Tag Archives: apokrif evangéliumok

PÉTER KÉRÜGMÁJA

PÉTER KÉRÜGMÁJA (töredék) 1. Péter kérügmájában találod a „törvényt és az igét” mely az Urat előre hirdeti. 2. . . . mert nem kinyilatkoztatásból, hanem körülírásból ismerik Istent a görögök közül a legtekintélyesebbek, azt mondja Péter a kérügmájában: „ismerjétek meg, hogy egy az Isten, aki minden dolog kezdetét megalkotta, akinél a bevégzés hatalma van”, és…

Apokrifek

TÖREDÉKEK A PÉTER-EVANGÉLIUMBÓL I.

PÉTER EVANGÉLIUMA (nem azonos az Akhmim-i töredékkel!) Fordította: Vanyó László 1. Mi ugyanis testvérek Pétert is, és a többi apostolt is úgy fogadjuk el, mint Krisztust, a nevükben készített hamis iratokat azonban, mint hozzáértők elutasítjuk, tudván, hogy ők ilyeneket nem hagytak ránk. Nálatok voltam, úgy sejtettem, mindent igaz hittel végeztetek, s nem kerülte el figyelmemet…

Apokrifek

Az apokrif apokalipszisek és az apokrif prófétai irodalom sajátos egységet alkotnak. Olyan pszeudo-iratokat sorolunk ide, amelyek az Isten emberek elől elrejtett világába akarnak bepillantást adni olvasóinknak, ilyenképpen vagy a kezdeti, teremtéstörténeti eseményeket, vagy a világmindenség Istentől rendelt jövőjét akarják feltárni, vagy a mennyei világba akarnak betekintést nyújtani. Apokrif Apokalipszisek EZDRÁS APOKALIPSZISE MÓZES APOKALIPSZISE AZ INTELMEK…

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!