Kryon – Az Utolsó Idők

Kryon vagyok, a mágneses erőterekben létezem. Én voltam az, aki életre hívta a bolygótokat közrefogó mágneses hálót. A háló rendszerének megalkotása hosszú földi eónokba tellett. Erővonalait számos alkalommal korrigálnom kellett, hogy tökéletesen illeszkedhessen fejlődő planétátok fizikai vibrációihoz. Első földi tartózkodásom ideje alatt a Föld pozitív és negatív pólusai számos alkalommal mentek keresztül változásokon.

Tudományotok bizonyítékokkal tud szolgálni erre; vegyétek csak szemügyre a talajból vett fúrásmintákat, amelyek az északi és déli pólusok tekintetében többszörös eltolódást mutatnak. (A Föld maga nem mozdult el, kizárólag a polaritás változott meg.) Ezek az események még az emberi faj földi létbe való belépése előtt játszódtak le.

A könyv írója, aki akkoriban szintén spirituális segítőként tevékenykedett, támogatást nyújtott nekem feladatom teljesítése során. Részben múltbeli kapcsolatunk az oka annak, hogy rajta keresztül juttatom el információimat hozzád. Azóta további két alkalommal látogattam meg a Földet, hogy az egész bolygóra kiterjedő korrekciót hajtsak végre a mágneses hálót illetően. Mostani földi tartózkodásom egy harmadik korrekciót valamint negyedik és egyben utolsó látogatásomat foglalja magában.

Az utolsó két alkalommal szükségessé és elengedhetetlenné vált, hogy globális változtatásokat vigyünk véghez; a mágneses háló erővonalait fejlődésetek mértékéhez kellett igazítanunk. Az emberi nem létezésének minden esetben hasonló okok miatt kellett véget vetni. Ezekben az időkben mindössze néhány entitás létezett tovább a Földön, hogy megőrizze a biológiai szaporodás feltételeit.

Ez alighanem durván hangzik számodra, ám a cselekedet mindenképpen helyénvaló volt és a tökéletes harmónia és szeretet nevében történt, Előzőleg mindannyian beleegyezéseteket adtátok, s inkább ünnepnek számított, semmint katasztrófának, minthogy a Föld fejlődésében egy újabb mérföldkövet képviselt! Jöttömnek nem célja azt közölni veletek, hogy harmadik korrekcióm pusztulást hoz számotokra, ám azzal is tisztában kell lennetek, hogy – hacsak némi tudásra szert nem tesztek – sokatok életének így is, úgy is befellegzett. A harmadik korrekció munkálatai már megkezdődtek… azok, akik figyelemmel kísérik az északi mágneses pólus elmozdulását, bizonyára tisztában vannak vele, hogy miről beszélek.

Az idők végezetéről

 A fátyol másik oldalával kapcsolatban álló emberek előre látták, hogy e változásnak be kell következnie; de mivel az érintkezés a legjobb esetben is meglehetősen nehézkes volt, nem pillanthattátok meg a pontos tervet. Magát az információt helyesnek kell tartanunk, az általatok befogadott gondolat-csomagok azonban olyan részleges megértésen alapuló következtetéseket közvetítettek, amelyek nem a valódi tényállást képviselték.

Vízióitokban a Föld valamiféle oldalra billenését fogalmaztátok meg. Ilyesmi azonban szóba sem kerülhet. Jelen pillanatban a Föld tengelyének csupán egy árnyalatnyi elmozdulása mindjárt hatalmas kataklizmához és az emberiség pusztulásához vezetne. Az óceánok elárasztanák a szárazföldeket, a Föld kérge durván megvetemedne, a hold hatalmas vonzerőt gyakorolna az újonnan kiemelkedett területekre és a szó legszorosabb értelmében felfalná a felszínt, azonkívül az időjárás is drámai változásokon menne keresztül.

Mindenütt új, aktív vulkánok törnének a felszínre, s véget vetnének az emberi nem létezésének. Hogy honnan tudom mindezt? Végig néztem a folyamatot az első alkalommal! Kétségkívül lesznek még áradások, földrengések és vulkánkitörések… némelyikük elvégzett munkám nyomán lendül majd működésbe, e kisebb kataklizmák azonban nem vezetnek az emberiség pusztulásához.

Mindazonáltal, ezek a jelenségek a megszokottól eltérő helyeken fognak felbukkanni. Használd bátran a sejtjeid mélyében gyökerező intuíciót és a tisztánlátás képességét. Magasabb tudatosságod, „Isteni éned” válaszol majd az általad felvetett kérdésre: gondolod, hogy az emberi faj elérkezett a ciklus végére, s hogy a magasabb szintre való átlépéshez szükséges, hogy a Föld teljes történetét az óceánok hullámai vagy leomló hegycsúcsok sziklái temessék maguk alá. Ez aztán az előrelépés, nem gondolod?

Nem. Az általatok megsejtett kibillenés az én művem. Ez esetben mágneses elmozdulásról van szó, ami a Földet körülölelő háló rendszerének kiigazítását szolgálja, annak érdekében, hogy felkészülhessetek a végső időkre. Alapjában véve, egy kifejezetten a megvilágosodott emberiség számára megalkotott, a földi lét feltételeit biztosító mágneses fedőréteget hozunk létre.

A mágneses északi sark többé nem fog a poláris északkal egy vonalba esni. Pontosan nem is fedték egymást soha, most azonban számottevővé válik majd az eltolódás. Miért olyan fontos ez? A dolog jelentőségét az adja meg, hogy azok az emberek, akik még nem állnak készen, nem tudnak majd megbirkózni a változással. Néhányan maradnak, ám azok, akik képtelenek lesznek erre, újra inkarnálódnak, s a megfelelő feltételek birtokában jelennek meg újra.

A fent vázolt események társadalmatokra gyakorolt hatása üzenetem negatív részét képezi. A folyamat véghezvitele tizenkét földi évet fog igénybe venni. Mostantól kezdve a 2002-es évig fokozatos változásokat figyelhettek meg. 1999 körül már teljesen tisztában lesztek azzal, hogy miről beszélek.

Országaitokat nagy hatalommal bíró politikusok irányítják… nem mindegyikük tartozik a felvilágosultak közé. A tudatváltozás, ha képtelenek lesznek megbirkózni vele, kibillentheti őket az egyensúlyból, ami globális szinten káoszhoz vezethet. Talán felfigyeltél arra, hogy azt mondtam „vezethet”. Ez az a pont, ahol a kezetekben tartjátok a valódi lehetőséget a változások megvalósításához. Amint a háló a körülményekhez igazodik a következő néhány évben, még több spirituális világosságban lesz részetek.

Ahogyan azt már korábban említettem, korlátozó gondolatmintáitok az általam megalkotott hálóval állnak kapcsolatban. A módosítások feloldanak majd bizonyos korlátokat, s olyan mértékben lesztek képesek uralni az életet, mint meg sohasem. Először váltok képessé arra, hogy teljes mértékben kezetekben tartsátok a szeretet-energia hordozta hatalmat, s először tudjátok majd bolygótok sebeinek begyógyítására használni azt.

Ezt az energiát olyképpen tudjátok majd összpontosítani, hogy segítségével a negatív pozitívvá formálódhat. Ennek következtében rengeteg olyan ember lesz képes megvalósítani az egyensúlyt, akiknek a globális átalakulások során nem adatott meg a lehetőség arra, hogy továbbra is a földi lét keretei között tartózkodjanak.

(A következő részt kihagyjuk a  bejegyzésből… melyben a médium (a csatorna) Anti – Krisztus, és a 666 szám eredetéről érdeklődik Kryon-tól, ha azonban érdekel, a cikk alján lévő hivatkozásra kattintva elolvashatod az egész forrásanyagot. A Szerk.)

