amikor a legfelső központja eléri a maximumot, megkezdődik a másik három aktiválódása. Ezek nem egymást követően fognak beindulni, hanem amikor az első korong eléri a maximális aktiválódás felét, akkor kezd aktiválódni a második. Amikor az első teljesen kész, és a második a felénél tart, akkor indul be a harmadik. A második befejeződésével a harmadik még csak félig van aktiválódva.

A: És a harmadik befejeződése?

D: Ez egyéntől függ. Nem törvényszerű. Egyesek hamarabb megcsinálják, mások később.

Csak azután fog az aranygömb aktiválódni, amilyennel az anuakik is rendelkeznek.

A: De nem lesz eltérés az emberek között?

D: Nem, mert a gömbök aktiválódása egyidejűleg fog történni. Akárhogy is ez függ a Föld rezgésszintjétől. A mátrixbeli aktiválási jel csak akkor fog megjelenni, amikor a Föld és az emberek egyazon frekvencián lesznek.

A: De ha lesznek még olyan személyek, akik soha nem tudnak teljesen aktiválódni?

D: Ez lehetetlen. Meg kell értened, hogy csak energiáról van szó. A befogadási viszont emberről emberre változik.

A: De megtörténhet, hogy száz évig fog eltartani?

D: Nem. Semmiképpen sem.

A: Hogy gondolod, mennyi ideig fog tartani ez az asszimilálódás? A maximumra gondolok.

D: Vagy három évet, ha a jelenlegi időben mérjük.

A: Mindig jelenlegi időt mondasz. Miképpen lesz akkor az idő számolva?

D: Nem lesz többet idő.

A: Vagyis nem lesz többé időmértékegységünk, óránk, percünk?

D: Nem, mert nem lesz többé idő.

A: Jó, de akkor nem lesznek évek, honnan tudhatod hány éves vagy?

D: Többet nem lesz életkorod. Meg kell értened, hogy az idő a jelenlegi gondolkodásunktól függ. Az Univerzumnak nincs kora. Az csak létezik. Az idő csak egy vonal. Elindulsz egy pontból és elérkezel egy másikhoz. Az Univerzumban egyszerűen mindenhol ott vagy, nem kell elindulnod valahonnan és elérkezned valahová.

A: Igen, de valamihez viszonyítanod kell magad.

D: Igen, az Univerzum szívveréséhez fogjuk magunkat viszonyítani.

A: Azt mondtad nekem, hogy ti a bolygó forgását számoljátok. Tehát kell lennie egy időegységnek!

D: Így van, de a rotációkat az Univerzum pulzusa szabályozza. Inua olyan, mintha a Mátrix egy szíve lenne. Ugyanúgy, ahogy a mi szívünk ver, úgy forog Inua a Mátrix pulzusával teljes összhangban.

A: Inua a Mátrix szíve?

D: Egyike a Mátrix szíveinek. Így mondanám, hogy megértsd. Az összes bolygó, amely megcsinálja az ugrást, egyfajta szív lesz. Pontosabban, rákapcsolódik az Univerzum pulzusára és tökéletes harmóniában lesz vele.

A: Azt mondtad, hogy megpróbáljuk testben véghezvinni az ugrást. Miért?

D: Mert ezt a kísérletet soha nem hajtotta végre senki, és ahogy az Univerzumban mindent kikísérleteznek, ennek is eljött az ideje.

A: És úgy adódott, hogy most mi vagyunk a soron?

D: Így mondhatnánk.

A: De a többi bolygón, amely megcsinálta az ugrást, ugyanúgy történt?

D: Nem. Mindeniken volt valami új.

A: És te idejöttél, hogy megtapasztald ezt az ugrást?

D: Nem. Engem küldtek, ahogy a többi inuakit is, hogy megmagyarázzunk  bizonyos dolgokat nektek, hogy a bolygón minél többnek sikerüljön. Megpróbáljuk tömegesen felkelteni a tudatosságot és ez a dolog csak üzenetközvetítőkön keresztül valósulhat meg.

A: Azokra a tényezőkre gondolsz, amelyek azután jönnek?

D: Nem, arra gondolok, hogy a földieknek meg kell tudniuk, hogy kik is igazából, honnan jöttek, kik vezetik őket és hol a helyük az Univerzumban.

A: Kik vagyunk mi?

D: (megváltozott hangon) Én Agthon vagyok és azért jöttem, hogy elmondjam nektek, hogy fénylények vagytok. A Mátrix gyermekei vagytok, talán a legtökéletesebbikjei ennek. Magatokba foglaljátok a Mátrix összes elemét, úgy rezgésszinten, mint energetikailag. A felsőbbrendűséget, a tökéletességet, a végtelent képviselitek, és ezért kell így megnyilvánulnotok. Az Univerzum pulzusából, a Teremtő lélegzetéből, és Isten akaratából vagytok létrehozva.

Az Ő gyermekei vagytok és rendelkeztek a képességeivel, a potenciáljával és a hatáskörével. Megvan most az esélye, hogy aktívvá váljatok, hogy tudatosan részt vegyetek, hogy társ-Teremtőkké váljatok. Ébredjetek fel!

Ezeket a dolgokat hallva látom, hogy Dávid a kanapéra esik. Hozzásietek, de nem emelem fel, mert kinyitva a szemét ezt mondja:

  • Bocsáss meg, de egy erős áramlatot éreztem, amely végighalad a testemen és rosszul lettem.

Egy pohár vizet nyújtok oda neki, elkerülve, hogy megemlítsem, hogy az utolsó mondatokat más hangon mondta.

A kék szemébe nézek, egy hét éves gyermek szemébe, és arra gondolok, vajon az Univerzum hány titka rejtőzhet mögötte.

Azt tanácsolom, hogy ma álljunk meg itt! – mondom én, véget vetve a beszélgetésnek.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!