Ré történelmi háttere

1981.01.20

2.2 Kérdező: Mesélnél valamit a történelmi hátteredről, az illúzióban töltött korábbi időidről, a kapcsolat idejéről, esetleg az ezen a bolygón leélt inkarnációdról és a kapcsolatodról a korábban itt élt népekkel? Hogy legyen valami, amivel elkezdjük a könyvet.

Ré: Ré vagyok. Tudatában vagyunk annak, hogy az elméd/tested a megfelelő módot keresi a feladat betöltésére, hogy egy tanítási/ tanulási eszközt létrehozz. Tisztában vagyunk vele, hogy az – ahogy mondjátok – inkarnált állapotunkat érdekesnek találjátok.

Kivártunk egy második kérdésfeltevést, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy egy több ezer éves idő/tér hamis érdeklődést vált ki. Így ezen információ megadásakor az a kérésünk, hogy a helyénvaló nyomaték nélküliség érvényesüljék a helyi teretekben/időtökben való élettapasztalataink kapcsán. Azon tanítás/tanulás, mely a mi felelősségünk, inkább filozófiai mintsem történelmi. Most választ adunk kérdésedre, ami helyesen kiértékelve ártalmatlan.

Mi azon tagjai vagyunk a Konföderációnak, akik 11 ezer évetekkel ezelőtt eljöttünk két planetáris kultúrátokhoz, melyek akkor közeli kapcsolatban álltak az Egységes Teremtő alkotásával. A mi naiv hitünk volt, hogy taníthatunk/tanulhatunk közvetlen kapcsolat révén, és azt gondoltuk, hogy az individuum-érzések vagy személyiségek szabad akarat torzulásait nem fenyegeti annak veszélye, hogy megzavarjuk őket, mivel e kultúrák már addig is közel kerültek egy mindent felölelő hithez a mindenség élő mivoltában vagy tudatosságában.

Eljöttünk és üdvözöltek minket az emberek, akiknek szolgálatába állni kívántunk. Próbáltunk segítségükre lenni gyakorlati módszerekben a tudat/test/lélek komplexum torzulások gyógyítására irányulóan mindig az adott torzulásnak megfelelő kristály használatával, az idő/tér anyagi arányok bizonyos megfelelő sorozatán belül helyezvén el azt. Így jöttek létre a piramisok.

Arra jutottunk, hogy az eljárás nagymértékben ki lett sajátítva az akkori hatalom tudat/test torzulásában lévői részére. Ez nem szándéka az Egység Törvényének. Elhagytuk népeteket. Az a csoport, amely – ahogy földgolyótok azon részét nevezitek – a Dél-Amerika területén élőkkel dolgozott, nem adta fel ily könnyen. Ők visszatértek. Mi nem.

Mindamellett sosem hagytuk el vibrációtokat a tudatosságbéli változásért érzett felelősségünk végett, melyet eleinte okoztunk majd később eltorzítva találtunk olyan jellemzőkben, amik nem utalnak az Egység Törvényére. Megkíséreltünk kapcsolatot létesíteni annak a területnek az uralkodóival, ahová először eljöttünk, az országéval, amelyet Egyiptomnak vagy néhány helyen a Szent Földnek neveztek.

A tizennyolcadik dinasztiában, ahogy az tér/idő torzulásaitok feljegyzéseiből ismeretes, kapcsolatba tudtunk lépni a fáraóval, ahogy nevezitek. Ennek az embernek még kevés élettapasztalata volt a létsíkotokon, és egy… ahogy ez az instrumentum mondaná, Vándor volt. Ezért ez a tudat/test/lélek komplexum tehát fogta a kommunikációs torzulásainkat, és torzulásait képes volt összhangba hozni a mieinkkel.

A fiatal entitást egy olyan hang vibrációs komplexummal illették, ami hangzásában egy bőséges isten dicsét hirdette, minthogy ezt a tudat/ test komplexumot – akit most az egyszerűség kedvéért csak instrumentumnak nevezünk – úgy hívták, „Ammon”. Az entitás úgy döntött, hogy ez a név, lévén, hogy egy istent dicsér a sok közül, nem elfogadható vibrációs hang komplexuma részének.

Így hát megváltoztatta nevét egy olyanra, amely a napkorong dicsét hirdette. Ez a torzulás, amit „Aten”-nek neveztek, egy a mi valóságunkhoz közeli torzulás volt – ahogyan mi a saját tudat/test/lélek komplexum torzulásunk természetét értelmezzük, jóllehet nem teljesen jön összhangba a szándékolt tanítás/tanulással, amit küldtünk.

Az entitás, Ehnaton, meggyőződött arról, hogy az Egy vibrációja az igaz spirituális vibráció, és ekképpen kihirdette az Egység Törvényét. Az entitás hitét azonban igen kevesen fogadták el. Papjai csak színlelést folytattak, a keresés spirituális torzulása nélkül. Az emberek megmaradtak a saját hitük mellett.

Amikor az entitás már nem tartózkodott ebben a denzitásban, újra a sok istenben való polarizált hitek kerültek előtérbe és maradtak is ott, amíg a Mohamedként ismert férfi egy felfoghatóbb torzulásba nem emelte az emberek tudat/test/lélek kapcsolatait.

Piramisok

2.4 Kérdező: Igen. Említetted, hogy a piramisok egy folyománya voltak ennek. Tudnád ezt kicsit bővebben részletezni? Ti voltatok-e felelősek a piramis építésében, és mi célja volt a piramisnak?

Ré: Ré vagyok. A nagyobb piramisok az Egység erőinek használatában való képességeink révén épültek. A kövek élők. Ezt nem így értették meg a ti kultúrátok tudat/test/lélek torzulásai.

A piramisok célja kettős volt: Elsősorban, hogy egy helyesen tájolt beavatási helyül szolgáljanak azok számára, akik megtisztult, avagy beavatott csatornái akartak lenni az Egység Törvényének. Másodsorban pedig a beavatottak gondos kalauzai kívántunk lenni kifejlesztve egy gyógyítást azok számára, akiken ők segíteni óhajtottak, valamint magának a bolygónak is.

Az egyik piramis a másik után – feltöltve a kristály, valamint a beavatottak által – arra lett kitalálva, hogy kiegyensúlyozza az Egységes Teremtés beérkező energiáját a planetáris tudat/test/lélek számos és többszörös torzulásával.

Ebben az igyekezetben mi egy már megkezdett munkát folytathattunk, amit a Konföderációban más testvérek kezdtek meg más kristály-hordozó létesítmények felépítésével, és így teljessé tehettünk ezekből egy gyűrűt, ha úgy tetszik, a Föld – ahogy ez az instrumentum vibráltatná velünk: felszíne körül.

1981.01.21

3.6 Kérdező: A legutóbbi alkalommal két kérdésünk volt, amelyeket a mostani ülésre tettünk félre: az egyik egy lehetséges fedőkőről a gizai Nagy Piramis tetején, a másik, hogy hogyan mozgattátok a hatalmas köveket, amelyek a piramist alkotják. Tudom, hogy ezek a kérdések jelentőségtelenek az Egység Törvénye szemszögéből, de az én döntésem volt – és kérlek, javíts ki, ha nincs igazam, és tedd meg a szükséges ellenjavaslatokat –, hogy ez egy könnyű belépőül szolgálna azok számára, akik el akarják olvasni az anyagot, melyből végül majd egy könyv lesz. Nagyon hálásak vagyunk a kapcsolatodért és minden bizonnyal élni fogunk bárminemű, az információk fogadásának mikéntjére vonatkozó javaslattal.

Ré: Ré vagyok. A kérdések helyes sorrendjét nem én fogom javasolni. Ez a te kiváltságod az Egység Törvényének szabad cselekvőjeként megértvén/megtanulván, hogy a mi társas memória komplexumunk nem képes a földi emberek társadalmi tudat/test/lélek komplexuma torzulásainak hatékony megkülönböztetésére.

Mi most a tanítási/ tanulási megtiszteltetés-/felelősségünket a kérdések megválaszolásával szeretnénk betölteni. Ez csupán elégséges lesz, mivel az embereket színező torzulási komplexumoknak nem hatolhatunk a mélyére. Az első kérdés tehát a fedőkő. Kiemeljük a jelentéktelenségét ennek a fajta adatnak.

Az úgynevezett Nagy Piramisnak két fedőköve volt. Az egyik a mi tervezésünk; kisebb, gondosan kitervelt darabkáiból állt annak az anyagnak bolygótokon, amelyet gránitnak hívtok. Ez a kristályos tulajdonságai folytán lett kiválasztva, valamint levegőtök szabályszerű árama végett egy formán, amit kéménynek neveztek.

Egy időben, amikor mi, mint nép denzitásotokat már elhagytuk, az eredetit levették és egy értékesebbel pótolták. Ez részint egy arany tárgy volt.

Ez semmiben nem változtatta meg – ahogy hívjátok – a piramis tulajdonságait, éspedig egy olyan torzulás volt, aminek alapul egy kevesek kívánsága szolgált, hogy az építmény felhasználását csakis királyi helyként kiáltsák ki. Kívánsz jobban belemélyedni ebbe az első kérdésbe?

3.7 Kérdező: Mit értesz kémény alatt? Mi volt ennek a konkrét célja?

Ré: Létezik a levegőtöknek egy szabályos áramlása, mely bár kicsiny, de frissen tartja az építmény egészét. Ez tudatosan lett betervezve a légcsatorna járatokkal, ahogy eme instrumentum mondaná őket, úgy kialakítva, hogy a levegő bármely turbulencia vagy huzat nélkül is friss volt.

3.8 Kérdező: Hogyan mozgattátok a köveket?

Ré: Ré vagyok. A műveletet a minden létező keretein belül kell elképzeld. Az energia, habár véges, eléggé nagy az emberek felfogásához/ torzulásához képest. E nyilvánvaló tényt jól ismerik, ám kevéssé veszik figyelembe a földi emberek. Ez az energia intelligens. Hierarchikus.

Mint ahogy tudat/test/lélek komplexumotok is hordozók hierarchiájában lakik, és így őrzi meg a héjat vagy alakot vagy mezőt, s ugyanígy az egyre intelligensebb avagy kiegyensúlyozottabb testek észbeli képessége, hasonlóan tesz egy ilyenféle anyag, mint a kő minden egyes atomja.

Ha valaki ért ezen intelligencia nyelvén, akkor a fizikai avagy kémiai kő/test véges energiáját kapcsolatba képes hozni azon végtelen erővel, mely a jobban behangolt testekben tartós, légyen az akár ember, akár kő. E kapcsolat létrehozásával – egy kérést lehet tenni.

A végtelen „kőség” intelligenciája kommunikál fizikai hordozójával, és a kívánatos hasítás és mozgás ekkor kiviteleződik a „kőség” energiamezejének áthelyeződésével a végesből egy dimenzióba, amelyet nyugodtan nevezhetünk egyszerűen csak végtelennek. E módon ami kívántatik, valóra válik a Teremtő élő kőben lakozó végtelen értelmének együttműködése révén.

Természetesen ez az a mechanizmus, amellyel sok dolog elérhető, amik nem képezik tárgyát a távolba hatás terén végzett jelenlegi fizikai vizsgálati módszereiteknek.

3.9 Kérdező: Erről az az állítás jut eszembe, miszerint ha lenne valamekkora hited, akkor a hegyet is el tudnád mozgatni. Ez körülbelül úgy hangzik, mint amit most elmondtál. Vagyis hogy ha teljesen tudatában vagy az Egység Törvényének, akkor képes vagy mindezek megtételére. Így van?

Ré: Ré vagyok. A vibrációs hang-torzulás, „hit” talán az egyik buktató a – mondjuk úgy – végtelen ösvény hívei és a véges bizonyítás/felfogás hívei közt. Nagyon pontos a felfogásod, ahogyan a hitet és az intelligens végtelent összefüggésbe állítod, mindazonáltal az egyik egy spirituális terminológia, a másik jobban elfogadható talán a mérőszalaggal és tollal kutatók fogalmi rendszer torzulásai számára.

3.10 Kérdező: Tehát ha valaki teljességgel felvilágosult az Egység Törvényére nézve és megéli az Egység Törvényét, akkor ő könnyűszerrel képes lesz olyan dolgokra, mint pl. piramisok építése közvetlen mentális erővel. Így kell értsem a dolgot?

Ré: Ré vagyok. Helytelen az elgondolásod abban, hogy különbség lenne az Egység Törvénye általi személyes erő és a kombinált avagy társas memória komplexum tudat/test/lelkének Egységtörvény- felfogása között. Az első esetben csupán az egy személy, megtisztulván valamennyi hibától, el tudja mozgatni a hegyet. Az egység tömeges felfogása esetében minden egyes személy tartalmazhat némi elfogadható mennyiségű torzulást, de a tömeg-tudat még így is el képes mozgatni a hegyet.

A fejlődés alapesetben abból a felfogásból, amit ti most kerestek a megértésnek egy olyan dimenziója felé halad, amelyet a Szeretet törvényei kormányoznak, és amely a Fény törvényeit keresi. A Fény Törvényével vibrálók az Egység Törvényét keresik, az Egység Törvényével vibrálók az Örökkévaló Törvényét keresik.

Mi nem tudjuk megmondani, mi van a minden létezővel egyesült énnek e felbontásán túl, mivel még keressük a minden létezővel való eggyé válást, de még mindig csak Ré vagyunk. Ekképpen útjaink tovább folytatódnak.

3.11 Kérdező: Vagyis a piramis többetek közös erőfeszítésével épült?

Ré: Ré vagyok. A piramisok, amelyeket gondoltunk/építettünk, a mi társas memória komplexumunk által kigondolt gondolatformákból épültek.

3.12 Kérdező: Vagyis a kövek a helyükre lettek teremtve ahelyett, hogy máshonnan lettek volna odamozdítva. Így van?

Ré: Ré vagyok. Mi örökkévaló kőből építettük a Nagy Piramist, ahogyan nevezitek. Más piramisok egyik helyről a másikra mozgatott kőből épültek.

3.13 Kérdező: Mi az az örökkévaló kő?

Ré: Ré vagyok. Ha a gondolatformák elméletét megértitek, akkor rájöttök, hogy a gondolatforma a saját torzulásában gyakoribb, mint az anyagok alkotta energiamezők a kőben, amelyet gondolatforma révén születtek meg gondolatból véges energiává és létezővé, a gondolatforma szintjének nálatok található – mondhatjuk – torzított visszaverődésében. Válaszoljunk más, segítőbb módon?

3.14 Kérdező: Ez eléggé triviális, én csak azt nem értem, hogy miért több kőből készült a piramis, és miért nem egyben lett megteremtve az egész?

Ré: Ré vagyok. Létezik egy törvény, amelyet mi az Egység Törvényének egyik jelentősebb elsődleges torzulásának hiszünk. Ez a Zavar Törvénye. Ti ezt a Szabad Akarat Törvényének neveztétek. Mi egy lehető leghatékonyabb gyógyítógépet avagy idő/tér arány komplexumot kívántunk létrehozni. Mindamellett nem akartuk a titkot áthatolhatónak hagyni az emberek számára, hogy így egy csoda-piramis építőiként imádjanak minket. Így tehát építettnek tűnik, nem pedig gondoltnak.

3.15 Kérdező: Tehát a piramisról, a Nagy Piramisról beszélsz mint egy feltételezésem szerint elsődlegesen gyógyító gépről, de beszéltél róla mint egy beavatásra szolgáló eszközről is. Ez a kettő ugyanazt a fogalmat jelöli?

Ré: Ezek egyetlen szeretet/fény szándék/megosztás komplexum részei. A gyógyítás alkalmas használatához elengedhetetlen volt egy megtisztított avagy elhivatott közvetítő vagy energizáló megléte, hogy a Végtelen Teremtő fénye/szeretete keresztülfolyhassék rajta, így a beavatási metódus szükségszerű volt a tudat, a test és a lélek előkészítésében a Teremtő munkájának szolgálatára. A kettő elválaszthatatlan.

3.16 Kérdező: A piramis alakjának szerepe van a beavatási szertartásban?

Ré: Ez egy nagy lélegzetű kérdés. Érzésünk szerint most elkezdenénk, majd átértékelésre és egy későbbi ülésen való továbbkérdezésre kérünk erről a – mondhatni – informatív témáról. Kezdjük. Két fő szerep jut a piramisra a beavatási procedúrák kapcsán.

Az egyik a testtel kapcsolatos. Mielőtt a test beavatható lenne, a tudatot kell beavatni. Ez az a pont, amitől a jelen ciklusotok szakértőinek többsége a tudat/test/lélek komplexumát eltérítve találja. Ha a jellem és személyiség, vagyis a tudat igaz identitása feltárultak, a testet kell minden lehetséges módon megismerni.

Vagyis a test különböző funkciói elfogulatlan megértést és kontrollt követelnek. A piramis első haszna tehát abban mutatkozik, hogy lemenjenek a piramisba az ott lévő érzékszervi jelek hiánya céljából, hogy így a test – bizonyos értelemben – meghaljon, és egy új élet kezdődjön.

1981.01.22

4.0 Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

4.1 Kérdező: A múltkori ülés befejezéséhez közeledve feltettem egy kérdést, ami túl hosszú lett volna megválaszolni. Ez a piramis alakjával kapcsolatosan volt, és hogy milyen összefüggésben áll ez a beavatással. Most alkalmas az idő ennek a kérdésnek a feltevésére?

Ré: Ré vagyok. Igen, ez egy alkalmas idő/hely erre a kérdésre.

4.2 Kérdező: Kapcsolatban van a piramis alakja a beavatással?

Ré: Ré vagyok. Mikor a múltkori ülés kérdésébe belekezdtünk, már bejegyezted egyéni memória komplexumodba az alak első rendeltetését, hogy az a test komplexum beavatásával kapcsolatos.

A lélek beavatása már egy gondosabban megtervezett beavatásfajta volt az idő/tér arányokra nézve, amiben a beavatandó entitás találta magát. Ha elképzeled velem együtt az úgynevezett piramis alakzat oldalát és ezt a háromszöget gondolatban négy egyforma háromszögre vágod fel, akkor azt fogod látni, hogy a háromszög találkozása, ami az alsó szinten van mind a négy oldalon, egy rombuszt alkot egy vízszintes síkban.

E sík közepe a megfelelő hely a végtelen dimenziókból áramló energiák és a tudat/test/lélek komplexumok különféle egymásba fonódott energiamezőinek találkozása számára. Vagyis az elgondolás szerint a beavatandó személy képes kellett legyen tudatilag érzékelni majd pedig csatornázni ezen a – mondjuk úgy – intelligens végtelenbe nyíló kapun. Ez volt tehát a második cél e sajátos forma megtervezésében. Nyújtsunk-e a kérdésedhez bárminemű további leírást?

4.3 Kérdező: Igen. Tehát ha jól értem, a beavatás a piramis középvonalán kellett történjen, de az alap fölött egy olyan magasságban, amit az oldalakat felosztó négy háromszög metszéke határoz meg. Jól mondom?

Ré: Igen, jól.

4.4 Kérdező: Akkor ezen a ponton egy energia-fókuszálás van, ami extradimenzionális a mi dimenzióinkra nézve. Igazam van?

Ré: Használhatod ezt a vibrációs hang komplexumot. Mindamellett ez nem teljesen és nem kimondottan helyes. Nincsenek „extra” dimenziók. Jobban szeretjük a multidimenziós elnevezést használni.

4.5 Kérdező: A piramis méretének szerepe van a beavatás hatékonyságára nézve?

Ré: Ré vagyok. Minden piramis méretnek megvan a maga saját beáramlási pontja az intelligens végtelenből. Ekképpen egy aprócska piramisnak, mely a test alá vagy fölé helyezhető, sajátos és különböző hatásai lesznek a test helyzetétől függően az intelligens energia belépési pontjához képest.

A beavatás céljaira a méretnek elegendően nagynak kellett lennie egy fölé tornyosuló benyomás keltéséhez, hogy a multidimenziós intelligens végtelen belépési pontja teljesen átjárja és kitöltse a közvetítőt, hogy az egész teste beleférjen ebbe a fókuszált területbe. Továbbá a gyógyítási célokhoz az is szükséges volt, hogy mind a közvetítő, mind pedig a gyógyítandó a fókuszált ponton belül feküdhessen.

4.6 Kérdező: A gízai Nagy Piramis még mindig használható erre a célra, vagy már nem működik?

Ré: Ré vagyok. A Nagy Piramis – sok más piramis építményhez hasonlóan – olyan, mint az elhangolódott zongora. Lejátssza a hangot – ahogy ez az instrumentum kifejezné –, de ó, mily gyöngén. A diszharmónia csörömpöl az érzékeken. Az áramnak csak a szelleme maradt benne, az áramlási pontok eltolódása végett – melyek örökös forgásban vannak bolygótok hol ide, hol oda tolódó elektromágneses mezeje folytán, és a disszonáns vibrációs komplexumai miatt mindazoknak, akik a beavatási és gyógyítási helyet kevésbé könyörületes célokra használták.

4.7 Kérdező: Lehetséges lenne egy piramist építeni, helyesen tájolni és ma használni, olyan anyagokból, amelyek rendelkezésünkre állnak?

Ré: Ré vagyok. Nagyon is lehetséges, hogy felépítsetek egy piramis építményt. A felhasznált anyag nem döntő, csupán az idő/tér komplexumok aránya. Azonban az építmény beavatásra és gyógyításra való használhatósága teljes mértékben az e munkával próbálkozó közvetítők belső fegyelmén múlik.

4.8 Kérdező: A kérdésem az lenne, hogy leszülettek-e ma a bolygóra olyan egyének, akik rendelkeznének a belső fegyelemmel ahhoz, hogy instrukcióid felhasználásával felépítsenek és beavattassanak egy őáltaluk épített piramisban? Ez belül esik-e azokon a határokon, amire ma bárki is a bolygón képes? Vagy senki nincs erre alkalmas?

Ré: Ré vagyok. Vannak emberek – ahogy nevezitek őket –, akik alkalmasak e kihívásra jelen nexusban. Mindazonáltal még egyszer szeretnénk rámutatni, hogy a piramisok ideje – ahogy mondanátok – lejárt. Ez csakugyan egy időtlen építmény. Jóllehet az áramok az univerzumból – az idő tájt, midőn e bolygót segíteni próbáltuk – olyanok voltak, hogy megkívánták a tisztaságnak egy bizonyos felfogását, e felfogás – amint az áramlások elforognak és ahogy minden dolog fejlődik – átváltozott a tisztaságnak egy felvilágosultabb nézetébe.

Vagyis jelen vannak társaitok közt ebben az időben azok, akiknek tisztasága már egy az intelligens végtelenével. Építmények használata nélkül nyerhet gyógyító/páciens gyógyulást.

Test/Tudat/Lélek komplexum = Ember

0 hozzászólás

Véleménye van? Szóljon hozzá!

Csatlakozni szeretne a vitához?
Bátran tegye meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük