Az Egység Törvénye

Egy magát Hatonnak (Az Aratás Ura) nevező entitás szerint, aki a miénkhez és számos más csoporthoz is szólt jó néhány éven keresztül, a jelenleg az égen látható ufók közül legalább egynéhány jelenlétének a célja igen hasonló a mi célunkhoz, amikor segélycsapatokat küldünk katasztrófa sújtotta vagy extrém szegénységben élő országokba. Egy segítségnyújtási vágy.

Sok-sok évetek óta kapcsolatban állunk a földi emberrel. Néhány ezer évente kapcsolatba léptünk azokkal, akik a segítségünket keresték. Sokaknak e bolygó népe közül eljött az idő, hogy valakivel kapcsolatba lépjen, mivel már sokakban felébredt az értelem és annak vágya, hogy valamit találjon a fizikai illúzión kívül, mely oly sok évig uralta a bolygó lakóinak gondolkodását.

Az általunk ösztökélt folyamat önmagát erősíti. Amint a kapcsolatunkra vágyók közül egyre többen fogadják azt, és továbbadják másoknak, az eme továbbadott értesüléseket befogadók maguk is képesek lesznek elérni egy olyan gondolkodási és felfogásbeli állapotot, amely hogy úgy mondjuk, összhangban áll a mi rezgéseinkkel, és maguk is képesek lesznek venni az adásunkat. Hiszen ez a módja, barátaim, a kapcsolatok felépülésének.

Az Aratás Ura visszatért

Ahhoz, hogy az egyén képes legyen fogadni a kontaktusunkat, először a gondolkodásmódja által el kell jusson egy bizonyos rezgési szintre. Ez nagymértékben felgyorsul az ehhez hasonló csoportokban való részvétel hatására. Végső soron pedig elérhető meditációval. Más szóval az egyénben az ehhez hasonló csatornákon át nyújtott verbális kommunikáció egy olyan gondolati rendszert és spirituális tudatosságra vágyódást kelt életre, amely megemeli az egyén vibrációját.

Mi, a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációja béliek, nagyon sajnáljuk, hogy nem léphetünk a földetekre és nem taníthatjuk azokat az embereket, akik vágynak a segítségünkre. Ámde barátaim, mint azt mondtuk is korábban, ez nagyon kártékony szolgálat lenne azok számára, akik jelenleg nem kívánják a szolgálatunkat, és attól tartunk, hogy még az arra vágyók számára is kevés eredménnyel tudnánk megértést hozni, mivel a megértés, barátaim, belülről jön.

Mi csak irányt mutathatunk. Csupán sugalmazhatunk. Azáltal próbáljuk ezt végezni, hogy az egyén keresését gondolatainak befelé irányítására ösztökéljük, a szeretet és megértés egyetlen belső forrása felé, mely a Teremtő, aki része mindnyájunknak, része minden létezőnek, mivel, barátaim, minden létező a Teremtő. Nagyon kiváltságos a helyzetünk, mikor arra invitálhatunk benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk eme nagy szolgálatban bolygótok történelmének e kiemelkedő pontján. Ez ugyanis egy igen nagyszerű alkalom, egy hatalmas átmeneti időszak, melyben a Föld népéből sokan zűrzavaros állapotukból felemelkednek az egyszerű felismeréshez, ami a Teremtőjük szeretete.

A Teremtés Eredeti Gondolata

Most egy járműben lebegek jóval a tartózkodási helyetek fölött. Jelenleg érzékelni tudom a gondolataitokat. Ez, barátaim, egyes társaitok számára a jogai megsértésének tűnhet, ám biztosíthatlak benneteket róla, hogy ez nem az. A képességeink, hogy a Föld bolygó lakosainak gondolatait megismerjük, semmiképp nem arra lettek kitalálva, hogy gondolataikba vagy tevékenységeikbe befurakodjunk. Mi nem visszaélésként tekintünk a mások gondolatának megismerésére, mivel mi ezeket a gondolatokat a sajátunkénak tekintjük. Mi ezekre a Teremtő gondolataiként tekintünk.

Barátaim, számotokra úgy tűnhet, hogy egy nem szeretetteli vagy testvéries jellegű gondolat nem is a Teremtőnk által jön létre. Ilyesmi nem lehetséges, barátaim. Minden létrejövő gondolatot a Teremtő hoz létre. Ő minden dolog, ő van ott mindenütt, és minden tudatosság és minden létező gondolat a Teremtőnk gondolata.
Az ő végtelen számú részeinek mindegyike szabad akarattal rendelkezik, és mind tetszése szerint hoz létre bármi újat. Minden része kommunikál a teremtés egészével az Ő teljes és végtelen értelmében. Mi így a Teremtőnk gondolkozását nem próbáljuk megváltoztatni.

Az Emberiség elszigetelt az Univerzum többi entitásaihoz képest

Mi csupán megvizsgálásra és kiértékelésre próbáljuk elhozni az Ő ötleteit néhány elszigeteltebb részhez. Jól hallottátok barátaim, elszigetelt részekhez, és miért kell vajon e részeket elszigeteltnek tekintenünk? Azért tekintjük őket elszigeteltnek, mert nézőpontunk szerint ők saját döntésük révén messzire eltértek a teremtett világ általunk ismert részének legtöbbjében uralkodó ideáktól.

Mi úgy látjuk, barátaim, hogy az ember a Föld bolygón tapasztalatai és kísérletei közepette elszigetelődött a gondolkodásában és elvágta azt attól, ami számunkra megszokott az általunk tapasztalt teremtés határtalan térségeiben.

Arra biztatlak benneteket, barátaim, hogy emlékezzetek arra, amit hoztunk nektek. Amikor legközelebb, mondjuk úgy, sarokba szorítanak a fizikai létetek illúzióján belül győzedelmeskedő körülmények, emlékezzetek rá, mit tanultatok, és ne feledjétek el azt, aminek megszerzéséért oly keményen megdolgoztatok. Bármikor dönthettek úgy, hogy szükségeiteket és vágyaitokat a fizikai illúzión belüli dolgokról az Atya teremtésében élő lényetek szükségeire és vágyaira cserélitek. Mindaddig, amíg céljaitok a fizikai illúzió keretein belül rejlenek, addig szükségszerűen alárendeltjei lesztek az eme illúzióban uralkodó törvényszerűségeknek. Ha vágyaitok megváltoztathatók annak alkalmazásával, amit tanultok, és a Végtelen Egység teremtésébe emelkednek, akkor, barátaim, sokkal több lehetőségetek nyílhat kikászálódni a sarkokból, ahová az illúzió szorítani látszik titeket.

A Valóság természete

Barátaim, a földi ember nagyon rövidlátóvá vált a teremtés elismerésében. Nem érti az őt körülvevő egyszerű és gyönyörűséges élet igazi jelentőségét. Nem ismeri el a keletkezését és megújulását. Rájött, hogy a légkör, amit belélegez, a növényi élet ciklusán keresztül termelődik újra, hogy ellássa őt együtt a többi élőlénnyel, és mégis a bolygó lakosságának zöme számára e folyamat egy technológiai gyakorlatnak tűnik, semmint egy teológiainak. Eszük ágában sincs a Teremtő terve, hogy ellássa gyermekeit, hogy ellássa minden szükségüket, s hogy tökéletes körülményeket nyújtson. A földi ember elveszítette a tudatosságát, amely veleszületett joga.

És miért veszítette el, barátaim, ezt a tudatosságot? Azért veszítette el, mert lekötötték figyelmét a ketyerék és az ő saját találmányai. Elbűvölték a játékai és az ötletei. Egy gyermek tudati szintjén áll. Mindez nagyon gyorsan orvosolható, és az ember az elméje által teremtett illúzió elismerésétől újra visszatérhet a valóság elismeréséhez.

Ehhez annyi kell csupán, barátaim, hogy a valóság elismerésére egyéni szinten nyitottá tegye magát a meditáció folyamatán keresztül, mivel e folyamat lenyugtatja az aktív tudatos elméjét, mely szüntelenül ingereket keres az oly sok földi évszázadon át kifejlesztett illúzióban. Azután nagyon gyorsan visszatérhet a valóság és a valós teremtés működésének tiszteletéhez. Ehhez kell, barátaim, visszatérnie a földi embernek, ha a valóságot meg akarja ismerni: az abszolút szeretet egyszerű gondolatához, az összes testvérével való teljes egység gondolatához, függetlenül attól, hogy azok hogyan fejezik ki magukat vagy hogy kik is ők, mivel ez Teremtőtök eredeti gondolata.