Nagy veszély leselkedik rád. Ha nem vagy elég óvatos, az emberek kiegyensúlyozatlansága téged is a mélybe húzhat. Tarts igényt a szeretet hatalmára, amelyet már olyan jól ismersz, és ne felejtsd el használni azt! Kérj útmutatást a Szentlélektől az idők végezetének valódi jelentését illetően, s tégy fel kérdést azzal kapcsolatban is, hogy neked mi a feladatod. Tanulmányozd a nemrégiben lejátszódott „Jonestown eset” fordulatait, és okulj belőle.

A hálón végzett korrekció kétségkívül hoz majd némi változást mindannyiótok számára. Amint azt már az előzőekben említettem, a Föld társadalmát érintő módosulások a tömegek számára döntést hozó kormányzatok tevékenységén keresztül fognak megvalósulni. Az önmagát egyensúlyban tartó gazdasággal rendelkező országok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Efféle gazdasági rendszer kialakítása közös megállapodást és a kormányba vetett erős bizalmat feltételez. E körülmények megszűntével az összeomlás csaknem biztosan bekövetkezik. Éppen ezért az első világban élőknek óvatosnak kell lenniük.

Az egyensúlyt önmagukban megvalósító entitások képességei hamar megnyilvánulnak, mindamellett nagy körültekintéssel kellene eljárniuk a gazdasági ügyeket illetően. Azt ajánlom, ne viseltess bizalommal a kormány pénzügyi rendszere iránt ezekben az időkben. Válts át az értékközvetítés valami sokkal alapvetőbb formájára.

Alkalmazd az áruk közvetlen cseréjét, ahol csak tudod, és ne tüntess ki bizalmaddal egyetlen pénzintézetet sem. A kormányzati rendszer elől nem szükséges elmenekülni és elrejtőznöd sem kell, hacsak nem érzed úgy, hogy veszélyben forog az életed. Próbáld meg átvészelni a változásokat és olyan alapelvekbe fogódzkodj, amelyek megadják a helyes választ arra, hogy miként kell az embernek szeretettel, megértéssel, a többség érdekeit szem előtt tartva irányítani az életét.

Ezek csupán védelmeteket szolgáló javaslatok, és nem feltétlenül arra utalnak, hogy borzalmas változásokkal, vagy holocausttal kell szembenéznetek. Vannak azonban jó híreim is: 1989-ben érkeztem, hogy nekilássak feladatomnak. A módosítások még jóformán meg sem kezdődtek, s már a változás útjára léptetek. Ez voltaképpen az időzítés tökéletes voltára utal, valamint arra, hogy már rátértetek az „ösvényre”.

Az első aktuális korrekcióimra pozitívan reagáltatok, magatokba fogadva az újfajta tudatosság jelentős hányadát. Tudnotok kell, hogy csodálunk benneteket ezért! Nincs szembetűnőbb jele a globális felvilágosodási folyamatnak, mint a tolerancia iránti vágy, a béke iránti vágy és az ezek útjába gördülő akadályok felszámolása.

Tanúja lehettél egy világméretekben érvényesülő, egy szemmel láthatóan kiegyensúlyozatlan entitás által kirobbantott kisebb háború kibontakozásának. Világméretű volt abban az értelemben, hogy a történelemben először minden nemzet érintett volt benne: mindannyian megoldást szerettek volna találni a problémára. A konfliktust kirobbantó entitás jó példa a kiegyensúlyozatlan entitás logikátlan reakcióira, melyeket a hálón végzett módosításokra adott. Igencsak érzékenyen reagált a változásokra, viselkedése mindenki számára láthatóvá vált.

Ez az a veszély, amit már említettem. Figyeld meg, miként járult hozzá ez az eseménysor ahhoz, hogy rengeteg ember befejezhesse földi ciklusát. Így fest a „Fenevad” (Lucifer-erő – A Szerk.) működés közben, mást sem akarva, mint feldúlni a békét. Ez volna hát az a bizonyos „Antikrisztus-energia”, amiről beszéltem. Hogyan maradhatnál a helyes úton? Mit kell tenned most? Következő szavaim üzenetem legfontosabb részét képezik.

A szeretetkapcsolat

A szeretet hatalom! Szavaitok csak dadogva és szegényesen képesek körülírni ezt a fogalmat. A szeretet azonban nem pusztán egy szó, vagy érzés. A szeretet erőforrás! Energia. Előhívhatod, áramlását be- és kikapcsolhatod, elraktározhatod, elküldheted és számos célra felhasználhatod. Mindig elérhető és sohasem hagy cserben. A szeretet maga a világegyetem ígérete! Ez az a közös szál, amely a dolgokat mozgásban tartja.

Legfőbb ideje, hogy tudatára ébredjetek ennek… úgy értem, valóban eljött a ti időtök! Végre jóváhagyást kaptatok ahhoz, hogy használjátok ezt az energiaforrást és megértsétek működését. Kiérdemeltétek, hogy így legyen! Meglehet, inkább az „Isteni erőforrás” kifejezést szeretnétek használni a szeretet szó helyett, hogy ily módon is megvilágítsuk az erő valódi jelentését. Közösség vagyunk, az erő azonban egyetlen forrásból ered. Ez azt jelenti, hogy mindannyian egy közös egységen, az erőn osztozunk.

Talán a számotokra ismerős elektromossághoz hasonlíthatnám. Figyeld meg, hogy az áramkörök közös jellemzője a „földelés”. Nem számít, hogy az áramkör milyen célt szolgál, sem az, hogy mekkora az erőssége, minden esetben közös az alap, ami a rendszeren belül az egységet képviseli. Az Isteni szeretetforrásban akkor részesülhetsz, ha bármi végett Istenhez fohászkodsz. Bármely entitás, aki szóban vagy egyéb sajátságos módon fordul Istenhez, részesül az Isteni szeretetforrásban.

A szeretetforrás mindig az adott helyzetnek megfelelő módon válaszol. A megfelelő mód itt azt jelenti, hogy válaszát a hívás univerzális korrektségének keretein belül küldi el. A megvilágosodott, kiegyensúlyozott egyének igen mesterien képesek felidézni és összpontosítani az Isteni szeretetforrást. Mindig világos, napfénytől átszőtt ösvényként szolgáltak a fátyolon keresztülvezető egyébként ködös, sötétségbe boruló úton.

E személyek legtöbbje a vallási vezetők közé tartozott, akik a szeretetet tették életük alapjává. Az Univerzum, és más körülöttük élő emberek iránt érzett őszinte szeretetük, mások fejlődésével és a karmával szemben tanúsított türelmük volt kiegyensúlyozottságuk kulcsa. A világ működéséről szóló tudás jelentéktelennek számított (és még mindig az). India, Kína, Izrael vagy bármely más terület szent emberei ugyanolyan módon kapcsolódnak az erőforráshoz, mint mondjuk egy evangélikus keresztény Közép-Amerikában.

Hogy miért számolok be minderről? Nem másért, mint hogy felismerd: a forrás egyetlen!… A tiéd is, sokkal inkább, mint bármikor azelőtt. A hálón végzett korrekcióm következtében spirituális részed a magasba emelkedhet, szabadon szárnyalhat! Tökéletes összhangot érzel majd, s azt, hogy végre hazaérkeztél. Nem más nyilatkozik itt meg, mint az entitás, aki első ízben látja magát annak, aki valójában: Isten egy kis darabkájának. Egy darabkának, kinek nevét mindenki ismeri, akit nem érinthet a pusztulás szele, és akihez sem hozzátenni, sem belőle elvenni nem lehet. El tudod képzelni, mi mindenre lehetsz képes az erő birtokában?

Átalakulás

Az Isteni szeretetforráshoz kell fordulnotok, hogy meggyógyítsátok és harmóniába hozzátok a Földet. Az eredmény nem marad el, ha így cselekedtek. Össze kell fognotok más, hasonlóképpen kiegyensúlyozott entitásokkal, hogy energiát fektethessetek a gyógyítás folyamatába. Meditálj, hogy megkaphasd a megfelelő útbaigazítást, majd imával teremtsd meg a kellő harmóniát (szeretetforrás), hogy létrehozd a szükséges energiát. Az idődet ne fecséreld különböző épülettel, tagsággal és üzleti oldallal rendelkező intézmények felállítására. A szervezés minimális, a munka viszont számottevő legyen! Ez rendkívül fontos.

Tanítók

Fordíts különös figyelmet azokra, akik életükben először érik el az egyensúly állapotát. Sokan lesznek, hála működésemnek. Az újonnan érkezetteket világosítsd fel arról, hogy kik is ők valójában, s egyúttal tanítsd meg őket arra is, miként léphetnek be a tudat csendjébe, és hogyan tudják szeretni magukat saját énjük valódi lényegének felismerése által. A pszichológiai egyensúly spirituális megvilágosodáshoz vezet.

Tanításaid során törekedj az egyszerűségre. Soha ne feledd, hogy aki most vagy, az sok-sok év meglátásai, felismerései és fokozatos fejlődés nyomán született meg, és mindig tartsd szem előtt, hogy az újak nem képesek minden tudást azon nyomban magukba szívni. A szívükben megnyíló szeretet vezérli hozzád őket, az új tudatosság vonzásának engedelmeskednek. Emlékezz, elsődleges célod nem más, mint megtanítani nekik azt, hogy miként lehet a szereteten keresztül megvalósítani az egyensúly, a harmónia állapotát.

Semmi szükség arra, hogy a világ működéséről – amit te tudsz róla – beszélj nekik. Hagyd őket békességben, ne erőltess rájuk semmit. Lesz elég erejük a folytatáshoz. Akadnak majd olyanok is, akik további ismeretszerzés céljából melletted maradnak, ily módon csatlakozhatnak az átalakítást célzó törekvésekhez. A megvilágosodottaknak add át a háló korrekciójáról, és annak jelentőségéről szóló üzenetet, minden e könyvben szereplő üzenetet beleértve.

Tanítsd meg másoknak, hogyan lehetnek türelemmel az emberi fejlődés iránt! Ez már önmagában jóval több negatívot képes pozitívvá alakítani, mint bármi más a világon. A türelemre, a toleranciára való képesség a szeretet-harmónia megvalósításának eredménye. Formáld ki magadban a türelem képességét, hogy tiszta maradhass. Tiszteld azokat a tanítókat, akikhez úgyszintén szabadon árad az információ, ám sohasem érzik, hogy egyik ember kevesebb volna a másiknál.

Az új információk egyidejűleg sok ember életében megjelennek, kisajátítani azonban nem lehet őket. Tanítók! Eszközeitek már nem sokáig lesznek alkalmasak a tanításra! Mindannyian, akik a világegyetem rendjének és törvényeinek előre meghatározott rendszerében gondolkodtok, ki kell igazítanotok a térképeitekben és táblázataitokban foglalt információk többségét. Következő üzenetemben bővebb magyarázattal szolgálok majd erre.

Emellett rá kell ébrednetek arra, hogy a hatalmas új erő bármely entitást képessé tehet arra, hogy egy ugrással maga mögött hagyja karmikus kötelékeit vagy levesse bármilyen más, előre meghatározott magnetikus gondolat-minta bilincseit. Ez az új erő hatalmas jelentőséggel bír, s tökéletesen alkalmas arra, hogy segítségével az életetek útjába gördülő akadályokat eltávolítsátok, és jóval magasabb életkort érjetek meg.

Forrás: Az egész forrásanyag érdekel; Elolvasom

0 hozzászólás

Véleménye van? Szóljon hozzá!

Csatlakozni szeretne a vitához?
Bátran tegye meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük