Tag Archives: Gnosztikus evangéliumok

Barnabás evangéliuma 61-70

fejezet Ezeket mondván, Jézus megmosakodott, együtt a tanítványaival, Isten, Mózes könyvében leírt törvénye szerint; és azután imádkoztak. És a tanítványok, látván [Jézus] szomorú, egyáltalán nem szóltak hozzá egész nap, ám mindegyiküket félelem-sújtotta a szavai nyomán. Ezután Jézus kinyitotta a száját, az esti [imát] követően, azt mondta: „Milyen családapa az, aki ha megtudja, hogy egy rabló…

Barnabás evangéliuma 41-50

fejezet Ezek után mindketten felismerték, hogy meztelenek, és, révén szégyellték, fügefaleveleket szedtek, hogy felruházzák titkos részeiket. Amikor dél elmúlt, az Isten megjelent és hívta Ádámot, mondván: ’Ádám, hol vagy?’ Ő így válaszolt: ’Uram, elrejtőztem a jelenléted elöl, mert a feleségem és én meztelenek vagyunk és szégyelljük megmutatni magunkat előtted.’ Az Isten így felelt: ’És ki…

Barnabás evangéliuma 21-30

fejezet: Jézus meggyógyít egy démontól megszállottat, és disznókat a tengerbe veti. Ezek után meggyógyítja a Kánaániták lányát. Jézus felment Kafarnaumba, és ahogy közeledett a városhoz, íme, jött ki a sírokból egy gonosztól megszállott, és oly okos, hogy semmiféle lánc nem tudta visszatartani, és súlyos sérüléseket okozott az embernek. A démonok felkiáltottak az ő szájával, mondván:…

Barnabás evangéliuma 11-20

fejezet: Jézus csodálatosan meggyógyít egy leprást és bemegy Jeruzsálembe Jézus, leereszkedvén a hegyről, hogy Jeruzsálembe jöjjön, találkozott egy leprással, aki isteni sugallatra felismerte, hogy Jézus próféta. Ezért könnyekben imádkozott hozzá, mondván: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam.” Jézus válaszolt: „Mit szeretnél testvérem, mit tegyek veled?” A leprás válaszolt: „Uram, gyógyíts meg engem.” Jézus megfeddte őt, mondván:…

Barnabás evangéliuma 1-10

Bevezetés – Jézus, akit Krisztusnak hívnak, az Isten által a világba küldött új prófétának igaz evangéliuma: Barnabás, az ő apostolának leírása szerint. Barnabás, a Nazarénus Jézus, akit Krisztusnak hívnak, apostola, mindazoknak, akik a Földön lakoznak békét kíván és vigasztalást. Drága szeretteim, a hatalmas és szeretett Isten ezekben az elmúlt napokban meglátogatott minket prófétája, Jézus Krisztus…

A Bertalan-evangélium

A Krisztus Urunk passiója előtti időben1 egyszer mind összegyűltek az apostolok. Akkor megkérdezték őt, és kérték: „Urunk, nyilatkoztasd ki nekünk a menny titkait!” Jézus azonban így felelt: „Amíg le nem vetettem ezt a hústestet, semmit sem tudok közölni veletek.” Miután azonban szenvedett és feltámadott, rátekintettek, és nem merték őt megkérdezni az összes apostolok, mivel a…

Nikodémus Evangéliuma

Badinyi Jós Ferenc: Jézus Király, a Pártus herceg – című könyvéből átvéve, a szerző bevezetőjével és magyarázatával Ez az ”evangélium” fennmaradt a görög, szíriai, kopt es örmény nyelveken írt kéziratokban. melyekben . ,Pilátus aktai” címmel található. Az ortodoxnak nevezett egyházban Epiphanius (Kr. u. 375) egyházatya magát Nikodémust, Jézus tanítványát nevezi szerzőként. Eusebius (Kr. u. 295)…

Jézus Urunk Evangéliuma

1.) Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek. 2.) Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágába. 3.) Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította. 4.) Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenfiúság méltóságát.…

Háromoldalú értekezés – III. rész

Háromoldalú értekezés – III. rész Különböző teológiák Ha mindkét rend, azok jobbról, és azok balról, összegyűlnek, egyik a másikkal, a gondolat által, mely közöttük van felállítva, mely megadja számukra az ő szervezetüket egymással, az történik, hogy mindketten versengve tevékenykednek, tetteik szerint, a jobbról lévőkkel emlékeztetve a balról lévőkre és a balról lévőkkel emlékezetve a jobbról…

Háromoldalú értekezés – II. rész

Háromoldalú értekezés – II. rész  Az anyai emberiség létrehozása A dolog, mely átfolyik a formáján az ok, miáltal a láthatatlanság mely, a hatalmasságok által létezik …+ mindannyiukért, mivel …+ mivel nemzenek és pusztítanak őelőttük. A gondolat, melyet közé állítottak azoknak akik jobbról vannak és azoknak akik balról vannak, a nemzés hatalmassága. Mindazok, akiket az elsők…

Háromoldalú értekezés – I. rész

Háromoldalú értekezés – I. rész Bevezetés Ami azt illeti, amit a magasztos dolgokról mondhatunk, ami helyes, az az, hogy az Atyával kezdjük, aki a Teljesség gyökere, az, akitől kegyelmet kaptunk, hogy beszélhetünk róla. Az Atya Ő azelőtt létezett, mielőtt bármi más, önmagán kívül, létrejött volna. Az Atya egyetlen dolog, akár egy szám, mivel ő az…

Trimorphic Protennoia

Én vagyok Protennoia (elsődleges elmeszándék), a gondolat, mely a fényben lakozik. Én vagyok az mozgatóerő, mely a Mindenségben lakozik, ő, akiben a mindenség megállapodik, a megszületettek között az elsőszülött, ő, aki a Mindenség előtt létezik. Őt (Protennoiát) három néven szólítják, habár egyedül lakozik, hiszen ő tökéletes. A Láthatatlan Egy Gondolatán belül láthatatlan vagyok. Megnyilatkozom a…

Értekezés a feltámadásról

Vannak néhányan, Rheginosz fiam, akik sok dolgot szeretnének megtanulni. Akkor tűzték ki ezt a célt, amikor olyan kérdésekkel foglalták el magukat, melyekre hiányzott a válasz. Ha ezekkel sikeresek lennének, általában nagyon fennkölten gondolnának saját magukra. Ám nem hinném, hogy megállnák a helyüket az Igazság Igéjében. Inkább a saját nyugalmukat keresik, amit megkaptunk Jézus, a Megváltó…

Dörgő hang, tökéletes elme

A hatalomból születtem, és azokhoz jöttem, akik rólam elmélkednek, és azok között találtak meg engem, akik kutattak utánam Nézzetek rám, akik rólam elmélkedtek, és ti hallók, hallgassatok engem, ti, akik vártok rám, vegyetek magatokhoz. És ne száműzzetek engem a pillantásotok elől, És ne emeljétek a hangotokat gyűlölködésre ellenem, sem a hallásotok. Ne legyetek tudatlanok rólam…

Seth három sztéléje

Seth három sztéléje Dositheos kinyilatkoztatása Seth, az élő és megingathatatlan faj Atyjának, három sztéléjéről, melyeket (Dositheos) látott és megértett. És miután olvasta őket, emlékezett rájuk. És odaadta nekik, a választottaknak, pontosan úgy, miként azt leírták ott. Sokszor csatlakoztam, boldogságot adván, a hatalmasságokkal, és méltóvá váltam a mérhetetlen felségekhez. A (sztélék) pedig a következők: Seth első…

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!