Az előzőekben megnéztük a Transzformálás Angyalának (Semleges oldal) véleményét a Sötét Erőről, továbbá megnéztük a Lucifer-erő képviseletében egy uralkodó család tagjának (Luciferi oldal) véleményét is a kezdeti döntésről, amit az Őslelkek hoztak meg, s ezzel elpártoltak a Teremtőtől. Most nézzük meg azt a véleményt is, ami maga a Teremtőtől (Isteni oldal) érkezett a huszadik század elején.

 

Bertha Dudde (1891-1965) egy belső hang által kapott közléseket, melyeket a Teremtő sugallt neki. Tekintsük át, hogy a szóban forgó Lucifer miként kapcsolódik a teremtéshez, a bukáshoz. A bukás szó alatt én személy szerint azt a folyamatot nevezem, amikor a lények elpártoltak az Atyától, és őt választották az idők kezdetén. A polaritás és a Szabad Akarat törvénye ezáltal érvényesítve lett. De, hogy mit is veszítettünk ezzel a döntéssel akkor, az kiderül a következő közlésből. Vajon van – e lehetőség arra, hogy döntésünket megváltoztatva visszatérjünk Ős állapotunkba? Vajon az élet a Földön arra hivatott, hogy vissza találjunk Atyánkhoz?

A lények teremtésének és elpártolásának története

Higgyétek el szívesen oktatlak, amikor felismerem, hogy az igazságnak megfelelő magyarázatot kértek, mert belőlem csak világosság árad és az átsugárzik a sötétségen. Ti azonban még fény nélküli területen vagytok, ahova a világosságot oda kell vezetni, amíg annyira beteltek vele, hogy már magatok is sugározhattok.

A belőlem induló fénysugár felvételére felvevőképességetek lesz, amint felvilágosítást kértek a még megvilágítatlan területről. Ilyenkor már sugározhatok rátok, lassan ismét az ismeret állapotába helyezhetlek, és bevezetlek a boldogító tudásba. Legyen világosság bennetek, legyen róla tudomástok, hogy honnan érkeztetek és mi a végső célotok.

Ezt a tudást csak magam adhatom – aki benneteket a maga örömére teremtett. Belőlem indultatok ki, Szeretetem ereje teremtményeket helyezett ki magamból, akik azonosak voltak velem. Önálló lények voltak, akiket mint önmagam miniatúráit teremtettem meg.

E teremtményeknek életet adtam, azaz hozzám hasonlóan képesek voltak a munkálkodásra és teremtésre. Hangomat is felfoghatták, és így ismeretük volt rólam, mint Istenükről és Teremtőjükről. Hűségesek voltak hozzám, és felettébb boldogok. Az egykori boldog szellemek Birodalmáról ti emberek semmit, vagy nagyon keveset tudtok.

Ezt a Birodalmat mindenekelőtt azért teremtettem meg, mert hasonmásaimban fel akartam magamat ismerni, mert edényeket teremtettem magamnak, amelyekbe szeretetemet beleönthettem. Mert a szellem-lények megteremtésének ez volt az oka, végtelen szeretetem szét akarta ajándékozni magát, szét akartam ömleni a hasonló lényekben, akik mondhatatlan örömet szereztek nekem tökéletességükben. Egy szellemi világot teremtettem a magam örömére élőlény lakókkal.

Megelevenítettem a legcsodálatosabb teremtményekkel, és örültem boldogságuknak, amit szereztem nekik. Mind erre a Szeretet késztetett, ami őselemem volt – és most is az. Ez a szellemi világ végtelen időkig fennmaradt harmóniában és bensőséges kapcsolatban velem, Teremtőjükkel és fenntartójukkal.

Ezek a lények akaratukban és szeretetükben végtelen időkig azonosak voltak velem, mert az elsőként teremtett lény, akit teljes tökéletességben helyeztem ki magamból, mély szeretetben hűséges volt. Határtalan boldogságot talált az újabb és újabb lények teremtésében, akik az én erőm és az ő akaratának felhasználása által keletkeztek – ahogy ez az én akaratom is volt, mert irántam érzett szeretete folytán a lény akarata ugyanaz volt, mint az enyém.

Tehát minden harmonikus volt a szellemi világban, és semmi sem történt, ami akaratomnak ellentmondott. Ez volt a határtalan boldogság világa, mert minden teremtmény telítve volt erővel és világossággal, és alkothatott a saját akarata szerint – ami az én akaratom is volt, ameddig szereteterőm minden teremtményemet átsugárzott.

De ez a tökéletes állapot nem maradt meg, mert akaratommal a teremtményt nem vertem bilincsbe. Istensége jeleként minden egyes lénynek szabad akaratot adtam. Lucifernek, az első teremtett lénynek is volt szabad akarata, de visszaélt vele. Lucifer szabad akaratból ugyanazt akarhatta, mint én, határtalanul boldog lett volna, és az is maradt volna örökké.

De akaratának szabadságával visszaélt, helytelen irányba fordult, aminek egy szellemi forradalom volt a következménye, akkora kihatással, amit ti emberek nem tudtok megérteni. Azonban ti emberek ennek az egykori szellemi forradalomnak vagytok az eredménye.

Az elsőként teremtett lény, Lucifer, szavak által állandó kapcsolatban volt velem – amint minden teremtett lény is, aki gondolkodóképességgel bír – és ezáltal képes volt szavaimnak fordított értelmet is adni. Szabad akarata volt, és ezért gondolkodásának irányát is megváltoztathatta.

Kiléphetett az örök Rend törvényéből és teljesen fordított felfogást állíthatott fel, ezáltal saját magában és az őt követő lényekben gondolkodásbeli zűrzavart keltett, aminek nagyon súlyos következményei voltak. A fordított gondolkodásmódot átvitte a lényekre is, akik az ő akaratából, de az én erőm felhasználásával keletkeztek. Ennek eredménye egy ellenem irányuló általános felkelés lett.

A lények szembe szegültek velem, már nem fogadták el szeretetsugárzásomat ellenállás nélkül, ezáltal elgyengültek, és elvesztették világosságukat. Fellázadtak az örök Rend törvénye ellen, és gondolatuk saját utakon járt. Az ősteremtésű szellemek seregében hihetetlen káosz keletkezett, akiknek most dönteniük kellett, hogy kihez akarnak tartozni, aminek következménye aztán számtalan lény tőlem való elfordulása volt.

Azonban én mindezt nem akadályoztam meg, egy még nagyobb boldogsághoz vezető utat ismertem fel benne, mint amit a „teremtett” lényeknek adhattam – akik ugyan teljes tökéletességgel indultak ki belőlem, azonban mégis csak „műveim” voltak. Most, a tőlem való eltávozás után lehetőségük van, hogy „gyermek”-ként térjenek vissza hozzám, ami olyan állapotot hoz nekik, ami messze felülmúlja eredeti boldogságukat.

Azonban ezt a visszatérést szabad akarattal kell létrehozni, mert csak ekkor lesz teljesen független tőlem, hatalmamtól és akaratomtól – ennek ellenére akaratomban fog mozogni, mert ezáltal most elérte a tökéletességet, teljesen visszatért akaratomba. És ti emberek, amikor a Földön éltek, ezen a hozzám visszavezető úton vagytok.

Ha tele vagytok jóakarattal, akkor ismét átjárhat szeretetem világossága, és visszanyerhetitek azokat az ismereteket, amiknek egykor birtokában voltatok, de szabad akarattal lemondtatok róla. Nem ismerek nagyobb boldogságot, mint ennek az ismeretnek a közvetítése, mint ismételten felajánlani nagy szeretetemet, és megváltoztatni világosság- és ismeretnélküliségeteket, hogy ismét határtalan boldogsághoz jussatok, hogy célotokat elérve, mint igaz gyermekek térjetek vissza örök Atyátokhoz, akinek szeretete a tietek, és örökké a tietek marad, mert egykor az ő szeretetéből keletkeztetek.

0 hozzászólás

Véleménye van? Szóljon hozzá!

Csatlakozni szeretne a vitához?
Bátran tegye meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük