Bevezető

Don Elkins: Ez a könyv szó szerinti szöveges átirata annak a huszonhat kísérleti ülésről készült hangfelvételnek, melyek célja egy földönkívüli lénnyel való kapcsolatteremtés volt. Ezt a kísérletsorozatot 1962-ben kezdtük el, és 19 év óta finomítjuk.

Az ülések helyszíne – A ház kívülről

Kísérleti eredményeink 1981-től kezdődően minőségüket és pontosságukat illetően markáns fordulatot vettek. Ez a könyv pusztán egy beszámoló munkánknak ez utóbbi szakaszából. Kísérleti tevékenységünk indulása óta, sőt még az előtt is, hogy a kutatócsoportot hivatalosan megalapítottuk volna, érezhető a zavar kutatásaink mibenlétét illetően.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy én a saját nézőpontomat tisztán tudományos jellegűnek tekintem. Számos olvasó előzetesen elfoglalt filozófiai álláspontokat használ fel ennek az anyagnak a kiértékelése során, mely álláspontok között az objektív tudományostól kezdve a szubjektív teológiaiig számos árnyalat előfordult már.

A mi kutatócsoportunknak semmi egyéb célja nincs azon kívül, hogy kísérleti adatokat közzétegyen. Az adatok jelentését illetően minden egyes olvasó kétséget kizáró módon egyedi következtetésekre fog jutni. Az utóbbi években sok ellentmondás keletkezett olyan jelenségek körül, melyek a tudományos kutatás elfogadott módszerei számára látszólag értelmezhetetlenek. Ilyen jelenségek például az ufók (UFO = Unidentified Flying Object, azonosítatlan repülő tárgy), a kanálhajlítás, a pszí-sebészet, és sok más, csodának ható történés.

Ezen állítólagos jelenségek bármelyikének az igazolása vagy cáfolása az alkalmi megfigyelőnek semmiképpen nem feladata. Ennek ellenére az események kapcsán keletkező legtöbb nyilvános vélemény szemlátomást igen gyors és felületes kutatás eredményeként születik. Majdnem harminc éves kutatás és kísérletezés után az úgynevezett paranormális jelenségek területén, rendkívüli óvatosságot kell tanácsolnom a következtetésekre jutás tekintetében. Ha egy csalás elkövetéséből lehetséges pénzt csinálni, hírhedtséget szerezni vagy akár csak heccelődni, akkor valaki rendszerint élni is szokott ezzel.

Következésképp a paranormális területek elsődleges célpontok a szélhámosok számára, és az alapos kutatónak általában bőséges mennyiségű „szemét” adatot kell megfigyelnie, mire egy lehetséges igazság-gyöngyszemre bukkan. Ez különösen érvényes a fülöp-szigeteki pszí-sebészetre és általában a szellemkommunikációk széles területére. Számomra úgy tűnik, hogy a jelenleg elfogadott tudományos paradigma korántsem kielégítő.

Nekem az a véleményem, hogy a jelenlegi természettudományunk csak egy igen speciális esete egy eddig még feltáratlan, sokkal általánosabb esetnek. Őszintén remélem, hogy a mi kutatásaink is ezen felfedezések irányába vezetnek. Az állítólagos földönkívüli közlések több millió szavának feldolgozása után úgyszintén azt gondolom, hogy ez a könyv, és a Ré anyag rákövetkező kötetei tartalmazzák a leghasznosabb információkat azok közül, amelyeket felfedeztem.

Egy eredményeként annak, hogy mélyére hatoltam az ufológia és parapszichológia mindeme meglehetősen zavarba ejtő kérdéskörének, természetesen magam is kialakítottam jelenlegi véleményemet arról, hogy milyen is igazából a dolgok valódi természete. Ez a vélemény természetesen bármikor megváltozhat, amint új információknak kerülök birtokába. Ennek a könyvnek nem szándéka tanulmányt adni az én véleményemről, így nem kísérlem meg érvényességét védeni.

A következőkben legjobb sejtésem szerint írom le, hogy mi az, amit tenni vélünk. Csak az idő lesz megmondhatója, mennyire volt pontos ez a feltételezés. Kutatócsoportunk a Ré nevű földönkívüli fajjal való érintkezései során olyasmit használ, amit én „behangolt transz telepátiának” szoktam nevezni.

Az angol nyelvet használjuk, mert Ré ezt ismeri. Ami azt illeti, többet ismer belőle, mint én. Ré körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt érkezett a Földre egyfajta földönkívüli küldetés keretében, melynek célkitűzése a földi ember szellemi evolúciójában való megtámogatása volt. Mivel e próbálkozása kudarcba fulladt, Ré visszavonult a Föld felszínéről, ám a bolygón folyó tevékenységek beható tanulmányozását tovább folytatta. Ennek okán magasan képzett történelmünkben, nyelveinkben, stb.

Amit Rével kapcsolatosan alighanem a legnehezebb megérteni, az az ő sajátos természete. Ré egy hatodik denzitású társas memória komplexum. Mivel a Föld jelenleg a harmadik denzitású fejlődési állomásának közel a végénél jár, így ez azt jelenti, hogy Ré három evolúciós ciklussal jár előttünk. Más szóval Ré jelenlegi fejlődési foka évmilliókkal előzi meg a földi emberét. Talán nem meglepő, hogy 11 ezer évvel ezelőtt Rének nehézségei adódtak a földi emberrel való kapcsolatteremtése során. Ugyanez a probléma még a mai „felvilágosult” időnkben is fennáll.

Amikor e sorokat írom, már több, mint 100 ülésnyi Rével folytatott kísérleti kommunikáción vagyunk túl. Ez a körülbelül 300 ezer szónyi információ egy talán kielégítőbb tudományos paradigmát vetett fel számomra. Ezt a paradigmát csak az idő és a jövő érvényesítheti és bővítheti majd ki. Az ufológia nagy témakör.

Egy ésszerű mennyiségű háttér-információ könyv méretűre dagasztaná ezt a bevezetőt. Ezért fejezetünk további részében nem kíséreljük meg minden részletét lefedni a kutatások különféle és egyre gyarapodó területének, hanem inkább betekintőt adunk kutatásaink idevágó részleteiről, illetve a Ré kontaktusról, a kezdetektől a mai napig.

1981. január 15-én (Pont akkor, amikor én megszülettem, vagyis közel negyven évvel ezelőtt… ezt csak érdekességképpen mondom, a Szerk.), kutatócsoportunk üzeneteket kezdett kapni a Ré nevű társas memória komplexumtól. Ezen üzenetekben fogalmazódik meg az Egység Törvénye, valamint néhány az Egység Törvényének torzulásai közül. E könyv lapjai a Rével folytatott beszélgetések első huszonhat alkalmának hű lejegyzését tartalmazzák.

A következő cikkekben kiemelünk néhány fontos és érdekes dolgot ezekből a Ré által közölt üzenetekből, melyek remélhetőleg közelebb visznek majd minket az Egység Törvényének megértéséhez. Kutatásaink alapján kijelenthetjük, egyik ilyen közlés sem olyan torzulás mentes, mint a Ré anyag. Nem sorban megyünk, hanem témákra bontva. Négy könyvből dolgozunk, mely a a Ra – The Law of One (1-4) néven ismert. Szó lesz például a Szüretről, a Piramisok építéséről, az inkarnációról, dimenziókról…

0 hozzászólás

Véleménye van? Szóljon hozzá!

Csatlakozni szeretne a vitához?
Bátran tegye meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük