Inuaki interjú – 7.rész

Inuaki interjú – 7.rész

A: Azt mondtad, hogy ma a Földről akarsz beszélni.

D: Igen. Azt szerettem volna elmondani, hogy mindaz, ami megtörtént az Inuán, a gyarmatosításra gondolok, az megtörtént a Földön is.

A: Kik gyarmatosítottak minket?

D: Szintén az anunnakik. Kb. ötszázezer földi évvel ezelőtt, leszállt ide egy hajó, amely talaj- és vízmintát vett és aztán elment, hogy idővel más hajók társaságában érkezzen vissza és megtelepedjenek itt. A cél ugyanaz volt. Az  ásványkincsek kitermelése. A visszatérésükkor inuakikat hoztak az Inuáról. Mivel túl fáradságos lett volna a létező lakosságot megtanítani, hogy a fejlett gépeikkel dolgozzanak, odatették az inuakikat, hogy azok dolgozzanak. Így tehát ezek elkezdtek dolgozni, de kiderült, hogy az erejük nem elegendő, sőt még egy lázadást is kirobbantottak. Ez arra késztette az inuakikat, hogy munkára késztessék az embereket. De az is kiderült, hogy azok nem voltak eléggé fejlettek, hogy lépést tartsák az inuakikkal, csak összezavarták őket. Így jutottak el a Föld lakosságának genetikai módosításához, csakhogy a felhasznált DNS-t nem közvetlen maguktól vették, hanem az inuakiktól.

A: Azt mondod, hogy mi rokonok vagyunk?

D: Igen.

A: Vagyis mi rendelkezünk a ti DNS-etekkel?

D: Igen. Ti nekünk köszönhetően léteztek, mint faj. A Föld akkori genetikai állományára rátevődött a mi genetikai állományunk és így jött létre a mai emberi faj.

A: És miért nem hasonlítunk hozzátok?

D: Az anunnakik mindig megtartják a külső fizikai formát, mivel az a származási környezethez igazodik. A fizikum teljesen megfelel a bolygónak.

A: Létezik egy olyan tudományos hipotézis, amely szerint egy adott pillanatban az emberi DNS sok módosuláson ment keresztül, és talán bolygószinten is egy közös ősünk van, amely 180-300.000 évvel ezelőtt élt Afrikában.

D: Így van. Ez igaz. Akkor történt meg a DNS első módosítása.

A: Az első?

D: Igen, mert most kb. negyvenezer éve, a létező DNS-re az anunnakik rátették a saját genetikai anyagukat.

A: De miért?

D: Mert eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor az emberek kezdtek ráeszmélni, hogy ők kik valójában, és arra gondoltak, hogy megközelítvén a saját testfelépítésüket, talán elfogadjuk őket.

A: Tehát mi az inuakik, az anunnakik és a primitív emberek DNS kombinációjával rendelkezünk.

D: Igen.

A: Ha jól ítélnénk meg, akkor inkább anunnakik vagyunk, mint mások.

D: Nem, mert a második módosítást nem sikerült a teljes lakosságra megcsinálni, és ezért egy keveredés alakult ki azok közt, akik közvetlenül az anunnakiktól kapták meg a DNS-t, és akik az inuakiktól rendelkeztek ezzel. Voltak tiszta vérvonalak is, akik megőrizték az anunnaki vér tisztaságát.

A: De mostanság nagyjából egyformák vagyunk, nem?

D: Nem. Ma is ugyanazokat a szabályokat követik. Még léteznek tiszta vérvonalak.

A: Azt akarod mondani, hogy léteznek olyan családok, amelyek tiszteletben tartják a származásukat és nem fogadják el a vérkeveredést?

D: Igen.

A: És mi történt az anunnakikkal, amikor elmentek?

D: Ők nem mentek el. Itt vannak közöttünk, csak visszahúzódtak.

A: Hallottam még ezt az elméletet, de nem tudom, mit higgyek?

D: Én nem akarok senkit sem meggyőzni. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ők azok, akik minket vezetnek. Igaz, hogy a háttérből, de ők irányítják a világot.

A: Mond csak, ezek az anunnakik hasonlítanak valamennyire a hüllőkhöz, csak két lábon járnak?

D: Igen.

A: Léteznek olyan mendemondák, amely szerint ezek hüllőszerűek.

D: Nevezd úgy, ahogy akarod, de ezek az anunnakik közvetlen leszármazottai, az utódaik.

A: Ismerem az elméletet, de nehéz elhinnem. Senki nem látta, nem tudja ezt pontosan…

D: De igen, pontosan tudják, ismerik őket, még a kormányok is nekik dolgoznak. Mi csak egy kis részük vagyunk.

A: Ezek szerint csak egy részünk van tőlük.

D: Nem, még van a fejben valami, ami a negatív emóciókért és az agresszivitásért felel.

A: Elmondanád, te hogy látod, hogy vezetnek minket?

D: Kb. 6500 évvel ezelőtt tömeglázadások miatt az anunnakik úgy döntöttek, hogy visszavonulnak, de nem a szó szoros értelmében, csak, hogy a háttérből dolgozzanak. Ezért ők létrehoztak egy pár titkos társaságot és nagy vonalakban megfogalmazták a jelenlegi vallásokat. Kiképezték a papokat és odaállították, hogy szolgálják őket, bevezettek egy pár dogmát és féligazságot, ami elég hatásosnak tűnt, mert az embertömegek elkezdték tisztelni és elkezdtek hallgatni rájuk.

A: A múltban valóban léteztek emberáldozatok, de az istenek tiszteletére tették.

D: Igen. Ugyanazok az istenek voltak. De ezeket a rituális gyilkosságokat ma is gyakorolják. Meg kell értened, hogy ők ezektől a dolgoktól függnek, mert ez jelenti az élelmet számukra. Az egyik ilyen titkos társaság célja ezeknek a tanításoknak a továbbadása. Ma ezek az okkult szervezetek a teljes földön megtalálhatóak és az összes társadalmi rétegben tevékenykednek.

A: Ezt hogy csinálják? Ők a kormányokon, bizonyos intézményeken vagy cégeken, a bankrendszeren, a katonaságon és rendőrségen, a törvényeken, az iskolán, a médián keresztül dolgoznak. Ők mindenhol ott vannak, azoknak az embereknek köszönhetően, akik kiszolgálják őket, akiket kiképeztek erre, akik a maguk során másokat képeztek ki és így tovább. Ők azok, akik jelenleg minket, a világot vezetik.

A: Jó, de hogy sikerült ez nekik?

D: Ők egy régi fajt képviselnek. A tudásuk ősrégi és nagyon fejlett. Uralják az anyagot, ismerik az Univerzum összes aspektusát, jó asztrológusok. Befolyásolhatják az emberi elmét, az időjárást, az energiát, a lelki nyugalmat, egyszóval bármikor bármit akárhányszor megcsinálhatnak. Felhasználták a vallásokat, hogy saját érdekükben hibás, természetellenes tanokat ültessenek be az emberekbe. Azt hitették el az  emberekkel, hogy az asztrológia és a gyakorolt tudás sátánista tanok. Azt az elképzelést keltették az emberekben, hogy az álmok az ördögtől származnak, amikor az ördög, ahogy mi elképzeljük nem is létezik, és az álmok valójában az Univerzum és a Mátrix közti kapuk. A Föld összes kedvező és potenciálisan sugárzó pontjára emlékműveket vagy különleges épületeket építettek, hogy megszüntessék azokat. Semmilyen formán nem szerették volna a lakosság elbutítását megzavarni.

A: És mégis, hogy lettek ők a világ vezetői?

D: A vallások segítségével, ami egy rugalmas dogmázási és az intuíció megszüntetését célzó programot követett, a politika és különösképpen a bankrendszer segítségével. Ők lényegében a mi pénzünk. Ők adnak nekünk enni, meleget, lakást, iskolát, szabadságot, egészséget és abszolút mindent ők biztosítanak a számunkra. A királyi családok az egyenes ágú leszármazottaik. Az elnökeink vérében az ő vérük folyik. Mindenik valamiképpen kapcsolatban áll ezekkel az titkos társaságokkal.

A: De ezek a királyi családok és elnökök tudatában vannak ennek?

D: Igen. Ők ismerik a származásukat, tiszteletben tartják és egyetértenek a szervezet határozataival. Ők azok, akik manipulálnak, kormányoznak és irányítják az életünket. Mi értük születünk, élünk és meghalunk.

A: De léteznek bizonyos spirituális mozgalmak, amelyek már tudják ezeket és el is mondják.

D: Így van, de ezek közül egyeseket éppen ők támogatnak speciálisan azért, hogy hozzáférjünk az információkhoz és elferdítsük azokat.

A: Ez azt jelenti, hogy ez egy ördögi kör. Bármit is csinálunk, rabok maradunk.

D: Nem. Nekünk a lelkünkre kell hallgatnunk. Elsősorban. Senki sem áll a teremtés fölött, mindannyian egyformák vagyunk, így senkinek sem áll jogában megmondani, hogyan gondolkodjunk, mit higgyünk, mit tanuljunk.

A: De mégis, a tudomány hasznos. A segítségével fejlődtünk, tanultunk meg bizonyos dolgokat.

D: A tudomány szintén az övék. Valamelyest átvette a hit szerepét. A jelenlegi tudománynak nincs mit kezdenie a Valódi Mátrixszal. Ez egy indukált tudomány, egy olyan tudomány, amelyet azért hoztak létre, hogy összezavarjanak, amelynek nincs semmi köze a valósághoz. Egy adott ponton az ember evolúciója során kétségek merültek fel a vallásos dogmákkal szemben, és akkor az anunnakik, meg kellett találják a módját annak, hogyan uralkodjanak tovább, hogyan folytassák a tanok beültetését, az elbutítást és így jelent meg a tudomány.

A: De mitől féltek?

D: Attól a perctől, amikor az ember felébred és megérti, hogy a testen túl is létezik, hogy része az Egyetemes Tudatosságnak, hogy szabad és végtelen akárcsak a Teremtés.

A: És ha rájönnek, mi fog történni? Semmi!

D: Az emberek legyőzik és elűzik őket. A problémájuk az, hogy nincs, ahova menjenek. A bolygójuknak vége, más égitestek pedig számukra elérhetetlenek. Elérkeztek ahhoz a ponthoz a Mátrixban, ahol az megmódosítja őket, mint fajt, először megszünteti, majd átalakítja. És ők nem akarják ezt. Félnek tőle.

A: Én még mindig nem értem, hogy csinálhatnak bármit! Miért nem leplezik le őket!

D: Hát, ha ők irányítanak mindent, ki tudná őket leleplezni? Mindenki, aki megpróbál valamit mondani, egyenesen sarlatánnak, bolondnak vagy rosszakarónak van bélyegezve. Az árnyékbeli vezetőink az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építették ki. Megmondják, hogyan gondolkodjunk, miben higgyünk, hogyan reagáljunk, mit együnk, mit igyunk, mit hallgassunk. Kivétel nélkül minden be van programozva, ki van számolva és végre van hajtva. Semmit sem felejtenek ki. Gondolkodj csak, amikor egy kutató egy olyan felfedezést tesz, ami nem felel meg nekik, százan ugranak fel, hogy ellentmondjanak, de amikor egy tudományos elvet szeretnének bevezetni, százan jönnek, hogy alátámasszák. Valóban még léteznek olyan emberek, akiket nem lehet meggyőzni, akik hisznek a jóban és kinyilvánítják azt. Ezeket vagy kirekesztik, kinevetik, megbélyegzik, vagy balesettel, váratlan halállal vagy „öngyilkossággal” félreállítják. Mindent a legkisebb részletekig kiszámolnak és felügyelnek.

A: Jó, de ha lenne egy halom ember, aki hasonlóan gondolkodna, akkor nem lenne mit csinálniuk. Nem ölhetik meg a teljes bolygót! Talán léteznek olyan személyek a rendszerben, akik ismerik és elmondanák az igazságot.

D: Akik a rendszerben vannak, akik ismerik az igazságot és nyilvánossá szeretnék tenni, azokat félreállítják, tehát nem jelentenek veszélyt, ami meg a nagytömegeket illeti... A dolgok másképpen állnak. Mi mentális befolyással és kémiai vegyszerekkel vagyunk ellenőrizve és irányítva.

A: Kémiai vegyszerekkel?

D: Igen. Minden, amit élelemként és italként kapunk, orvosságok, a víz, amivel megmosakszunk, abszolút minden programozva van.

A: Elmondanád pontosabban?

D: Minden kémiai vegyszer, amit a vízhez és élelmiszerhez adnak, a konzerváló porok, adalékok, gyógyszerek speciálisan arra vannak csinálva, hogy az emberi agy bizonyos stimulánsokra reagáljon, vagy ellenkezőleg, ne reagáljon.

A: De a gyógyszerek életeket mentenek!

D: Igen. Egyesek. Mások viszont arra vannak kifejlesztve, hogy az ember eltávolodjon a Elsődleges Forrástól.

A: Talán, de nagyon nehéz határvonalat húzni, mit csinálnánk antibiotikumok, vakcinák nélkül...

D: A vakcinák a legnagyobb átverések. Azok a immunrendszert támadják meg. Én nagyon rosszul éreztem magam az utolsó beoltásnál, amit rám kényszerítettek. Tisztán láttam, ahogy a szervezetbe bevitt mikrobák megtámadták a csakrákat, destabilizálva azokat, hogy aztán az egész testem reszkessen, negatívan befolyásolva nyirokcsomót és a mirigyeteket.

A: De a gyógyszerek jót is csinálnak!

D: Igen. De nélkülük is lehet élni. Valójában azok több rosszat csinálnak, mint jót. A betegség egy jel, egy figyelmeztetés, hogy valamit rosszul csinálsz. Talán ahol vagy, ott szennyezett a levegő, talán az élelem rossz, talán a gondolataid és érzelmeid hibások. Ahelyett, hogy pasztillákat szednél be, meg kéne vizsgálnod ezeket a tényezőket. A pasztillák, ahogy én látom, nem csinálnak egyebet, csak tompítják a tüneteket, de nem jutnak el az okozóhoz. Abban a pillanatban, hogy lenyelsz egy tablettát, az szétbomlik a szervezetben és energiává alakul. Ez az energia különbözik, a tabletta alkotórészeitől függ. Ahogy a szervezetbe jut, beállítja a váladékait, megnövelve, vagy csökkentve a váladékok mennyiségét, ami javuláshoz vezet, de ez a dolog helytelen. A szervezet sokkal pontosabban tudná ezt szabályozni, ha eltávolítanák a betegség okát.

A: Talán, de az ellenszer felfedezése csodálatos volt.

D: Igen, de a valóságban ez szabályozza a szervezetet. Minél több antibiotikumot veszel be, a szervezet annál jobban védekezik, beállítja magát, eljutván ahhoz a ponthoz, amikor már nem válaszol. A baktériumok és vírusok részei az életünknek, a bolygóé. Mi a kezdetektől fogva velük élünk. El kell fogadnunk azokat. Tulajdonképpen a szervezetünk tudja ezt. Tudja, hogy minden ki van számolva.

A: De az anunnakik, akikről azt állítod, hogy irányítanak minket, hol vannak most?

D: Azok velünk együtt élnek. Elbújnak a tekintetünk elől, az időszakos érzékleteink elől is. Úgy mondhatjuk, hogy ők egy másik dimenzióban vannak, de most itt élnek. Ők aktívan részt vesznek a mi életünkben, de mi nem vehetünk részt az övékében.

A: De konkrétan hol vannak?

D: Nekik hatalmas földalatti bázisaik vannak, afféle városok. Ott laknak, de ők a felszínen is tartózkodnak. Közöttünk vannak és találkozunk velük, de nem ismerjük fel őket.

A: Vagyis nem látjuk, láthatatlanok?

D: Nem, láthatóak, de ők egyfajta energia mezőt vetítenek ki maguk köré, ami segítségével olyan kinézetük lehet, amilyent csak akarnak. Ez az oka annak, hogy felismerhetetlenek.

A: Mivel védekeznek?

D: Az elméjükkel.

A: Nem használnak gépeket, valamit?

D: Nem. A mentális erejük magasabb rendű az emberekénél, ezért nekik ez egy fajta játék. Ők egy képet erőltethetnek ránk, egy fajta projekciót, anélkül, hogy erőlködnének.

A: És így közlekednek szabadon közöttünk?

D: Nem csak közlekednek, vezetnek is minket, sőt közös háztartásban is élhetnek velünk. Néha főnökeink vagy kedveseink, barátaink...

A: Vagyis összeházasodhatsz egy anunnakival anélkül, hogy tudnál róla?

D: Lehetséges lenne, de az ilyesmi kizárt, mert ők nem keverednek fajon kívüliekkel.

A: Még az ők DNS-üket hordozóakkal sem?

D: Csak bizonyos esetekben. Néha eldöntik, hogy szükség van a vérvonal felfrissítésére és akkor elfogadnak kívülálló személyeket, de csak egy körültekintő vizsgálat után.

A: Milyen vizsgálat?

D: Genealógiai, személyiség, asztrológiai jellegzetességek és sok másféle...

A: Asztrológiai jellegzetességek?

D: Igen. Elsősorban. Tudják, hogy a bolygók behatásának fontos szerepe van az ember személyiségében. Máskülönben az asztrológia a legidősebb tudomány. Benne rejlik összegyűjtve az Univerzum összes tudása.

A: Nem tudtam, hogy ilyen fontos.

D: Mert nem szabad tudnunk. Azt mondták, hogy az asztrológusok varázslók, hogy az ördögtől származnak, de most amikor ezek a felcímkézések nem befolyásolhatnak senkit, úgy állítják be nekünk, hogy az csak idővesztés.

A: Miért?

D: Mert ennek segítségével ráhangolódhatsz az Univerzumra. Összhangban lenni az égitestekkel azt jelenti, hogy összhangban élni a teremtéssel. A tudatalattink szintjén mindannyinkat befolyásol a Nap, a Hold és a bolygók. A Föld egy óriási mágnes, amely a saját tengelye körül forogva mágneses mezőt hoz létre. Ennek a mágneses mezőnek fontos behatása van a földi életre. Léteznek kozmikus ciklusok, nappulzusok, elektromos jelek, elektromágneses szelek. Az emberek figyelniük kéne ezekre a dolgokra. Különböző időciklusok vannak az aratásra, szüretre, bizonyos dolgok elvégzésére, gyermekcsinálásra és ellenkezőleg is, léteznek végzetes időciklusok, mindennek értelme van. Semmi sem véletlen.

A: De nem értem. Miért rejtenék el ezeket? Nekik is előnyös lenne.

D: Nem lenne előnyös, mert az ember megértené az élet értelmét. Tudatosan élve hozzáférésünk lenne a Mátrix kifogyhatatlan tartalékaihoz. Meggyógyulnánk a kozmikus energiát használva, megfelelő időpontokban művelnék meg földjeinket és ez mértéktelen terméshez, gazdagsághoz vezetne. Nem használnának már rovarirtókat, mert egyszerűbb lenne a kártevőket a holdciklus bizonyos fázisaiban más leszedett növényekkel elpusztítani. Ha figyelembe vennék a bolygókat, a gyermekek életképesek, jobbak, tehetségesebbek lennének, különböző feladattal és egymáshoz közel álló testfelépítéssel jönnének a világra.

A: Hogy tudnád más növényekkel elűzni a kártevőket?

D: Igen, a kártevők elpusztíthatók növények segítségével. Lévén úgy, hogy bizonyos típusúakat ültetsz a zöldségek és gabonák sorai közé, lévén úgy, hogy meglocsolod azok nedvével. A valósághoz viszont közelebb áll, hogy elültess egy növényt, mind megöld azt.

A: Adj egy példát egy ilyen növényre.

D: Büdöske (bársonyvirág). Megvédi a zöldségágyásokat, még a málnát és az epret is a kártevő férgektől. Ha helyenként egy-egy szál büdöskét ültetsz az ágyások közé és a végükbe, a veteményesed védve lesz. Tudom biztosan ezt. Megmondtam a nagyszüleimnek is, akik az elején nem hittek nekem, de utána bebizonyosodott, hogy igazam van. Nem volt több problémájuk az eperrel.

A: De mit csinál a büdöske? Hogy befolyásolja a kártevőket?

D: Olyan anyagot választ ki, amely elűzi a kártevőket, akárcsak egy speciális energiát, amely megvédi a növényt, és amely kapcsolatba lépve a féreg energiamezőjével, rákényszeríti, hogy elhagyja a helyet. Valójában a büdöske saját magát védi ezzel, de hasznos lehet a környezetében levő növényekre nézve is.

A: És sok ilyen fajta virág van?

D: Igen. Valójában az összes növény jó valamire. Semmi sem fölösleges. Az emberek is kezelhetik magukat velük, de két tényezőt kell figyelembe venni: az asztrális időszakot, amelyikben leszedik és a személyt, aki leszedi.

A: Az is számít?

D: Igen, mert bizonyos időszakoknak maximális gyógyító hatásuk van, és nagyon fontos a leszedő lelki állapota, mert ő az, aki először ráteszi a kezét, átveszi az energiáját vagy módosítja.

A: Nem tudtam!

D: Annak a személynek, aki leszedi egészséges, csendes és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez nagyon fontos.

A: Így van, de ezek a dolgok ismeretlenek.

D: A növények élő létezők, csodálatosak, jók. Ők azért vannak itt, hogy segítségünkre legyenek és segítsenek nekünk. Sajnálatos módon, mi megöljük, levágjuk, majd eldobjuk őket. Ahogy a fenyőket is. Ha hallanád a sikoltásaikat, amikor kivágják a fákat! Hiába! Senki sem hallja meg!

A: Azt mondtad, hogy tetszik a Karácsony!

D: Igen. Nagyon tetszik, viszont mint megélés, rezgés. Az a szerencsém, hogy anyám régebben egy műanyag fenyőt vásárolt. Nagyon szép, és akárhogy is a gondolat számít. Nem hiszem, hogy meg tudtam volna lenni otthon egy halott fával, és még örvendjek is neki! Máskülönben az embereknek megvan ez a képessége, hogy megöljék a bolygót és még örvendjenek is ennek!

A: Vagyis?

D: Vagyis mi megöljük a bolygót, kiürítjük a tartalékait és boldogok vagyunk! De a következő alkalommal szeretnék erről beszélni.

A: Jó, akkor megállunk.

Dávid távozása után jó néhány percig csak ülök és gondolkodom, próbálom megérteni az információkat. Emlékszem, hogy olvastam David Icke1 könyvében, a Felsőbbrendű Titokban, a sumérok agyagtábláinak fordításáról, amely táblákat 1850-ben fedeztek fel, Bagdadtól kb. 400 km-re. A szöveget Zecharia Stichin fordította le, egy híres kutató, történész, író és nyelvész.

Ő azt állítja, hogy a táblák információkat tartalmaznak egy felsőbbrendű fajról, nevezetesen AN.UNNAK.KI, amely eljutott Sumériába és amely egy Nibiru nevű bolygóról jött. Stichin az állítja erről a bolygóról, hogy 3600 éves keringési ideje van, ami a Jupiter és a Mars között kezdődik és a Plutón túlra nyúlik, messze a világűrbe. A táblák fantasztikus pontossággal mutatják be a naprendszert és a bolygókat is, megadva a pontos nagyságukat és pályájukat.

Stichin azt mondja, hogy ezek az Anunnakik 450.000 éve érkeztek a Földre  aranyat keresvén. A mai Afrika egy földterületére szálltak le, hogy kibányásszák az altalajkincseket. Az elején a bányákban csak az anunnakik dolgoztak, de idővel ezek fellázadtak és az elit úgy döntött, hogy egy hibrid fajt hoz létre, amely képes a munkára. Több lehetőséget is megpróbáltak, de végül az ember mai alakjánál maradtak. A táblák leírják, hogy olyan genealógiai vonalakat is létrehoztak, amelyek az ők nevükben kormányozhattak, sőt elmeséli azt is, hogy jöttek létre a királyságok.

Érdemes megjegyezni, hogy az ember evolúciójának története azt állítja, hogy 200.000 éve fajunk egy tökéletesedési folyamaton ment keresztül. A Homo erectus egyből Homo sapiens lett, ahhoz, hogy kb. 35.000 éve ezelőtt egy újabb impulzust kapjon és Homo sapiens sapiens-é alakuljon, a mai emberé. Melyek voltak ezeknek a fejlődési időszakoknak az okai, nem tudja senki, és annál kevésbé lehet megmagyarázni azt. Mi több, tudományos kutatások igazolják, hogy mindannyinknak egy nőnemű közös őse van, aki Afrikában élt 140-300.000 évvel ezelőtt.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!