Tag Archives: Apokrifek

Barnabás evangéliuma 61-70

fejezet Ezeket mondván, Jézus megmosakodott, együtt a tanítványaival, Isten, Mózes könyvében leírt törvénye szerint; és azután imádkoztak. És a tanítványok, látván [Jézus] szomorú, egyáltalán nem szóltak hozzá egész nap, ám mindegyiküket félelem-sújtotta a szavai nyomán. Ezután Jézus kinyitotta a száját, az esti [imát] követően, azt mondta: „Milyen családapa az, aki ha megtudja, hogy egy rabló…

Barnabás evangéliuma 41-50

fejezet Ezek után mindketten felismerték, hogy meztelenek, és, révén szégyellték, fügefaleveleket szedtek, hogy felruházzák titkos részeiket. Amikor dél elmúlt, az Isten megjelent és hívta Ádámot, mondván: ’Ádám, hol vagy?’ Ő így válaszolt: ’Uram, elrejtőztem a jelenléted elöl, mert a feleségem és én meztelenek vagyunk és szégyelljük megmutatni magunkat előtted.’ Az Isten így felelt: ’És ki…

Barnabás evangéliuma 21-30

fejezet: Jézus meggyógyít egy démontól megszállottat, és disznókat a tengerbe veti. Ezek után meggyógyítja a Kánaániták lányát. Jézus felment Kafarnaumba, és ahogy közeledett a városhoz, íme, jött ki a sírokból egy gonosztól megszállott, és oly okos, hogy semmiféle lánc nem tudta visszatartani, és súlyos sérüléseket okozott az embernek. A démonok felkiáltottak az ő szájával, mondván:…

Barnabás evangéliuma 11-20

Share List fejezet: Jézus csodálatosan meggyógyít egy leprást és bemegy Jeruzsálembe Jézus, leereszkedvén a hegyről, hogy Jeruzsálembe jöjjön, találkozott egy leprással, aki isteni sugallatra felismerte, hogy Jézus próféta. Ezért könnyekben imádkozott hozzá, mondván: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam.” Jézus válaszolt: „Mit szeretnél testvérem, mit tegyek veled?” A leprás válaszolt: „Uram, gyógyíts meg engem.” Jézus megfeddte…

Barnabás evangéliuma 1-10

Share List Bevezetés – Jézus, akit Krisztusnak hívnak, az Isten által a világba küldött új prófétának igaz evangéliuma: Barnabás, az ő apostolának leírása szerint. Barnabás, a Nazarénus Jézus, akit Krisztusnak hívnak, apostola, mindazoknak, akik a Földön lakoznak békét kíván és vigasztalást. Drága szeretteim, a hatalmas és szeretett Isten ezekben az elmúlt napokban meglátogatott minket prófétája,…

A Bertalan-evangélium

Share List A Krisztus Urunk passiója előtti időben1 egyszer mind összegyűltek az apostolok. Akkor megkérdezték őt, és kérték: „Urunk, nyilatkoztasd ki nekünk a menny titkait!” Jézus azonban így felelt: „Amíg le nem vetettem ezt a hústestet, semmit sem tudok közölni veletek.” Miután azonban szenvedett és feltámadott, rátekintettek, és nem merték őt megkérdezni az összes apostolok,…

Pilátus aktái

ALÁSZÁLLÁS AZ ALVILÁGBA Előszó: Ez az irat, vagyis a magva ennek az írásnak Jézus alászállása az alvilágba, eredetileg nem volt Pilátus Aktáinak a része. Ez a töredék valószínűleg egy régebbi irat része volt. De, hogy mikor lett a Pilátus Aktáinak a része, az bizonytalan. Fontos hogy megjegyezzük, hogy ez az irat három formában létezik (itt…

Nikodémus Evangéliuma

Badinyi Jós Ferenc: Jézus Király, a Pártus herceg – című könyvéből átvéve, a szerző bevezetőjével és magyarázatával Ez az ”evangélium” fennmaradt a görög, szíriai, kopt es örmény nyelveken írt kéziratokban. melyekben . ,Pilátus aktai” címmel található. Az ortodoxnak nevezett egyházban Epiphanius (Kr. u. 375) egyházatya magát Nikodémust, Jézus tanítványát nevezi szerzőként. Eusebius (Kr. u. 295)…

Jézus Urunk Evangéliuma

1.) Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek. 2.) Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágába. 3.) Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította. 4.) Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenfiúság méltóságát.…

Zosztrianosz

…+-nak a …+ a szavak …+ él örökké, ezek …+ Zosztrinosz …+ és …+ és Iolaosz, amikor a világban voltam, ezekért, mint én, és azokért+ én utánam az+ élő választottak. Miént Isten él, …+ az igazság az igazsággal és a tudás az örök fénnyel. Miután elváltam a bennem lévő testi sötétségtől, és a lelki káosztól…

Háromoldalú értekezés – III. rész

Háromoldalú értekezés – III. rész Különböző teológiák Ha mindkét rend, azok jobbról, és azok balról, összegyűlnek, egyik a másikkal, a gondolat által, mely közöttük van felállítva, mely megadja számukra az ő szervezetüket egymással, az történik, hogy mindketten versengve tevékenykednek, tetteik szerint, a jobbról lévőkkel emlékeztetve a balról lévőkre és a balról lévőkkel emlékezetve a jobbról…

Háromoldalú értekezés – II. rész

Háromoldalú értekezés – II. rész  Az anyai emberiség létrehozása A dolog, mely átfolyik a formáján az ok, miáltal a láthatatlanság mely, a hatalmasságok által létezik …+ mindannyiukért, mivel …+ mivel nemzenek és pusztítanak őelőttük. A gondolat, melyet közé állítottak azoknak akik jobbról vannak és azoknak akik balról vannak, a nemzés hatalmassága. Mindazok, akiket az elsők…

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!