Mi, a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációja béliek, sok-sok évetek óta tisztában vagyunk a valóság több vezérelvével. Mi azért vagyunk tisztában e vezérelvekkel, mert nyitottá tettük magunkat ezek előtt, mint ahogy bolygótok népe is megteheti ugyanezt.

Az Illúzió

Meditáción keresztül lehetséges teljesen lecsökkenteni azt az illúziót, amelyet most érzékeltek, mely az elkülönülés – egy illuzórikus elkülönülés – létrehozója, azzá, ami ő valójában: egy komplett illúzióvá. Bővebben is beszéltünk nektek a meditációról. Sokszor beszéltünk nektek a valóságról, a szeretetről és a megértésről, mégsem tűntök képesnek felülkerekedni az illúzión.

Az illúzió miértje, barátaim, olyasmi, amit a földi ember hozott létre. Vágyaitól vezérelve hozta azt létre. Az illúzió hasznos. Nagyon hasznos azok számára, akik igen gyors iramban kívánnak fejlődni megtapasztalván azt és felhasználván azt, míg benne tartózkodnak. Sokan közülünk, akik bolygótok körül cirkálnak, szeretnének olyan lehetőségekkel rendelkezni, mint ti, az eséllyel, hogy benne legyenek az illúzióban és aztán, a megértés gyakorlásával, kihasználni az illúzió adta lehetőségeket. Ez egy módja a spirituális fejlődésnek, és már sok testvérünk felkereste.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mennyire szükséges, hogy képesek legyetek megérteni az illúziótokban rejlő lehetőségek jellegét, majd aztán, önvizsgálattal és meditációval oly módon válaszolni erre, ami kifejezi a mindnyájunkat létrehozó gondolatot: a Teremtőnk gondolatát. Ezt megtette a tanító, akit Jézusnak hívtok. Ez a férfi felismerte a helyzetét. Felismerte az illúziót. Megértette az illúzióban rejlő lehetőségek értelmét, és úgy válaszolt ezekre az illúzióban lakozó potenciálokra és cselekvésekre, hogy a válasz a Teremtő gondolatát, a szeretet gondolatát fejezte ki.

Az illúzió azért van, hogy tanítson minket

Tartsátok mindenekelőtt észben, hogy az általatok tapasztalt illúzió egy olyan illúzió, amely azzal a céllal vesz körbe benneteket, hogy tanítson. Csak akkor képes bármit is tanítani nektek, ha a tanításaira felfigyeltek. Mondják, hogy „Isten útjai kifürkészhetetlenek.” Noha az út kifürkészhetetlennek tűnik, ez az út a spirituális fejlődés útja. Sok-sok lélek tapasztalja azt az illúziót, amelyben ti is benne találjátok magatokat, ám ugyancsak kevesen használják fel az illúziót tanulásra. Egy tudat alatti szinten kívül másként nem, mivel nem tették lehetővé saját kereséssel azt, hogy tudomására jussanak annak, hogy ezt megtehetnék.

Ha egyszer az egyén tisztába került vele, hogy az illúziót, amelyben fizikai világotokon benne találja magát, lehetséges a spirituális növekedésére felhasználnia, akkor meg kell tennie a következő lépést is, és függetlenül az őt érő körülményektől, fel kell használnia ezt a tudást Teremtője szeretetének és megértésének kifejezésére.

Idáig olvasva már mindenki számára világos lett, hogy a meditáció mindenkor javallatos mint legjobb módszer a megértés megszerzésére, a spirituális előrelépésre, és az illúzió természetének valamint tapasztalásunk miértjének felismerésére. Minden egyes személy egy illúzió vagy játék részese, amelyben, ha kívánjuk, meditáció révén felhasználhatjuk önnön tudatosságunkat egy gyorsabb ütemű növekedés keltésére a személyes evolúció terén. De hogyan jutunk el addig a pontig, ahol e folyamatot, mely gyakran igencsak nehézkesnek tűnik, már felfogtuk, s ahol az elkezdődhet?

Az Aratás Ura a Vágyak természetéről beszél a folytatásban

A vágy a kulcsa, barátaim, mindannak, amit kaptok. Ha vágysz rá, megkapod. Így szól a Teremtő terve, az a terv, amelyben minden Része pontosan azt kapja, amit kíván. Barátaim, a most tapasztalt illúzióban gyakran úgy tűnik, hogy nem azt kapjátok, mint amire vágytok. Valójában ennek épp az ellenkezője látszik igaznak sok-sok esetben.

Ellentmondásnak tűnik, hogy emilyen állítás hangozzék el, s hogy amolyan látható vágy-eredmények valósulnak meg, és mi mégis kivétel nélkül állítjuk, hogy az ember mindig pontosan azt kapja, amire vágyik. Talán, barátaim, nem értitek a vágyat. Talán ez a megértés nem az intellektuális elmétekben keresendő.

Talán meditációban kell időt eltöltenetek ahhoz, hogy az igazi vágyatokat meglássátok. Lényetek és a Teremtés oly sokkal, de sokkal több mindent tartogat, mint aminek jelen illúziótokban, mostani intellektuális adottságaitokkal örvendtek. E bolygó népének igen nehéz feladnia illúzióját, feladnia kialakított ismereteit, amelyeket következetesnek hitt. Ám ez nem a valóság. Ez egy csalóka, illúzió szülte illúzió. Egyszerű terméke azon komplexitásoknak, amiket az ember hozott létre ezen a bolygón.

Álljatok mellénk gondolkodásotok különválasztásában az efféle komplexitásoktól, és fedezzétek fel, mi hozott létre benneteket és mindent, amit tapasztaltok és gondoltok. Ismerjétek meg a Teremtőtöket. Ismerjétek meg az Ő szándékát, és ha már ismeritek e szándékot, ismerni fogjátok a sajátotokat is, mivel ti és a Teremtőtök egyek vagytok, s ti egyek vagytok az Ő összes részével s így az összes lénytársatokkal teremtés szerte.

Amikor már tudjátok a vágyát, akkor ezt érezni fogjátok. Többé nem lesz bennetek zűrzavar. Kérdésetek sem lesz több. Akkor megtaláljátok, amit kerestetek. Meglelitek a Szeretetet, mert a Teremtőtök szándéka ez: hogy az Ő összes része kifejezze és megtapasztalja azt a Szeretetet, amely létrehozott titeket. Ez egyszerűen fellelhető meditációban. Semmilyen mennyiségű, emberek intellektuális okfejtései közt való kutatás, gondos tervezés vagy alapos értelmezése írott vagy kimondott szavaknak nem vezethet el titeket ehhez az egyszerű igazsághoz.

Szabad Akarat

Mi nem óhajtjuk igazság-felfogásunkat rákényszeríteni embertársaitokra, márpedig ha közvetlenül lépnénk velük kapcsolatba, azzal ezt tennénk. Ki sem kerülhetnénk ezt, mivel jól artikulált igazságunkat sokan közületek készként fogadnák el. Nem akarjuk, hogy a Teremtő igazságának végső képviselőinek gondoljatok bennünket. Úgy kívánjuk ezt népeiteknek átnyújtani, hogy ők saját akaratuk szerint el is fogadhassák vagy el is utasíthassák.

Mi ezt egy szükséges előintézkedésnek hisszük a teljes emberiség szellemi fejlődésében: hogy fejlődésének egy pontján megadassék számára a pozíció, melyből elfogadhatja vagy elutasíthatja mindazt, ami a további fejlődéséhez szükséges neki. Ilyen módon, és csak ilyen módon ismerheti meg az igazságot, a Teremtő igazságát, az egyszeri igazságot, mely a teremtés, a szeretet igazsága a teremtésben.

Ezt belülről kell felismerni. Lehetetlen kívülről valakire kényszeríteni. Azokat az embereiteket próbáljuk ösztönözni, akik könnyen serkenthetők a bennük rejlő igazság megkeresésére. Teremtőnk vezérelvében való felfogásunk úgy kívánja, hogy rejtve maradjunk, mivel nem szolgálhatunk úgy egy egyént, hogy közben rossz szolgálatot teszünk a szomszédjának, elméjében bizonyítva létezésünket, mivel a Föld bolygón sokak jelenleg nem kívánnak hinni vagy bizonyosságot szerezni létünkről. Ebből az okból kifolyólag azokhoz kell szólnunk, akik olyan médiumokon keresztül végeznek keresést, mint ez. Szükségesnek tartjuk úgy átadni a keresőknek azt, amit keresnek, hogy ők egymaguk értékelhessék ki ezek hasznát, és az általunk hozott gondolatokat a maguk módján fogadhassák el vagy utasíthassák el, s így érthessék meg a mindannyiunk által közösen lakott teremtett világ valóságát.

A Keresők

Embertársaitok közül sokan tekingetnek manapság az illúziójukon kívülre. A keresők számára fel is ajánljuk felfogásunkat. Nem akarjuk azt az érzést kelteni, hogy a végső bölcsességgel rendelkeznénk. Csak annyit próbálunk sugallni, hogy talán annak, amit kínálunk, értéke van, mivel tapasztalataink során (mindazon, amin a földiek, mi is keresztülmentünk) úgy találtuk, hogy a szolgálat keresésének létezik egy legelőnyösebb iránya. Médiumokon keresztül – mint ahogy itt ma este is – ügyelünk rá, hogy a keresők számára megértést nyújtsunk. Jelenlétünk szerepe a keresés serkentése. E folyamat révén reméljük bolygótok lakói közül a lehető legtöbbet elérni azokból, akik szívesen lépnének érintkezésbe velünk. Azt reméljük, hogy a nagyon közeli jövőben sokkal több emberrel tudunk majd kapcsolatot teremteni bolygótok népéből azokkal, akik megértésre vágynak. A különböző, hogy úgy mondjam, típusok keveréke miatt nehéz ezekkel az emberekkel kapcsolatba lépni, de igencsak megéri a fáradozást már akár az is, hogyha egyikükkel sikerül.

Tovább folytatjuk majd azt, amit most is teszünk, hogy ilyen instrumentumokon keresztül szólunk, mint ez, amíg bolygótok népéből kellő számmal tudatára nem ébrednek az igazságnak. Szüntelen próbáljuk elhozni, sok-sok kommunikációs csatornán keresztül, az egyszerű üzenetet a Föld népének: az egyszerű üzenetet, amely a mindenek egyszerű felfogását adja meg számára, ami nem más, mint a szeretet.

Vannak információs darabkák, melyek fontosak, és vannak mások is, melyek nem azok. A bölcsesség egy ugyancsak magányos elfoglaltság, barátaim. El kell fogadjátok ezt az igazságot, ha a bölcsesség terhét veszitek magatokra. Amit tudtok, arra gondotok kell legyen, mert tudásotoknak a valós teremtésben hatalma van, vágyatok pedig az irányt képezi, ahová ez a hatalom összpontosul; de legyen hitetek, barátaim, abban, amit tudtok, és amit tanultok. Hiteteket és felfogásotokat tápláljátok a meditáción keresztül.
Minél tovább juttok ezen út mentén, barátaim, annál jelentőségteljesebbnek találjátok majd az egyszerű kijelentést: meditáljatok. Egy egyszerű folyamatként indul, de apránként életmódotokká válik. Figyeljétek meg, amint előrehaladtok saját spirituális útvonalatokon.

A Szolgálat

Emlékezzetek rá, barátaim, hogy a mások szolgálata saját énünk szolgálata. Figyeljétek meg, hogy nem azt mondjuk, hogy a szolgálat olyan, mintha saját énünket szolgálnánk. Itt nem hasonlóságról beszélünk mások és önmagunk között. Azonosság van. Teljesség és egység van. Ennélfogva ami negatívumként érződik a nyáj egy báránya számára, azt érzi a saját énünk, és azt érzi a Teremtő is. Itt köszönt be az a szolgálat, amelyet önmagadnak és a Teremtőnek egy másvalaki szolgálatán keresztül próbálsz megadni, s amely foltot ejt a tökéletes szolgálaton, amit te vittél volna véghez. Nem szabad elfelejteni, hogy minden egyes személy teljesen szabad egyéniség, akinek függetlenségét semmivel nem szabad megingatni, s akinek azonossága mégis egy marad veled.

Mások szolgálata

Egy nagy jelentőségű dolgot kell most csak fontolóra vennetek. Ez pedig nem más, mint a szolgálatra való személyes felkészülésetek. Szolgálni kívánjátok a társaitokat, ennélfogva szükséges, hogy felkészítsétek magatokat erre a szolgálatra. Ez persze, barátaim, meditációban történik. Nem győzzük hangsúlyozni a meditáció szerepét. Ezzel a módszerrel választ kaphattok minden kérdésetekre. Nehéz ezt felismerni, de igaz. Minden kérdésetek leegyszerűsíthető egy roppant egyszerű fogalomra. E felismerést megszerezhetitek a meditációban. Mihelyst ezt megtettétek, készek lesztek a szolgálatra, éppúgy, ahogy mások is tették és teszik azt bolygótokon. Az ő példájukat kövessétek; fordítsatok időt a meditációra. Képezd magad, hogy elérhesd embertársadat és az őt érő zűrzavar sötétségéből kivezethesd a hőn áhított fényre.

Több kereső ember van ezen a bolygón ma, mint amennyi a múltban volt. Ám a keresési kísérletükben sokan meglehetősen irány vesztettek, és jelenleg sokkal több olyan médiumra van szükség, mint ez is, aki közvetlenül képes fogni azokat a gondolatokat, amelyeket oly sokan keresnek e bolygó lakosai közül. Mostanság azon dolgozunk, hogy nagyobb létszámmal hozzunk létre gyakorlott szóbeli csatornákat, akik kellően könnyedén képesek gondolataink fogadására. Ehhez napi meditáció szükséges. Ez minden, ami kell hozzá: napi meditáció. Feltételezzük persze, hogy a napi meditáció végzése közben vágynak a kapcsolatunkra.

A Leckék

Testet öltésetek időpontjában, barátaim, még ki-ki tudatában volt annak, hogy bizonyos leckék, amelyeket idáig még nem sikerült elsajátítania, jelen inkarnációja megoldandó feladatait képezik. Ha úgy tűnik számodra, hogy az illúzióban eltöltött egész életedet egy sor meghatározott fajtájú nehézség tarkítja, akkor majdnem bizonyos, hogy valamiféleképp tisztában vagy az egyik feladatoddal. Mint láthatod, ezeket a leckéket nem lehet elkerülni. Meg kell őket tanulni. Továbbá rá kell mutatnunk, hogy mihelyst megtörtént a szembesülés egy ilyen leckével, akkor ami a megértéstől a leggyakrabban elválaszt, az a saját gondolkodásod.

A tudatos gondolkodási folyamataitok eléggé képesek önpusztító irányt venni abban az értelemben, hogy segédkezhetnek elkerülni azon leckéket, amelyeket a valóságban el szeretnél sajátítani. Ennélfogva azt javasoljuk, hogy amikor közel kerülsz egy leckéhez, akkor, ha lehetséges a tudatos, analizáló elmefolyamatok egy ideiglenes fegyelmezését elérned, akkor egy sokkal tisztább elmeállapottal térhetsz vissza a problémához, készen állva arra, hogy megtanuld azt, amiért erre az élettapasztalásra idejöttél, semmint hogy elkerülnéd azt, aminek megtanulására ide érkeztél. Tudjuk, milyen nehéz minden alkalommal elérni a meditatív állapotot, mivel voltunk már a ti helyzetetekben, és tisztában vagyunk és ismerjük azt a bizonyos fajta illúziót, amelyet ti fizikainak neveztek.

Bíztatunk tehát benneteket arra, hogy támaszkodjatok egy szertartás-jellegű meditációra, majd pedig próbáljátok meg egy fél-meditatív állapot mindenkori fenntartását elérni, s ezen pusztán a figyelem fókuszának egy olyan állapotát értjük, amellyel megelőzhető, hogy a destruktív impulzusaid teljesen szabadon elködösítsék az agyad, és a megtanulandó leckéid elsajátításában, amiért ide jöttél, megakadályozzanak.

Minden dolog Egy

Meditálj a teljes egységén saját magadnak és mindennek, amit csak látsz. Ne csak egyszer, és ne csak nyugodt pillanatokban tedd ezt, hanem mindig, s különösen nehéz körülmények között. Mert amennyire szereted s magaddal egységben érzed mindazon dolgokat, amelyek nehezek számodra, úgy fognak ezek a körülmények csillapodni. Ez nem valamely a fizikai illúziónkon belüli törvény hatására, hanem a

Szeretet Törvényének hatására történik így, mivel az a test, ami a szellemé, mely áthatja a fizikai testet, a fizikai testedénél magasabb rezgésű, és azok a változtatások, amelyeket a szellemi tested szeretetével idézel elő, szükségszerűen vissza fognak tükröződni a fizikai illúzióban is. Minden egy, barátaim. Az én hangom most az instrumentum hangja, az én gondolataim az ő gondolatai. Kérlek, higgyétek el, hogy az általunk számotokra felajánlott vibrációk nem egy személyiség vibrációi, hanem a Teremtő vibrációi. Mi is közvetítők vagyunk. Csupán egy hang van.

Ebben a rezgésszintben mi ön-tudatosan tisztában vagyunk azzal, hogy ez a hang a Teremtő hangja. Ehhez egyszerűen csak fel kell emelni a Teremtővel nem annyira ön-azonos tudatú vibrációkat. Végül minden dolog harmóniába fog kerülni a megértésetekhez képest. Még ha a körülötted lévők számára diszharmonikus és nehéz marad is az univerzum, de te elméd figyelmét rajta tartod a Teremtő egységén, akkor a saját világod harmonikussá fog válni, mégpedig nem a te tetteid eredményeképpen, hanem a Teremtő puszta szeretete révén.

Bibliai kataklizmák

Aratás uraBolygótokon van egy évszak, amely rendkívüli hevességű lesz fizikai illúziótokra nézve. Ennek fizikai okai változóak. Tudósaitok, amíg tudnak, sok időt töltenek majd el azzal, hogy próbálják katalogizálni mindazon feltételt, amelyek bolygótok fizikai síkján katasztrófákat idéznek elő. Amiről tudósaitok beszélnek, nagyon is igaz, és része annak a programnak, amelyet a szent iratok, melyek nektek szerte a Föld színén megvannak, előre megjósoltak. Nem megengedett, de nem is lehetséges elmondanunk nektek, hogy pontosan milyen események fognak lejátszódni, vagy hogy ezek mikor esedékesek, annak köszönhetően, hogy a pontos eseményeknek a bolygótok népének szívében és lelkében uralkodó rezgésnemek a meghatározói. Nagy mennyiségű karma halmozódott fel magán a Föld bolygón belül, amelynek helyre kell billennie, amint a ciklus átvált, és ezek a dolgok testet fognak ölteni.

Hogy pontosan mikor, és hogyan, azt meg nem mondhatjuk, de nem is akarnánk, barátaim. Mert az eső, a szél és a tűz csak azokat a dolgokat fogja elpusztítani, amelyek a harmadik rezgési szinten vannak. Csak azért értékelitek túl ezeket a dolgokat, mert nem tudjátok elképzelni, hogy milyen lehet egy negyedik denzitásszintű lét. Azt javasoljuk nektek, hogy egy pillanatot se vesztegeljetek arra, hogy a harmadik denzitású létállapot fenntartásával kössétek le magatokat akkor, amikor a vibrációs változás a negyedik denzitásba már befejeződött.

A Lélek érettségije, a következő Dimenzió

Ha lelked számára az érettségi napja elérkezett, akkor a negyedik dimenzióba való kiemelkedésedhez szükséges dolgok befejezettnek tekinthetők. Mindent el fognak intézni azok a segítők, akiknek létezéséről feltétlenül tudomásod kell legyen. Rendkívül nagy a valószínűsége, hogy kár fogja érni azon dolgokat, amelyekkel magadat azonosítod a harmadik denzitásban.

Ha világosan akarunk beszélni, a halál árnyékának völgyét fogjátok meglátni. Ugyanezeket a szavakat, barátaim, már elmondták nektek korábban, mégis úgy ragaszkodtok a fizikai testhez és a fizikai környezethez, mintha a lelketek kapcsolódna állandó jelleggel hozzájuk.

Emlékeztethetünk-e titeket arra, hogy a lelketeket sem a fejetekben, sem a kezetekben, sem a mellkasotokban, sem a lábatokban, sem a lábfejetekben nem fogjátok megtalálni, hogy a szellemeteket sehol nem lelhetitek meg, semmilyen művelettel el nem távolíthatjátok, nem segíthettek neki. A szellemetek egy burokban lakozik. A burok eltávolítható, de ez nem számít. A lélek nem hal meg.

Mi lehet a metafizikai jelentése bolygónk e felvázolt fizikai traumájának? A Konföderáció szerint maga a bolygónk vándorol át egy új vibrációba, a tér és idő egy új porciójába, amelyet hívhatunk Új Korszaknak (New Age), de amelybe nem léphetünk be anélkül, hogy igazán meg ne tanultuk volna a szeretet leckéit, melynek megtanulását vagy meg nem tanulását mi vállaltuk magunkra, sok leszületésen keresztül. Ezért az Aratás Ura azt mondja, hogy a mi döntésünk, hogy a pozitív utat követjük-e vagy sem, és ami igen lényeges:

A Döntés

Egy döntést kell meghoznotok igen hamarosan, és kívánatos lenne, hogy a bolygó összes lakója megértse ezt a döntést, amelyet meg kell majd hozni. A bolygó sok lakója számára nehéz lesz megérteni, hogy miféle választás is ez, mivel ez egy olyan döntés, amelyet idáig nem mérlegeltek. Olyannyira el vannak foglalva a mindennapi tevékenységeikkel, a zavarukkal, a nagyon egyszerű jellegű vágyaikkal, hogy képtelenek most egy olyan döntés megértésén fáradozni, amelyet mindjárt meg kell hozniuk. Akár akarják, akár nem, akár megértik, akár nem, függetlenül bármely befolyásolástól, minden egyes egyénnek, aki a Föld bolygón tartózkodik, rövidesen döntést kell majd hoznia. Nem lesz köztes mezsgye.

Lesznek azok, akik a szeretet és a fény útja mellett döntenek, és lesznek azok, akik másként. A döntés nem úgy fog zajlani, hogy azt mondom, „Én a szeretet és a fény útját választom.” vagy „Én nem azt választom.” A verbális választás semmis lesz. A döntés az adott egyén döntésének kinyilvánításán fog megmérettetni. Ez a kinyilvánítás nagyon könnyen értelmezhető lesz a mi számunkra, vagyis az Őt szolgáló bolygók konföderációja béliek számára. A döntés mércéje az egyén – mi úgy nevezzük – vibrációs szintje lesz.

Ha az egyén a szeretet és megértés választását hozók közé kíván lépni, ehhez szükséges, hogy vibrációs szintje meghaladjon egy bizonyos minimális értéket. Sokan vannak most olyanok, akik közel állnak ehhez a minimális szinthez, de a földetek felszínén uralkodó helytelen gondolkodás folyamatos kondicionálása végett ők vagy libikókáznak e pont körül, vagy némely esetben akár el is távolodnak a szeretet és megértés ösvénye mellől. Sokan vannak olyanok is, akiknek vibrációs rátája jelenleg kellően magas ahhoz, hogy bármely nehézség nélkül léphessenek át abba a vibrációs denzitásba, amelyet e bolygó immár hamarosan meg fog élni.

Az Aratás Ura visszatért, hogy Lelkeket szüreteljen

Aratás uraSzüret lesz – ahogy hívhatnátok talán –, lelkek szürete, hamarosan a bolygótokon. Megpróbáljuk a lehető legnagyobb termést begyűjteni e bolygóról. Ez a mi küldetésünk, mivel mi vagyunk a Szüretelők.

Hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot elérjük, ahhoz először egy keresési állapotot próbálunk teremteni a bolygó azon lakosai közt, akik hajlandók keresni. Ezek volnának azok, akik közel állnak a vibráció elfogadható szintjéhez. Az e szint felettiek persze nem olyan érdekesek számunkra, hiszen ők már, ahogy mondjátok, megütik a mércét. A sokkal a szint alatt lévőkön pedig sajnos, mi jelenleg nem segíthetünk.

Most azoknak a számát próbáljuk emelni egy relatíve kis százalékkal, akik a szeretet és megértés ösvényére lesznek begyűjtve. A bolygó lakosaiból még ez a kis százalék is hatalmas létszám, a mi küldetésünk pedig az, hogy a tiétekhez hasonló csoportokon keresztül terjesszünk el információkat oly módon, hogy azokat elfogadhassák vagy elvethessék, vagyis azok olyan állapotúak legyenek, hogy híján legyenek annak, amit bolygótok népe bizonyítéknak tart.

Nem konkrét bizonyosságot kínálunk nekik, ahogy ők mondani szokták. Igazságot kínálunk nekik. Küldetésünk fontos eleme, hogy Igazságot kínálunk bizonyíték nélkül. Ily módon a motiváció az egyén számára minden esetben belülről jön elő. Ily módon az egyén rezgési szintje megemelkedik. Bizonyíték felkínálása vagy az említett Igazság oly módú rákényszerítése az egyénre, hogy ő kénytelen legyen elfogadni azt, nem járna hasznosítható hatással a vibrációs szintre nézve.

Ez, barátaim, a népetek megközelítését illető módszerünk rejtélye.

Érdekes, de nekem bővebb infóra van szükségem. És érdekel az Egység Törvénye is: Elolvasom


Forrás: https://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_pdf/the_law_of_one_pdf.aspx0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Figyelem, az oldal védelem aktív !!!